Sněmovní tisk 9
Rozpočet SFDI na rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 9/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Karel Šidlo.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 18. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 9/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 132, usnesení č. 73).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, organizace dopravy, způsob financováníISP (příhlásit)