Středa 10. července 1968

Mazálek Antonínnar. 1927, strojní zámečník, TOS Kuřim, bytem Kuřim, Dukelská 308,
Mička Emanuelnar. 1922, úředník OÚNZ, Mor. Třebová, Farní 6
Michele František,

ing.

nar. 1921, vedoucí oborový inženýr n. p. První brněnská strojírna, Brno-Veveří 13
Miková Marienar. 1920, místopředsedkyně NS, Praha 1, Gorkého nám. 31
Mikeska Jannar. 1930, dělník, Východočeské chemické závody, Semtín, Pardubice Dukla, Sovětské armády 2287
Motlík Václavnar. 1914, předseda JZD Horšov, Plzeň-jih
Neuman Jannar. 1920, vnitropodnikový kontrolor výr. družstva Konekta, Brno, Brno, Cápkova 3
Novotný Václav nar. 1924, lamač Rudných dolů, Příbram VII/294
Onderek Zdeněknar. 1943, mistr NHKG, Ostrava 4, Vyškovická 2554
Pacovský Rudolfnar. 1921, tajemník ÚRO, Praha 4, Podolí, Podolská 122
Pánek Václav, ing. nar. 1905, pracovník Předsednictva vlády, předseda České rady Vědecko-technické společnosti, Praha 6, Národní obrany 33
Pařízek Karelnar. 1912, konstruktér n. p. Tatra, poslanec KNV, člen rady MNV, Stvoliny č. 72, okres Č. Lípa
Pátková Božena,

JUDr.

nar. 1907, členka advokátní poradny, Praha 1, Jungmannova 5
Pauly Jannar. 1910, ústřední tajemník, Čs. strany lidové, Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 25
Pecka Vlastimilnar. 1930, poslanec NS, strojní zámečník, Beroun II/1168
Pelnář Jannar. 1911, předseda Západočeského KNV, Plzeň, Lužická 38
Petřík Jaromír, ing. nar. 1931, ředitel Státního statku Černá v Pošumaví 19, okres Český Krumlov
Piverka Valternar. 1931, technik na Dole 25. února, Chodov, Vítězná č. 623, okres Sokolov
Pokorná Alena, ing.nar. 1929, poslankyně NS, vedoucí střediska racionalizace a normalizace práce, n. p. Bytex, Vratislavice n. N., Liberec, Králův Háj 352
Polochová Zdeňka,

ing.

nar. 1927, úřednice VŽKG, MěstV ČSSŽ, Ostrava, Denisova 2
Pospíšil Antonín nar. 1903, poslanec NS, předseda ČSL, Praha 3, Vinohrady, Slezská 125
Procházka Čeněk nar. 1923, poslanec NS, podnikový ředitel Závodu J. Fučíka v Brně, Brno, Drobného 74
Ptáček Milan, ing. nar. 1933, náměstek předs. ONV Uherské Hradiště
Rubín Jiří nar. 1926, člen předsednictva ÚRO, tajemník sekretariátu ÚV ČSL, Praha 10, Strašnice, Nad vodovodem 2028
Rudolf Josefnar. 1923, poslanec NS, vedoucí šlechtitelské stanice Branišovice, okr. Znojmo
Rusek Antonín,

Ing. CSc.

nar. 1926, docent elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického, Brno, Dřevařská 20
Rýdlová Regina,

MUDr.

nar. 1914, zástupce ředitele OÚNZ Žďár n. S., Nové Město na Moravě, nám. dr. Sekaniny 118
Rychtrmoc Zdeněknar. 1929, zámečník cechu mostárna n. p. Chepos, ZVÚ, Hradec Králové, Vysoké nad Lab. č. 108, okres Hradec Králové
Rybář Petrnar. 1945, posluchač Vysoké školy ekonomické, předseda Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, Praha 3, Jarov, Koněvova 128 (t. č. VÚ 9378 Český Krumlov)
Setínský Richard,

lng.

nar. 1918, vedoucí technického oddělení n. p. Státní lesy v Brně, Brno, Rezkova 9
Sluka Bohumilnar. 1919, krajský tajemník ČSL, Plzeň 4, Smrkova 6
Smrčka Ladislavnar. 1917, předseda Svazu výrobních družstev, Praha 1, Hybernská 18
Snížková Liběna nar. 1927, učitelka, Telč, Myslibořská 198
Sobotníková Olga,

JUDr.

nar. 1928, pracovnice ONV Břeclav, bytem Valtice
Souček Jiří, ing. nar. 1930, vedoucí technologické skupiny n. p. Synthesia, Kolín
Soukup Josefnar. 1920, kulič skla, n. p. Lustry, Nový Bor, předseda OV KSČ v Novém Boru, Husova 291, okres Česká Lípa
Springer Erich,

MUDr.

nar. 1908, přednosta chirurgického oddělení nemocnice v Rumburku, poslanec MNV Rumburk, člen ČSVOM, Rumburk, Dvořákova 11
Suchopárek Miroslavnar. 1921, mistr n. p. Spojené ocelárny Kladno, Slaný, Vrchlického 117
Svoboda Ludvíknar. 1929, poslanec NS, frézař-nástrojař, Týnec n. S., Husova 209
Svoboda Miroslav,

ing.

nar. 1922, poslanec NS, nám. Ministra zemědělství a výživy, místopředseda ÚV ČSL, Hlásná Třebáň 27, pošta Karlštejn, okr. Beroun
Šik Oto, akad.nar. 1919, místopředseda vlády ČSSR, Praha 7, Obránců míru 82
Šikolová Jarmila nar. 1924, předsedkyně ZV ROH, PZO Jablonex, Jablonec n. N.
Šimon Bohumil,

