Sněmovní tisk 72
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 29. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1326/17, PID ALBSAU8CV864.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 243).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/5, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 72/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 533).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 4. 2019.
  Návrh zákona 6. 5. 2019 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 72/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 72/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 701).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 254/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1479Helena Válková13703-20293.doc (481 KB) / PDF (865 KB, 42 stran) 19. 10. 2018 v 19:50:59
1629Helena Válková13853-20509.doc (49 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 9. 11. 2018 v 07:42:10
1764Jakub Michálek13988-20711.docx (9 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 27. 11. 2018 v 11:20:53
1869Zdeněk Ondráček14093-20855.doc (78 KB) / PDF (354 KB, 6 stran) 4. 12. 2018 v 15:24:06
2067Marek Benda14291-21203.docx (21 KB) / PDF (285 KB, 8 stran) 22. 1. 2019 v 16:21:47
2071Helena Válková14295-21212.doc (62 KB) / PDF (304 KB, 4 strany) 23. 1. 2019 v 10:47:25
2084Marek Benda14308-21238.docx (22 KB) / PDF (456 KB, 8 stran) 25. 1. 2019 v 11:27:12
2091Helena Válková14315-21253.doc (43 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 27. 1. 2019 v 18:58:07
2113Jan Chvojka14337-21284.docx (27 KB) / PDF (300 KB, 3 strany) 29. 1. 2019 v 14:23:59


Související tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, profesní status, veřejná instituce, veřejná správa, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
432/2002novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení72/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech72/0
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích72/0
36/1967rušíZákon o znalcích a tlumočnících72/0
37/1967rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících72/0
11/1985rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících72/0
184/1990rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.72/0
77/1993rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů72/0
322/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících72/0
444/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů72/0
123/2015rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti72/0


ISP (příhlásit)