Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

Seznam usnesení (od 25. listopadu 2013) (přílohy
č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (25. listopadu 2013) 
č. 2k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (25. listopadu 2013) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (27. listopadu 2013) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (27. listopadu 2013) 
č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (27. listopadu 2013) 
č. 6k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 7k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 8k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny-1. kolo I. volby (27 listopadu 2013) 
č. 9k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 10k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 11k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 12k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 13k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 
č. 14k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/ (27. listopadu 2013) 
č. 15k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/ - doprovodné usnesení (27. listopadu 2013) 
č. 16k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 3/ (27. listopadu 2013) 
č. 17k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/ (27. listopadu 2013) 
č. 18k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ (27. listopadu 2013) 
č. 19k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013) 

12345>>
ISP (příhlásit)