Sněmovní tisk 348
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 348/0 dne 5. 12. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 510/18, PID KORNAZPBMUPT.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Mgr. Mikuláš Peksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 524).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 348/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 28. 11. 2019 na 39. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 122, usnesení č. 1292).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská politická spolupráce, Evropská unie, Japonsko, politická spolupráce, ratifikace dohodyISP (příhlásit)