(14.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, za poslední měsíc se nám roztrhl pytel s nehodami a srážkami na železnici. Dohromady jsem jich napočítala více než devět. Chápu, že občas se nějaká ta nehoda stane a že není možné zabránit každé srážce. Bohužel za poslední ani ne měsíc došlo k tolika událostem, že to nelze jen přehlížet.

Vážený pane ministře, nezdá se vám, že to není normální, aby se toto dělo v jednom kuse na našich dráhách? A můžeme jen konstatovat, že na železnici je skutečně životu nebezpečno. Zajímá mě tedy proto, jak je to s bezpečností na dráhách v České republice, jaká systémová opatření učinilo Ministerstvo dopravy či se chystá učinit.

Není to přece poprvé, co se toto na našich železnicích děje. Ptám se vás, jaký byl vývoj namátkových preventivních kontrol v provozu v letech 2012 až 2018, prováděných v rámci státního dozoru ve věcech drah Drážní inspekcí a Drážního úřadu. Dále se vás ptám, jaký byl vývoj mimořádných událostí typu nedovolená jízda drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu nebo nedovolený odjezd drážního vozidla z dopravny v letech 2012 až 2018. Kolika mimořádnými událostmi v drážní dopravě se celkově zabývala Drážní inspekce před novelou zákona o dráhách a po její účinnosti, to je počet událostí šetřených na místě vzniku ročně, počet vydaných závěrečných zpráv z šetření ročně, počet událostí ročně, u kterých byl proveden dozor (upozornění na čas) nebo kontrola?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Slovo má pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, tak já jsem takovou interpelaci čekal. Nicméně na začátek bych chtěl říct jednu věc. Prosím vás, na základě těch věcí, které se staly a kterých je mi líto, a chtěl bych se občanům, kterých se ty dvě srážky nebo tři v tomto případě týkaly a kteří na nich byli zraněni, tak bych se chtěl omluvit. A je to opravdu věc, která je politováníhodná a není to nic, na co bych byl já hrdý. Na druhé straně bych nerad, abychom vzbuzovali senzacechtivé a skandální titulky, že na železnici je nebezpečno. Pro cestujícího, který dodržuje cestovní řád, na železnici nebezpečno není. Ano, máme zhruba víc než stovku lidí, kteří většinou záměrně skončí svůj život na železnici, to jsou sebevrazi, kteří skáčou pod vlak. Ale s tím na té železnici, pokud ji celou nezatrubníme, nic neuděláme. A s tím, že bychom ji zatrubnili, s tím opravdu nepočítáme.

Takže já bych se rád věnoval tomu fakticky, co je důležité. Za prvé bych chtěl říct, že obecně šetření těchto událostí, o kterých jsme se bavili, není definitivně uzavřeno. To znamená, my dneska mluvíme o předběžných výsledcích. U většiny těch výsledků docházíme k tomu, že vznikly lidským faktorem. Bohužel - nebo bohužel. Já tady musím konstatovat, že když jsem měl jednání zejména s Drážní inspekcí, tak ta říkala, že když se bavili s jednotlivými strojvůdci o příčinách a o tom, zdali měli dostatečný odpočinek, jestli se necítili přetížení, tak žádný z nich neřekl, že by taková situace nastala. Na druhé straně souhlasím s vámi, že je těch událostí teď hodně. Na druhé straně je potřeba si říct, že České dráhy denně vypraví několik jednotek tisíc vlaků, takže prostě takové věci se bohužel stávají. Není to pro mě jednoduché. My máme... a jako co je důležité, je, že se tady vybavuje železnice systémem ETCS, který by měl ty věci řešit, a měl by je řešit tak, aby byl schopen zastavit vlak, který jede nebezpečně. Na většinu z těch případů kromě jednoho nebo dvou, o kterých jste referovala, by ani ten systém ETCS prostě nezafungoval, byla tam chyba toho člověka.

Vy jste měla otázku, jak v této věci působí Drážní úřad a Drážní inspekce. Tak za sebe musím říct, že po novele zákona se rozdělily pravomoce těchto dvou úřadů. Drážní inspekce je zodpovědná za vyšetřování těch dopravních nehod nebo skoronehod nebo přečinů, protože ono to všechno nehody nejsou. Je to opravdu jenom přejetí třeba návěstidla o pár metrů, ale i to je věc, která se šetří. Co se týče všech těch zpráv od roku, myslím, že jste říkala 2012, tak Drážní inspekce každý rok vydává ročenku a výroční zprávu, ve které jsou veškeré informace ohledně mimořádných událostí, které tento úřad šetřil, takže jsou veškeré tyto události v těchto ročenkách dány. Já zajistím, že vám je můžeme poslat, pokud máte o ně zájem.

Druhá záležitost je, že tyhlety zprávy dostává samozřejmě Drážní úřad, aby pak vedl správní řízení. Já sám jsem si vyžádal od Drážního úřadu, v kolika případech toto řízení vedl. Jakmile tu zprávu dostanu, tak vám ji samozřejmě můžu poskytnout také. A velmi mě zajímá, jaké důsledky z těchto záležitostí byly vyvolány. Já sám o sobě vím, a bavili jsme se o tom právě s představiteli jak Drážního úřadu, Drážní inspekce, tak i SŽDC, že většinou těchto doporučení se velmi vážně zabývá, analyzuje je a dělá i kroky k tomu, aby se udělala náprava. Jsou samozřejmě některé, které se nedají udělat hned. Jestliže je doporučení Drážní inspekce, že by měly být všechny přejezdy osazeny závorami a to možná okamžitě... (Předsedající: Čas, pane ministře.) Promiňte. ... tak to prostě udělat nemůžeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Ptám se tedy, pokud by ten systém ETCS mohl působit preventivně, tak proč už nebyl zaveden. Protože víme, že se ty nehody stávají. To je jedna věc.

pak jste hovořil o tom lidském faktoru. Tak je jasné, jak to vypadá dnes se strojvůdci. Jsou přetíženi, to je pravda, i když pak vypovídají, že přetíženi nebyli nebo že se necítili být unaveni. To je jedna věc. A druhá věc, víme, jaká je jejich věková struktura. Strojvůdců je nedostatek, bude jich nedostatek, a jakým způsobem toto České dráhy budou dělat v rámci své personální politiky, protože tu situaci známe již z oblasti řidičů autobusů, kdy dnes neseženete řidiče autobusu. Tak aby se ta situace neopakovala i na dráhách, protože to by byl skutečně velký průšvih, protože jak jste říkal, přepravuje se velké množství cestujících. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Určitě rád doplním. V této záležitosti musím uvést jednu věc. Nebo takto, začnu tím ETCS. ETCS je samozřejmě z hlediska Evropy povinností zavést na všech TEN-T tratích, nikoliv však na regionálních. Takže tam, kde je regionální trať, tak se teď bavíme, jakým způsobem takovéto zařízení udělat. My to ETCS zavádíme tehdy, když se ta trať rekonstruuje. Takže na těch rekonstruovaných samozřejmě je, jinde není. Je to otázka investic. Je to také otázka toho, že možná se mohlo intenzivněji budovat někdy od roku 2008, 2010. Bylo by to určitě lepší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP