Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 40k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (10. prosince 2013) 
č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (10. prosince 2013) 
č. 43k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 44k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 46k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 48k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. prosince 2013) 
č. 50k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 51k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení (12. prosince 2013) 
č. 52k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení (12. prosince 2013) 
č. 53k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení (12. prosince 2013) 
č. 54k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách (12. prosince 2013) 
č. 55k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 56k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (12. prosince 2013) 
č. 57k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (12. prosince 2013) 
č. 58k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (12. prosince 2013) 
č. 59k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (12. prosince 2013) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)