Vylosované pořadí ústních interpelací9. schůze (7. - 17. 12. 2010)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 9.12.2010 v 11:03.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak snižovat nezaměstnanost"
2. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
3. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci odměňování Hasičského záchr. sboru v roce 2011
4. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK I.
5. JUDr. Jeroným TejcRNDr. Petr Nečasve věci rozpočtu
6. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.RNDr. Petr Nečasve věci perspektivy financování české vědy
7. RNDr. Vladimír KoníčekRNDr. Petr Nečasve věci účasti vlády na jednání Poslanecké sněmovny
8. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci zahlazování následků hornické činnosti
9. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci čerpání fondů EU
10. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK II.
11. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
12. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci problémů s čistotu ovzduší v MSK
13. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak akcelerovat čerpání prostředků z fondů EU"
14. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci inzerce a reklama institucí státu
15. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci negativního vlivu ovzduší na zdraví lidí v MSK

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jiří ParoubekMgr. Radek Johnve věci personální politiky na min. vnitra (N)
2. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci 19 hříchů generála Martinů (N)
3. Jan LátkaJUDr. Vít Bártave věci doprava I. (N)
4. Mgr. Dana VáhalováJUDr. Vít Bártave věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
5. Mgr. Marta SemelováIng. Martin Kocourekve věci situace JOB AIR
6. Ing. Karel ŠidloJUDr. Vít Bártave věci omezení vlaků dálkové dopravy pro rok 2011 (N)
7. RSDr. Miroslav Opálkadoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci prasečí chřipka - hlavní virus sezóní chřipky v ČR
8. Ing. Václav ZemekJUDr. Vít Bártave věci "ekoduktu" na D 47 (N)
9. RNDr. Vladimír Koníčekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci situace ve zdravotnictví
10. JUDr. Vojtěch FilipMgr. Radek Johnve věci doručování odvolání členů dozor. rad (N)
11. Jan LátkaJUDr. Vít Bártave věci doprava II. (N)
12. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci forezní audit - zadání MV ČR (N)
13. Mgr. Marta SemelováMgr. Josef Dobešve věci výsledky PISA (N)
14. Ing. Jiří ParoubekMgr. Radek Johnve věci koncepce personální politiky na MV
15. Jan LátkaIng. Miroslav Kalousekve věci DPH na PHM
16. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci hosodárnost na min. spravedlnosti
17. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci neinvestiční dotace občanským sdružením 2011 (N)
18. Jan LátkaMgr. Pavel Drobilve věci vize 2020
19. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci organizace marketingu na min. spravedlnosti
20. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci akce "hasičského" centra v Hradci Králově (N)
21. Ing. Jiří ParoubekKarel Schwarzenbergve věci českého centra v Košicích
22. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci personální situace v českém zdravotnictví
23. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci zajištění kvality služeb v českém zdravotnictví
24. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci limity využití biomasy ve výrobě el. energie (N)
25. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci alternativní zdroje výroby el. energie
26. Ing. Jiří ParoubekKarel Schwarzenbergve věci koncepce zahraničního zastoupení ČR
27. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Vít Bártave věci nástroje k zajištění efektivního využití fin. prostředků z SFDI (N)
28. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Vít Bártave věci systém řízení investičních výdajů v dopr. stavbách
29. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci platby výživného
30. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci programy ministerstva ŽP (N)
31. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny - ŽP (N)
32. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Alexandr Vondrave věci armádní zakázky (N)

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)