Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 138ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (1. prosince 2006) (přílohy
č. 139ke Zprávě o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 /sněmovní tisk 51/ (1. prosince 2006) (přílohy
č. 141ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 75/ (1. prosince 2006) 
č. 144k Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/ (5. prosince 2006) 
č. 146k návrhu na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy (6. prosince 2006) (přílohy
č. 147k návrhu na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny (6. prosince 2006) (přílohy
č. 149k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (8. prosince 2006) (přílohy
č. 152k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (12. prosince 2006) (přílohy
č. 160k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení (13. prosince 2006) (přílohy
č. 160k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení, příloha č. 1 (13. prosince 2006) (přílohy
č. 165k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny (19. ledna 2007) (přílohy
č. 168k návrhu na určení ověřovatelů 11. schůze Poslanecké sněmovny (30. ledna 2007) (přílohy
č. 173k návrhu poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (30. ledna 2007) (přílohy
č. 182k návrhu poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení (31. ledna 2007) (přílohy
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení (31. ledna 2007) (přílohy
č. 189k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ - druhé čtení (1. února 2007) (přílohy
č. 192k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení (1. února 2007) (přílohy
č. 197k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení (1. února 2007) (přílohy
č. 201k návrhu na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny (2. února 2007) (přílohy
č. 206k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení (2. února 2007) (přílohy

<<1234567>>
ISP (příhlásit)