Sněmovní tisk 241
Novela z. o podpoře sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hnilička M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 17. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 241/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 676/18, PID ALBSB2UGSSZH.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 241/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 241/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 954, usnesení č. 664).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 178/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1761Milan Hnilička13985-20708.docx (61 KB) / PDF (516 KB, 12 stran) 26. 11. 2018 v 13:50:23
1762Jan Birke13986-20709.docx (56 KB) / PDF (589 KB, 27 stran) 26. 11. 2018 v 15:07:05
1949Lukáš Bartoň14173-20965.docx (374 KB) / PDF (151 KB, 3 strany) 7. 12. 2018 v 08:46:04
2017Jakub Janda14241-21086.docx (20 KB) / PDF (220 KB, 2 strany) 21. 12. 2018 v 11:19:19
2061Jan Birke14285-21195.docx (27 KB) / PDF (292 KB, 5 stran) 18. 1. 2019 v 13:14:46
2075Jakub Janda14299-21221.docx (74 KB) / PDF (510 KB, 27 stran) 23. 1. 2019 v 19:33:30
2082Jakub Janda14306-21236.docx (37 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 25. 1. 2019 v 11:03:25
2083Jakub Janda14307-21237.docx (39 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 25. 1. 2019 v 11:03:53
2088Jakub Janda14312-21248.docx (38 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 25. 1. 2019 v 14:00:46
2089Jakub Janda14313-21249.docx (37 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 25. 1. 2019 v 14:01:12
2100Lukáš Bartoň14324-21269.docx (374 KB) / PDF (114 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:01:29
2101Lukáš Bartoň14325-21270.docx (375 KB) / PDF (120 KB, 4 strany) 29. 1. 2019 v 13:02:19
2102Lukáš Bartoň14326-21271.docx (374 KB) / PDF (109 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 13:03:31
2103Lukáš Bartoň14327-21272.docx (374 KB) / PDF (107 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:04:47
2104Lukáš Bartoň14328-21273.docx (374 KB) / PDF (106 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:05:15
2105Lukáš Bartoň14329-21274.docx (374 KB) / PDF (111 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 13:06:32
2106Lukáš Bartoň14330-21275.docx (373 KB) / PDF (92 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:07:23
2107Lukáš Bartoň14331-21276.docx (375 KB) / PDF (104 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 13:07:41
2108Lukáš Bartoň14332-21277.docx (374 KB) / PDF (105 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 13:14:54
2110Radek Zlesák14334-21279.docx (14 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:54:05
2115Jan Birke14339-21286.docx (17 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 14:41:14


Deskriptory EUROVOCu: sport, sportovní organizace, státní podpora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)