Sněmovní tisk 645
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 5. 2020.
  Zákon Senátem schválen 12. 6. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 284/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4315Karel Rais16539-25068.docx (52 KB) / PDF (347 KB, 5 stran) 5. 2. 2020 v 07:24:08
4390Lukáš Bartoň16614-25159.docx (212 KB) / PDF (521 KB, 6 stran) 13. 2. 2020 v 19:22:37
4391Václav Klaus16615-25160.doc (58 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 14. 2. 2020 v 10:26:09
4438Václav Klaus16662-25235.doc (57 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 24. 2. 2020 v 12:46:31
4472Karel Rais16696-25297.docx (43 KB) / PDF (389 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 09:15:31
4473Karel Rais16697-25298.docx (40 KB) / PDF (367 KB, 2 strany) 3. 3. 2020 v 09:17:30
4488Jan Čižinský16712-25316.docx (18 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 14:50:42
4493Markéta Pekarová Adamová16717-25321.docx (18 KB) / PDF (269 KB, 1 strana) 4. 3. 2020 v 09:14:59
4494Věra Kovářová16718-25322.docx (23 KB) / PDF (251 KB, 4 strany) 5. 3. 2020 v 12:57:28
4534Jan Kubík16758-25386.docx (18 KB) / PDF (389 KB, 7 stran) 6. 3. 2020 v 09:42:28
4536Julius Špičák16760-25387.docx (22 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 6. 3. 2020 v 09:50:04
4538Marcela Melková16762-25389.docx (16 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 6. 3. 2020 v 10:35:39
4539Jiří Mihola16763-25390.docx (20 KB) / PDF (370 KB, 4 strany) 6. 3. 2020 v 10:40:10


Deskriptory EUROVOCu: matematika, školní prostředí, školská legislativa, střední vzdělání, vysvědčení, vzdělávací program, zkouška

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)645/0
178/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů645/0
445/2016rušíNařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky645/0
71/2017rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky645/0


ISP (příhlásit)