Předpis 254/2019 Sb.

Citace254/2019 Sb.
NázevZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Částka110 (9. 10. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 254/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1967rušíZákon o znalcích a tlumočnících 
37/1967rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
11/1985rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
184/1990rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 
77/1993rušíVyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
432/2002novelizujeVyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
322/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
444/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
123/2015rušíVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Vztahuje se k
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
37/1967??Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
37/1967??Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
11/1985??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
11/1985??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 
184/1990??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 
184/1990??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 
77/1993??Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
77/1993??Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
312/1995??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
432/2002??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
432/2002??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
432/2002??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
322/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
322/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
111/2009??Zákon o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
444/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
444/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
123/2015??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
123/2015??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
251/2016??Zákon o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
503/2020??Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 
503/2020na základěVyhláška o výkonu znalecké činnosti 
503/2020??Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 
504/2020??Vyhláška o znalečném 
504/2020??Vyhláška o znalečném 
504/2020na základěVyhláška o znalečném 
505/2020??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 
505/2020na základěVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 
505/2020??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 
370/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 
370/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 
370/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 
90/2024??Zákon o zbraních a střelivu 


ISP (příhlásit)