Digitální knihovna | NS RČS 1948-1954

Národní shromáždění republiky Československé
1948-1954

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Vládní návrh zákona o volbě presidenta republiky.
2 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 1) o volbě presidenta republiky.
3 Vládny návrh zákona o doplnění Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného zhromaždenia.
4 Vládní návrh zákona o zrušení domovského práva.
5 Vládní návrh zákona o čestném prohlášení ve správním řízení.
6 Zpráva výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu zákona (tlač 3) o doplnení Slovenskéj národnej rady podľa výsledku volieb do Národného zhromaždenia.
7 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 4) o zrušení domovského práva.
8 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 5) o čestném prohlášení ve správním řízení.
9 Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o vázáném devisovém hospodářství.
10 Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisejících s dvouletým hospodářským plánem.
11 Vládní návrh zákona o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků.
12 Vládny návrh zákona o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.
13 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
14 Vládní návrh zákona o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní léčebné péče.
15 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění.
16 Vládní návrh zákona o revisní službě finanční správy.
17 Vládní návrh zákona o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby.
18 Vládní návrh zákona a přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
19 Vládní návrh zákona o hlášení pobytu.
20 Vládní návrh zákona o občanských průkazech.
21 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná v Oslo výměnou not ze dne 4. března 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 156/48 Sb.
22 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 154/1948 Sb.
23 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948 a uveden v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 160/48 Sb.
24 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 157/ 48 Sb.
25 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 159/48 Sb.
26 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 155/48 Sb.
27 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 158/48 Sb.
28 Vládní návrh zákona o organisaci peněžnictví.
29 Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny.
30 Vládní návrh zákona o Investiční bance.
31 Vládní návrh zákona o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.
32 Vládní návrh, kterým se předkládá Národní shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 153/48 Sb.
33 Zpráva výborů hospodářského a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 9), jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství.
34 Zpráva výborov kultúrneho a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tlač 12) o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej university v Košiciach.
35 Zpráva výboru hospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 10), jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
36 Společná zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 11) o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků.
37 Společná zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 13), kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku.
38 Společná zpráva výborů sociálně-politického a zdravotnického, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 14) o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a organisaci státní ústavní léčebné péče.
39 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. května 1948, č. 163/48 Sb.
40 Vládní návrh zákona o sbírkách zákonů.
41 Vládní návrh zákona o některých opatřeních k obnově Lidic.
42 Vládní návrh zákona, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
43 Vládní návrh zákona o lékárnickém studiu.
44 Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
45 Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.
46 Návrh poslanců Smrkovského, Hodinové-Spurné, dr. Jelínka, Valo, dr. Beráka, Koktána a Žiaka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. března 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).
47 Vládní návrh zákona o Ústřední radě družstev.
48 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
49 Vládní návrh zákona o komunálních podnicích.
50 Vládní návrh zákona o státním divadle v Brně.
51 Vládní návrh zákona o státním divadle v Ostravě.
52 Zpráva výborů ústavně-právního o vládním návrhu zákona, (tisk 15), kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění.
53 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 16) o revisní službě finanční správy.
54 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 17) o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby.
55 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 18) o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
56 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. února 1948, č. 86/48 Sb.
57 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 20) o občanských průkazech.
58 Vládní návrh zákona, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
59 Vládní návrh zákona o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů.
60 Zpráva výborů zemědělského a ústavně-právního k návrhu poslanců Smrkovského, Hodinové-Spurné, dr. Jelínka, Valo, dr Beráka, Koktána a Žiaka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. března 1948 č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) (tisk 46).
61 Zpráva výborů zemědělského a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 31) o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků.
62 Společná zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 28) o organisaci peněžnictví.
63 Společná zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 29), kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny.
64 Společná zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 30) o Investiční bance.
65 Zpráva výborů sociálně-politického a zdravotnického a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 58), kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti.
66 Zpráva výborů rozpočtového a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 45), jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.
67 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 41) o některých opatřeních k obnově Lidic.
68 Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 42), jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
69 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 21), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednává v Oslo výměnou not ze dne 30. dubna 1948, č. 156/48 Sb.
70 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 22), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 154/1948 Sb.
71 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 23), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne JL6. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Českoslovenkou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948 a uveden v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 160/48 Sb.
72 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 24), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 157/48 Sb.
73 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 25), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not za dne 4. března a 6. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 159/48 Sb.
74 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 26), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 155/1948 Sb.
75 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 27), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 158/48 Sb.
76 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 32), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 153/48 Sb.
77 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 39), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky československé k projevu souhlasu Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. května 1948, č. 163/48 Sb.
78 Společná zpráva výboru zahraničního a výboru pro řemeslo a obchod o vládním návrhu (tisk 56), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. února 1948, č. 86/48 Sb.
79 Společná zpráva výborů kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 43) o lékárnickém studiu.
80 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 44) o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
81 Zpráva výborů kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 50) o státním divadle v Brně.
82 Zpráva výborů kulturního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 51) o státním divadle v Ostravě.
83 Společná zpráva výborů hospodářského, zemědělského a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 47) o Ústřední radě družstev.
84 Zpráva výborů sociálně-politického a zdravotnického a ústavně-právního o vládním, návrhu zákona (tisk 48), kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách.
85 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 59) o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů.
86 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 40) o sbírkách zákonů.
87 Společná zpráva výborů hospodářského, ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 49) o komunálních podnicích.
88 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o výsadách a svobodách Spojených národů, schválená valným shromážděním Spojených národů v jeho schůzi dne 13. února 1946.
89 Vládní návrhy kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. června 1948, č. 170/1948 Sb.
90 Vládní návrh zákona, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky.
91 Vládní návrh zákona o vojenské nemocenské péči.
92 Vládní návrh zákona o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev.
93 Vládní návrh zákona o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek.
94 Vládní návrh zákona na ochranu lidově demokratické republiky.
95 Vládní návrh zákona o státním soudu.
96 Vládní návrh zákona o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické.
97 Vládní návrh zákona o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě.
98 Zpráva výboru sociálně-politického a zdravotnického a výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 90), jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky.
99 Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 93) o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek.
100 Zpráva výboru branného a bezpečnostního, výboru sociálně-politického a zdravotnického a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 91) o vojenské nemocenské péči.


1 2 3 4 5 6 7 8


Přihlásit/registrovat se do ISP