Sněmovní tisk 582
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 28. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 346/19, PID ALBSB8GB8SPP.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 769).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 582/3, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 16:04.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 582/4 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 582/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 961).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 4. 2020.
  Zákon Senátem schválen 5. 5. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 6. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 238/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: jednotný trh, kontrolní úřad, ochrana spotřebitele, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, správní kontrola

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci582/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen582/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)582/0
21/1992novelizujeZákon o bankách582/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele582/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance582/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů582/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů582/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)582/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů582/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů582/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů582/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů582/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)582/0
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)582/0


ISP (příhlásit)