Výbor pro životní prostředí
Semináře
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií (13. května 2021)

Online kulatý stůl pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslanců Evy Fialové a Františka Elfmarka dne 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.

Instrukce a údaje potřebné k přihlášení Vám budou zaslány po potvrzení účasti na e-mailové adrese vzp@psp.cz.

Pozvánka

Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií (13. května 2021) (Dokument PDF, 364 KB) - videokonference 

Dokumenty a prezentace

Prezentace_Hanuska_seminar_novela_vodniho_zakona.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
Prezentace_Kus_seminar_novela_vodniho_zakona.pdf (Dokument PDF, 682 KB) 

MP3

VZP_Kulaty_stul_k_novele_vodniho_zakona.MP3 (Dokument, 77 MB) ISP (příhlásit)