(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Já bych tedy chtěla doplnit, že skutečně máme něco konkrétního. Máte ve Sněmovně novelu zákona o elektronických komunikacích, která v každém případě zvýší ochranu spotřebitele a flexibilitu při výměně operátora. Do téhle novely, kterou máte ve Sněmovně, chceme přidat ještě některé další prvky, a to je především to, že operátor bude povinen převádět nevyčerpaná data do dalšího období.

Chtěla bych říci, že situace na telekomunikačním trhu není důsledkem této vlády, ale je důsledkem rozhodování v devadesátých letech, kdy jsme vlastně připustili to, že takzvané veřejné statky vlastně veřejnými statky nejsou, dostaly se do soukromých rukou a teď nám nezbývá nic jiného, než hledat cesty, jak je regulovat. Předpokládám, že dalším krokem, který bude, bude stanovisko Evropské komise, které by mělo být relativně rychlé a které by mělo vést k tomu, že tedy budeme hledat cesty k cenovým regulacím, které dneska telekomunikační regulátor k dispozici nemá, protože on je primárně regulátorem technologickým, když to takhle nazvu. To jsou některé konkrétní kroky.

Dále máme výzvu na vysokorychlostní internet. To je také konkrétní krok. Ta výzva končí v květnu a umožní dobudování té poslední míle pro pevné sítě a pokrytí těch zhruba devadesáti tisíc takzvaných bílých míst. Kromě toho tedy pracujeme na novele zákona, který umožní takzvané přípoložky nebo příložky při jakémkoliv budování jakýchkoliv sítí, aby bylo možno zároveň pokládat optické kabely. Já si myslím (upozornění na čas), že konkrétních kroků bylo uděláno dost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelací je interpelace pana poslance Vlastimila Válka na paní ministryni Alenu Schillerovou, ale pan poslanec tady není, takže posuneme se dál k interpelaci pana poslance Marka Výborného na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, jsem si vědom toho, že jste na podobný dotaz už dnes odpovídala. Nicméně přesto, protože je to předmětem řady dotazů i občanů, si vás dovoluji interpelovat ve věci nově zaváděné praxe Finanční správy při výběru daně z nemovitostí.

Rád bych se vás zeptal: Proč se Finanční správa rozhodla od ledna tohoto roku kontaktovat vlastníky pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, jako jsou například remízky, háje, větrolamy a podobně, a požadovat po nich doložení skutečnosti, že se opravdu jedná o takovýto nevyužitelný pozemek a nejedná se například o úrodné podle či plochy vhodné k výstavbě? Z jakého důvodu a na základě čeho požaduje Finanční správa toto doložení, když se žádným způsobem nezměnila příslušná legislativa, která by například nějakým způsobem pozměňovala zákon o dani z nemovitých věcí? Podotýkám, že se často jedná o občany v pokročilém věku, kteří nejsou schopni mnohdy velké množství drobných pozemků a parcel Finanční správě doložit. Nejedná se tak ze strany Finanční správy pouze o nepřiměřenou šikanu nebo hledání důvodu, proč vyměřit vyšší daň, jak se v několika případech také stalo? Není za tím snaha ministerstva, potažmo vlády, i tyto pozemky, které jsou od daně z nemovitostí osvobozeny, zdanit a zvýšit tak přísun peněz do státního rozpočtu, tak aby bylo možné tento příjem použít na sliby, které vaše vláda dala?

Děkuji pěkně za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, kteří jste tu zbyli. S dovolením bych už neopakovala. Já jsem to poměrně podrobně řekla v reakci na pana poslance Radka Holomčíka. Jenom se ubezpečuji, že jste to slyšel. A co se týče interpelace paní poslankyně Vrecionové, už jsem to jenom shrnula.

