Středa 10. července 1968

Protože už nikdo není přihlášen ke slovu, přistoupíme k dalšímu jednání.

Dříve nežli se tak stane, než přistoupíme k provedení volby členů České národní rady, je nutné, aby plénum Národního shromáždění rozhodlo, zda mají být tyto volby provedeny tajně nebo aklamací.

Dávám proto hlasovat, zda mají být volby provedeny tajně. Ptám se tedy, kdo souhlasí s tajnou volbou? (Hlasuje se) Prosím sčitatele hlasů. Myslím, že je to tak už většina. Děkuji.

Kdo je proti tomu? (Hlasuje se.) 17 hlasů, čili převážná většina poslanců rozhodla pro to, aby volby byly provedeny tajným hlasováním.

Sděluji dále zásady pro provedení. Z navržených kandidátů do České národní rady bude zvolen ten, kdo dosáhne více než 50 % hlasů z počtu přítomných poslanců Národního shromáždění. Jestliže některý z navržených kandidátů nedosáhne této 50 % většiny, není zvolen a Národní shromáždění přistoupí k doplňující volbě.

Návrh kandidáta pro doplňující volbu v takovém případě předloží předseda ústředního výboru Národní fronty. Také doplňující volba by byla provedena tajně.

Má někdo připomínky k navrhovanému způsobu provedení tajných voleb? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak, tedy způsob provedení voleb byl schválen.

Dále, soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo Národního shromáždění navrhuje, aby k provedení voleb národní rady byla zvolena komise poslanců NS v tomto složení: Jan Červinka, Rudolf Géryk, Emil Holáň, Magdaléna Lapárová, dr. Jozef Lukačovič, dr. Antónia Petrusová, František Tomášik, Zdeňka Závodská a Jan Mátl.

Je nějaký protinávrh? Není.

Kdo souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji. Komise je zvolena a prosím, aby se ujala své funkce.

Nyní pořadatelé rozdají všem přítomným poslancům NS kandidátní listinu určenou pro vlastní akt volby. K případné úpravě kandidátní listiny, pokud bude chtít někdo využít toho práva, je připravena místnost zde za předsednickou tribunou, do které budou poslanci vcházet zde po levé straně. Vlastní akt volby provedou poslanci zde před předsednickou tribunou, kde je umístěna urna. Prosím, aby se poslanci, kteří odvolili, vrátili zpět na svá místa, kde setrvají do ukončení volebního aktu. Prosím rovněž i přítomné hosty, aby se po tuto dobu zdrželi v sále na svých místech.

Přistoupíme k provedení volby. Kandidátní listiny jsou rozdávány. Prosím generálního tajemníka Kaigla, aby přečetl kandidátní listinu.

Gen. taj. doc. Kaigl (čte kandidátní listinu): Návrh kandidátky na složení České národní rady, předložený ústředním výborem Národní fronty:

Adam Čestmír, dr.nar. 1924, zástupce ředitele Ústavu skladového hospodářství, funkcionář ČSS, Praha 6, Ve Struhách 21
Aubrecht Jannar. 1920, vedoucí ekonom výrobního družstva Libena, Vesec u Liberce, předseda OV ČS S v Liberci, Liberec I, Údolní 11
Bardoňová Jana, ing. nar. 1931, ekonomka závodu Výstavba a údržba Škoda, Plzeň, třída Budovatelů 11
Battěk Rudolf, ing.nar. 1924, odborný pracovník Sociologického ústavu ČSAV, Praha 8, Křižíkova 78
Beneš Františeknar. 1907, krajský tajemník ČSS, Ostrava-Poruba, Havlíčkovo nám. 777/52
Bláha František,

prof., dr.

nar. 1896, universitní profesor, předseda českého výboru SPB, Praha 10, Na hroudě 11
Brada Stanislav, ing.nar. 1926, projektant-rozpočtář Pozemní stavby, Plzeň, Klatovy 61/5
Buchta Aloisnar. 1943, studující elektrotechnické fakulty VÚT v Brně, Brno, Brandlova 4
Burian Jiří, ing. nar. 1921, poslanec NS, tajemník Středočeského KV KSČ, Praha 1, Klimentská 29
Císař Čestmír, dr. nar. 1920, tajemník ÚV KSČ, Praha 7, Obránců míru 86
Coufal Aloisnar. 1922, člen JZD, poslanec NS, Nasobůrky 4, okres Olomouc
Černý Ludvíknar. 1920, primátor hlav. města Prahy, Praha 6, Neherovská 6
Červenka František nar. 1922, předseda Středočeského KNV, Praha 5, Zborovská 11
Dohnal Lubomírnar. 1923, místopředseda NS, Gottwaldov, Revoluční 861/22
Dutková Eva, dr.nar. 1921, státní notářka, Přerov, Svépomoc 1/24
Erban Evžennar. 1912, generální tajemník ÚV NF, Praha 7, Obránců míru 72
Fischerová Miluše nar. 1922, předsedkyně ÚV ČSSŽ, Praha 10, ul. Dvouletky 28
Fleyberk Jiřínar. 1920, poslanec NS, ústřední tajemník ČSS, České Budějovice, Bezručovo nábř. 97a
Frank Eduardnar. 1913, předseda průmyslové komise ONV Prostějov, Prostějov, Budovcova 17
Frank Vítězslav nar. 1922, dělník, předseda CZV na státním statku Rázová, okres Bruntál, Bruntál, ul. Hrdinů 27
Galuška Miroslavnar. 1922, ministr kultury a informací, Praha 6, Na ostrohu 17
Gärtner Rudolfnar. 1919, předseda JZD Dymokury, Dymokury 267
Goldstücker Eduard,

prof. dr.

nar. 1913, prorektor filos. fakulty KU, předseda Svazu čs. spisovatelů, Praha 2- Vinohrady, Na Kleovce 8
Haas Františeknar. 1918, zaměstnanec Strojtexu, Dvůr Králové n. Lab., Horova 33, okres Turnov
Hanzelka Jiří, ing.nar. 1920, cestovatel, spisovatel, nositel Řádu republiky, Praha 6, Na Mičánce 19
Hašplová Božena nar. 1917, zástupkyně ředitele školy, Šumperk, Šumperk, Raisova 17
Hechtová Marie, prof. nar. 1922, ústřední školní inspektorka, členka předsednictva MV ČSSŽ, Praha 4, ulice Spolupráce 10
Hejzlar Zdeněknar. 1921, ředitel školy v Ostravě, Ostrčilova ul.
Hlásek Miloslavnar. 1928, místopředseda ÚV ČSM, Praha 1, Gorkého nám. 24
Hlaváček Miroslav nar. 1926, místopředseda ÚV ČSTV, Praha 10, Strašnice, Počernická 514
Holatová Marienar. 1921, poslankyně NS, mistrová pletárny, Valašské Meziříčí, Palackého 18/490
Hrabal Václav, JUDr.nar. 1920, poslanec NS, soudce krajského soudu, Ostrava, Havířov IV., Leninova 30
Hrdlička Jiří nar. 1921, redaktor Svobodného slova, České Budějovice, Grünwaldova 770/1a
Hübl Milan, doc.nar. 1927, rektor Vysoké školy politické, ÚV KSČ, Praha 5 - Smíchov, Na Březince 14
Hübner Jaroslavnar. 1924, hudební skladatel, Hradec Králové 1, Palackého 80
Charvát Josef, MUDr.

DrSc.

nar. 1897, akademik, přednosta III. interní kliniky fakultní nemocnice Praha, Hrdina soc. práce, bytem Praha 1, Ostrovní 5 (t. č. Zlenice nad Sázavou)
Chlad Rudolfnar. 1922, vedoucí odboru organizace a techniky řízení, Pozemní stavby, Karlovy Vary, Stará Role, Dvořákova 16, okres K. Vary
Chytil Václav, dr.právník n. p. PREFA, Veselí n. M. (to je oprava v kandidátce, pokud jde o adresu)
Icha Maxmiliánnar. 1921, poslanec NS, inspekční elektrikář, Ostrava-Poruba
Indra Aloisposlanec NS, tajemník ÚV KSČ, Praha
lrcing Václavnar. 1922, poslanec NS, velitel brigády PS, Domažlice, Kozinova 162
Jedlička Věroslav nar. 1923, poslanec NS, finanční ekonom odboru zemědělství KNV v Brně, Mor. Knínice č. 183, okres Brno-venkov
Jelínek Jannar. 1909, předseda Severočeského KNV, Ústí nad Labem
Jičínský Zdeněk,

DrSc.

nar. 1929, docent, proděkan práv. fakulty KU, Praha 1, Pařížská 12
Kabelka Jiří, ing. nar. 1929, inspektor pro těžbu lesních závodů, Nové Hrady, Leninova 213
Kácl Karel,

MUDr., Dr. tech. věd,

Ing. DrSc.

nar. 1900, universitní profesor, přednosta Ústavu pro lékařskou chemii, Praha 6, Alžírská 41
Kantor Emilnar. 1924, horník, předseda MěstNV Karviná
Kaňková Jananar. 1942, referentka organizace a techniky řízení n. p. Svit Gottwaldov, Gottwaldov, Prostřední 3377
Karhan Jaroslavnar. 1920, poslanec NS, předseda JZD Henčlov č. 20, p. Přerov
Kaše Vlastimil, ing.nar. 1926, technik závodu ČKD lokomotiva, Praha 8, Karlín, Sokolovská 7
Kašpar Vlado, dr.nar. 1923, předseda Ústředí novinářů ČSSR, předseda Svazu českých novinářů, šéfredaktor časopisu Signál, Praha 6, Na ořechovce 8/578
Kempný Josef,nar. 1923, předseda MěstNV Ostrava
lng., CSc.
Klíma Antonínnar. 1934, vedoucí výrobně technického útvaru Spolku pro chemickou a hutní výrobu, závod Chemkov, Mlýny, p. Hrob
Klokočka Vladimír,

JUDr., CSc.

nar. 1929, docent právnické fakulty KU Praha, Praha 6, Úřednická 384 .
Kohout Pavelnar. 1928, spisovatel, Praha 1, Karmelitská ul.
Kolaříková Heda nar. 1921, ředitelka podniku Drobné zboží Jihlava, Jihlava, Vrchlického 21
Kolářová Růžena nar. 1915, poslankyně NS, perleťářka, Žirovnice, Gottwaldova 167, okres Pelhřimov
Kouba Jindřichnar. 1917, předseda Jihočeského KNV, Řípec p. Veselí n. Luž., okres Tábor
Koutný Václavnar. 1910, předseda finanční komise Středočeského KNV, člen České národní rady v r. 1945, Praha 5, Zborovská 11
Kovařík Josefnar. 1929, předseda MěstNV v Blansku, Blansko, Žalkovského 1384
Kozák Antonínnar. 1915, poslanec NS, předseda JZD Jinolice, Jinolice č. 7, p. Železnice
Krejčí Vítězslav nar. 1924, poslanec NS, předseda JZD Zborovice, Slížany, okres Kroměříž
Kříž Ivan, dr. nar. 1922, spisovatel, předseda Brněnského literárního střediska Brno, Střední 3
Kučera Bohuslav,

JUDr.

nar. 1923, ministr spravedlnosti, předseda ÚV Čs. strany socialistické, Praha 10, Jerevanská 7
Kučera Jaroslavnar. 1920, frézař, ESKA n. p., Cheb, Cheb, nám. Pohraniční stráže 7
Kučera Václavnar. 1915, poslanec NS, předseda JZD Šmolovy, Šmolovy 26, p. Havlíčkův Brod
Kůrka Václavnar. 1923, člen předsednictva ÚRO, krajský tajemník ČSS, České Budějovice, Suché Vrbné, ul. Ant. Zápotockého 236/33
Lacina Jiří, MVDr. nar. 1934, poslanec NS, okresní veterinární lékař, Chrudim IV., Erbenova 383
Latner Jannar. 1913, poslanec NS, předseda ONV Chomutov, Chomutov, Čelakovského 22
Lochner Josefnar. 1930, člen předsednictva ÚRO, horník, předseda PV ROH, Důl Vítězného února Záluží u Mostu
Losseová Jarmilanar. 1932, tajemnice OV Čs. svazu žen, dříve dělnice, Rychnov n. Kn., Rudé armády 857
Macura Josef, dr.nar. 1919, pracovník Krajského pedagogického ústavu, Český Těšín, Dimitrivova 18
Mach Miroslavnar. 1928, modelář AZKG Praha, Praha 10, V olšinách 17
Machač Jaromír, dr.,

gen. por.

nar. 1923, náměstek ministra národní obrany, Praha 6, nám. Svobody 471
Malíř František,

dr., prof.

nar. 1919, ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského, předseda českého ÚV SČSP, Praha 4, Nové Podolí, V rovinách 380 (t. č. v Moskvě)
Matějka Miloš, JUDr. nar. 1925, vedoucí zásobování AZNP Kvasiny, Rychnov n. Kn., Jiráskova 1071
Matějková Anna,

RNDr.

nar. 1920, okresní lékárnice OÚNZ Kutná Hora, členka předsednictva ÚV Čs. strany socialistické, členka Čs. svazu žen, Čáslav, Palackého 204
Matyáš Mirko, JUDr. nar. 1919, místopředseda Severočeského KNV, předseda komise pro výstavbu a životní prostředí, Ústí n. Lab., Teplice 2, Palackého 1775


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP