Interpelovaný Ing. Dan ok27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

Datum losování interpelací 7. 3. 2019

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Věra KovářováIng. Dan okve věci Životu nebezpečno na železnici
8. Mgr. Petr GazdíkIng. Dan okve věci Oprava D1
31. Ing. Jana KrutákováIng. Dan okve věci Truck park Lanžhot
32. Ing. Vojtěch MunzarIng. Dan okve věci prevence havárií na drahách
41. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci SŽDC, problém starých nádražních budov (N)
42. Ing. Jana KrutákováIng. Dan okve věci Dálniční odpočívadla
58. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí
59. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Ejpovický tunel
60. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci Situace na D11.

Datum losování interpelací 14. 3. 2019

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
8. Ing. Miloslava VostráIng. Dan okve věci kontrolní systém slev jízdného pro děti, studenty a seniory
14. Ing. Ondřej PolanskýIng. Dan okve věci Hluková zátěž na D1
30. Ing. Vojtěch MunzarIng. Dan okve věci problematiky D8
31. Ing. Ondřej PolanskýIng. Dan okve věci Tendr na mýtný systém
55. JUDr. Dominik FeriIng. Dan okve věci Slevy na jízdném
58. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí
60. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci ejpovický tunel
63. Ing. Marian JurečkaIng. Dan okve věci situace na D11

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)