Výbor pro životní prostředí
Usnesení VZP

č. 1Volba ověřovatelů výboru pro životní prostředí (29. listopadu 2017) 
č. 2Volba členů volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3Volba předsedy výboru pro životní prostředí (29. listopadu 2017) 
č. 4Volba místopředsedů výboru pro životní prostředí (6. prosince 2017) 
č. 5Návrh rozpočtu na rok 2018 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí (6. prosince 2017) 
č. 6Návrh rozpočtu na rok 2018 kapitoly 348 - Český báňský úřad (6. prosince 2017) 
č. 7Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2018 (6. prosince 2017) 
č. 8Volba místopředsedy výboru pro životní prostředí (11. ledna 2018) 
č. 9Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 (tisk 16) (11. ledna 2018) 
č. 10Plán zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí v roce 2018 (11. ledna 2018) 
č. 11Zřízení podvýborů (11. ledna 2018) 
č. 12ke kapitolám Státního závěrečného účtu za rok 2016 (2. února 2018) 
č. 13Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 45) (14. února 2018) 
č. 14Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tisk 13) (14. února 2018) 
č. 15Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu (tisk 15) (14. února 2018) 
č. 16Zřízení podvýboru pro udržitelný rozvoj (14. února 2018) 
č. 17Volba předsedů a členů podvýborů (14. února 2018) 
č. 18Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí (1. března 2018) 
č. 19Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 13) (14. března 2018) 
č. 20Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu (tisk 15) (14. března 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)