Sněmovní tisk 531
Novela z. - horní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 25. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 458/18, PID ALBSAW8KAP7Q.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 531/8, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 17:02.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 531/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1383).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 1. 2021.
  Návrh zákona 28. 1. 2021 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 531/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 531/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 303, usnesení č. 1509).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 88/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4245Dominik Feri16469-24927.docx (24 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:16:30
4246Dominik Feri16470-24928.docx (24 KB) / PDF (290 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:16:43
4247Dominik Feri16471-24929.docx (24 KB) / PDF (287 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:16:56
4248Dominik Feri16472-24930.docx (24 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:17:10
4249Dominik Feri16473-24931.docx (24 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:17:21
4250Dominik Feri16474-24932.docx (24 KB) / PDF (287 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:17:33
4251Dominik Feri16475-24933.docx (24 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 24. 1. 2020 v 15:17:46
4277Radim Fiala16501-24996.docx (13 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 30. 1. 2020 v 09:20:10
4571Leo Luzar16795-25456.docx (15 KB) / PDF (384 KB, 2 strany) 19. 3. 2020 v 11:46:03
4572Leo Luzar16796-25458.docx (13 KB) / PDF (407 KB, 1 strana) 19. 3. 2020 v 11:47:01
5574Petr Dolínek17798-26912.docx (16 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 9. 6. 2020 v 13:55:43
5576Leo Luzar17800-26916.docx (19 KB) / PDF (168 KB, 1 strana) 9. 6. 2020 v 14:30:19
5632Helena Langšádlová17856-26985.docx (14 KB) / PDF (267 KB, 1 strana) 11. 6. 2020 v 09:57:16
5717Lukáš Černohorský17941-27087.docx (7 KB) / PDF (339 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 14:04:24
6519Petr Dolínek18743-28628.docx (16 KB) / PDF (408 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 15:27:28
6525Lukáš Černohorský18749-28634.docx (216 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 15:53:45
6530Lukáš Černohorský18754-28639.docx (20 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 17:01:17
6716Mikuláš Ferjenčík18940-28928.docx (14 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 10. 11. 2020 v 18:34:14
6719Mikuláš Ferjenčík18943-28929.docx (831 KB) / PDF (221 KB, 5 stran) 10. 11. 2020 v 18:36:13
6720Mikuláš Ferjenčík18944-28930.docx (15 KB) / PDF (213 KB, 4 strany) 10. 11. 2020 v 18:38:29


Deskriptory EUROVOCu: důlní provoz, nerostné zdroje, produkty důlního dobývání, průzkum nerostných surovin

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)