Vůbec vlastně se nic od 1. ledna 1993 nezměnilo. Pouze se v katastru, v evidenci nemovitostí a hlavně ve spolupráci toho, že katastrální úřad tady provádí digitalizaci operátu, tak se vlastně ten druh pozemku tam specifikuje. To jenom na úvod, že není to žádná... De facto vlastně Finanční správa nešikanuje nikoho, ale kontroluje podmínky pro uplatnění osvobození a má pro to prostě lepší podklad, než měla více. Osvobodit tady ty ostatní plochy en bloc nejde. To bylo předmětem jednání na zemědělském výboru, kde se sešly tři resorty, finance, MŽP a zemědělství, kde jsme právě dohodli legislativu, a teď je to ve fázi, že se musí Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství domluvit, jestli ta evidence bude v katastru, anebo v LPIS. Mělo by padnout rozhodnutí, jak mě kolegové doplnili během interpelací, příští týden, a pak není problém tu legislativu nachystat. Já si nemyslím, možná, že paní poslankyně mně nerozuměla. Ona tady říkala, že bude za dva roky. Ona bude podstatně dříve, ale bude záležet samozřejmě na tom, aby se... legislativu máte hned. Ale musíte vědět, z jakého zdroje budete čerpat, a ten zdroj na to musí být připraven. To je podstatné.

A jenom pro vaši informaci. Určitě to není žádná honba za příjmy státního rozpočtu, protože vy určitě víte, pane poslanče, že podle rozpočtového určení daní tohle je příjmem obce. Když Finanční správa dělá dobře svoji práci, tak vlastně naplňuje příjmy obce, protože to je daň, která jediná jde přímo do rozpočtu obcí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ne. Přesuneme se k další interpelaci. Je to interpelace pana poslance Petra Gazdíka, který není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. A je tady další v pořadí. Pan poslanec Petr Třešňák. (Poslanec Mikuláš Ferjenčík mimo mikrofon: Je na cestě do sálu.) Není přítomen. Jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Věra Kovářová. Není přítomna.

Pan poslanec Martin Kupka vystoupí s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Bohužel pan ministr tu také není, tak budu mluvit trochu do prázdna. Chtěl jsem se ptát na situaci v České poště, protože to vypadá, jako by sociální demokracie odpovědnost za Českou poštu a tento resort měla právě první nebo druhý měsíc, ale ona ji fakticky má už několik let. A teď přichází Jan Hamáček, aby to všechno spasil, napravil všechny problémy, které se v České poště odehrály. Konečně zvýšil platy pošťákům a pošťačkám.

Nicméně bych se ho rád zeptal, a poprosím tedy o písemnou odpověď na svoji ústní interpelaci, jaké jsou další kroky právě v oblasti České pošty. Jak zajistí, aby se služby k českým občanům dostávaly? Jakým způsobem tedy konkrétně - nejenom zvýšení platů, ale další kroky - zlepší služby? Protože aktuální stav v České poště je opravdu takový, že často pošťáci a pošťačky na tom nejnižším stupni kroutí hlavami nad nejrůznějšími organizačními změnami, ke kterým docházelo, nad nejrůznějším slučováním poboček, které často nemělo hlavu a patu, zásadní organizační změny, které jim také nikdo nevysvětlil. Tak bych se rád zeptal, jaké konkrétní kroky v tomto směru podnikl, jak bude organizovat i služby České pošty, co se v této oblasti změní, jakým způsobem zjednodušení toho manažerského aparátu bude směřovat nejenom k úsporám, ale bude směřovat zejména k lepší organizace práce České pošty.

A rád bych se také zeptal na to, jakým způsobem chce doplnit chybějící finanční prostředky i teď v situaci, kdy víme, že hospodaření České pošty je v červených číslech a je jasné, že úsporou na straně části těch manažerských pracovníků nebo organizačních pracovníků nemůže dosáhnout na to, aby sanoval tu hlubokou ztrátu České pošty. Na tyto otázky se ho tedy dovoluji zeptat (upozornění na čas) cestou písemné odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP