Výbor pro životní prostředí
Semináře VZP

24. června 2021
Budoucnost recyklace vČR
Videokonferenční kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Františka Elfmarka a Jany Krutákové dne 24. června 2021 od 10:00 do 12:50 hod.
24. června 2021
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 24. června 2021 od 13:00 do 16:00 hod.
13. května 2021
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
30. března 2021
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti
Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové dne 30. března 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.
16. února 2021
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?
Online seminář pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance Františka Elfmarka dne 16. února 2021 od 9:00 do 14:00 hodin.
11. prosince 2020
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností
Videokonferenční seminář „Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové.
8. prosince 2020
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?
Videokonferenční parlamentní seminář "European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové v úterý 8. prosince 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
7. října 2020
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?
Videokonference"Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 7. října 2020 od 11:00 do 14:00 hodin.
2. července 2020
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
Seminář "Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?" pořádá výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 2. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, Praha 1.
1. července 2020
Zeleň jako účinná klimatizace sídel
Seminář "Zeleň jako účinná klimatizace sídel" se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 1. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 "Konírna".
18. února 2020
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody
Seminář „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarovév úterý 18. února 2020 od 09:00 do 12:45 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 „Konírna“.
18. února 2020
Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?
Dne 18. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma "Klecové chovy slepic - patří ještě do 21. století?".
4. února 2020
Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?
Dne 4. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“.
17. září 2019
Finance tváří v tvář změně klimatu
Seminář Finance tváří v tvář změně klimatu pod záštitou poslankyně Ing. Dany Balcarové se uskutečnil v úterý 17. září 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v jednací místnosti č. E48, "konírna", Malostranské nám. 7/19.
1. října 2019
Odpady a oběhové hospodářství
Seminář Odpady a oběhové hospodářství pod záštitou poslance Františka Elfmarka se uskuteční v úterý 1. října 2019 od 9.00 do 14.00 hodin v jednací místnosti č. E48 "konírna", Malostranské nám. 7/19.
11. června 2019
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami  (tisk 483)
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami (tisk 483) pod záštitou předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové se bude konat v úterý 11. června 2019 od 14.00 hod.v zasedací místnosti výboru pro životní prostředí,Sněmovní 1, místnost č. K49.
2. dubna 2019
Stop sečení srnčat
Místopředseda výboru pro životní prostředí RNDr. Jan Zahradník pořádal kulatý stůl na téma Stop sečení srnčat. Akce se konala dne 2. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v místnosti č. K49, Sněmovní 1
19. března 2019
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe
Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.
19. února 2019
Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj
Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové.
5. února 2019
Problematika výskytu vlků v ČR

Poslanec a člen výboru pro životní prostředí František Elfmark uspořádal v prostorách Poslanecké sněmovny PČRkulatý stůlvěnovaný opětovnému výskytu vlků na území České republiky.

12
ISP (příhlásit)