Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 20k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (4. prosince 2013) 
č. 21k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (4. prosince 2013) 
č. 22k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (4. prosince 2013) 
č. 23k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (4. prosince 2013) 
č. 24k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) /sněmovní dokument 5/ (4. prosince 2013) 
č. 25k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (6. prosince 2013) 
č. 26k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/ (6. prosince 2013) 
č. 27k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 (6. prosince 2013) 
č. 28k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (6. prosince 2013) 
č. 29k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - prvé čtení (6. prosince 2013) 
č. 30k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (10. prosince 2013) 
č. 31k návrhu na změnu jednacího dne 4. schůze Poslanecké sněmovny (10. prosince 2013) 
č. 32k Rezoluci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely (10. prosince 2013) 
č. 33k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 34k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 
č. 35k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 
č. 36k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 
č. 37k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 
č. 38k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 
č. 39k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby (10. prosince 2013) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)