Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 60k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací (12. prosince 2013) 
č. 61k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (12. prosince 2013) 
č. 62k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 63k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny (16. prosince 2013) 
č. 64k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení (16. prosince 2013) 
č. 65ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/ (16. prosince 2013) 
č. 66ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/ - ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (16. prosince 2013) 
č. 67k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013) 
č. 68k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze (19. prosince 2013) 
č. 69k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení (19. prosince 2013) (přílohy
č. 71k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 7/ (19. prosince 2013) 
č. 72k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/ (19. prosince 2013) 
č. 73k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016 /sněmovní tisk 9/ (19. prosince 2013) 
č. 74k Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ (19. prosince 2013) 
č. 75k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody (19. prosince 2013) 
č. 76k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013) 
č. 77k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (19. prosince 2013) 
č. 78k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (21. ledna 2014) 
č. 79k návrhu poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení (21. ledna 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)