Ing., CSc.

nar. 1920, kand. ÚV KSČ, vedoucí tajemník MV KSČ, Praha 10, Solidarity A 6/633
Šimsa Jiří, MUDr. nar. 1930, lékař OÚNV Vsetín, Příčná 1324
Škrobánek Richard nar. 1916, krajský tajemník ČSL, Gottwaldov 1, Lešetín 1/781
Šmejkalová Blažena nar. 1921, poslankyně NS, účetní ekonomka JZD, Radovesice, okres Litoměřice, Radovesice č. 142, pošta Libochovice
Špaček Josef, dr. nar. 1927, člen předsednictva ÚV KSČ, ved. tajemník KV KSČ Jihomoravského kraje, Brno, Skřivanova 12
Špaňúr Jan, MUDr. nar. 1936, lékař v Závodech VŘSR Třinec, okresní výbor Socialistické akademie, Frýdek-Místek
Štrougal Lubomír,

JUDr.

nar. 1924, místopředseda vlády ČSSR, Praha 1, nábř. kapt. Jaroše 4
Šulc Stanislavdůchodce, Brno, Královo Pole, Palackého 21
Tlustý Andrej, JUDr.nar. 1915, právník Sdružení advokátů v Ústí n. Lab., předseda KV Československé strany socialistické, Severočeského kraje, Teplice 1, Třebízského 2100
Toman Františeknar. 1924, poslanec NS, náměstek ministra práce a sociálních věci, Ratíškovice 116, okres Hodonín
Touška Františeknar. 1918, šéfredaktor Lidové demokracie, člen předsednictva ÚV ČSL, Praha 3, Přemyslovská 40
Tůma Václav, ing. nar. 1937, předseda JZD, Chelčice, pošta Vodňany, okres Strakonice
Turečková Jiřinanar. 1924, poslankyně NS, tajemnice OV KSČ, Opava, Fučíkovo nám. 12 Turek Adolf, dr. nar. 1911, vedoucí II. odd. Státního archívu Opava, Hranická 10
Ungrád Bohuslavnar. 1918, vedoucí zubního odd. polikliniky, Žamberk, nám. kpt. Bubly 811
Václavík Antonín,

PhDr., CSc.

nar. 1927, doc. filosofie na Palackého universitě v Olomouci, nábř. Vita Nejedlého 7
Valášková Světla nar. 1927, mykařka národního podniku Jitex, Písek, Kolárova 887
Válek František, nar. 1932, úředník, JUDr. Frýdek-Místek, Komenského 377
Veltruský Ladislav,

JUDr., CSc.

nar. 1917, rektor Vysoké školy ekonomické, Praha 6, Mičurinova 36
Víšek Petr, ing. nar. 1945, první místopředseda výkonného výboru MV ČSM v Praze, Praha 2, Dittrichova 13
Vitáček Jaroslav

dr.,

předseda Středočeského KV NF, tajemník KV KSČ, Praha 1, Klimentská 29
Vlček Vladislav,

RNDr. PhMr.

nar. 1912, ministr zdravotnictví, Praha 6, Zeyerova alej 23
Vobořilová Helena nar. 1929, švadlena, Zruč-Seneč 166, okr. Plzeň-sever
Vodička Zdeněk nar. 1925, člen rady Středočeského KNV, zástupce ústředního tajemníka ČSS, Libuš, čp. 119
Vondrouš Věroslav nar. 1925, poslanec NS, plánovač okresního zemědělského sdružení Pardubice, Choteč č. 13, p. Dolní Ředice, okr. Pardubice
Voska Václavzasloužilý umělec, člen Městských divadel pražských, Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 77
Vybral Vladimír,

prof., dr.

nar. 1902, vědecký pracovník ČSAV, Brno, Řečkovice, Kořískova 51
Vyhnálek Oldřich nar. 1919, úředník, Státní statek, Brno-venkov
Wichterle Otto,

Ing., Dr. techn. věd,

DrSc., akademik

ředitel Ústavu makromolekulární chemie, předseda přípravného výboru svazu vědeckých pracovniků, Praha 6, Václavkova 2, t. č. Strážisko u Konice
Zahradník Jiří, Ing. nar. 1939, vedoucí střediska Pozemních staveb, nár. podnik Pardubice, Gorkého 2222

Prosím poslance NS, aby přistoupili k volebnímu aktu.

(Poslanci přistupuji k urně a vhazují do ní kandidátní listiny.)

Soudružky a soudruzi poslanci, táži se, zda ještě někdo z přítomných poslanců NS chce volit. Není tomu tak. Konstatuji, že volba je skončena.

Žádám komisi NS, aby sečetla hlasy a vyhotovila zápis o volbě, který odevzdá do mých rukou.

Zatím přerušuji schůzi. Jménem předsednictva Národního shromáždění prosím vás všechny i hosty, abyste se až do doby, než bude ukončeno sčítání hlasů, odebrali do vedlejšího sálu a přilehlých místností, kde je připraveno malé občerstvení.

(Schůze přerušena v 15.42 hod.)

(Schůze opět zahájena v 17.30 hod)

Předseda NS Smrkovský (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi! Budeme pokračovat v jednání. Předseda volební komise s. Géryk přečte zápis o výsledku voleb České národní rady. Prosím, aby se ujal slova.

Posl. Géryk: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Z pověření komise mi dovolte přečíst zápis o volbě členů České národní rady konané dne 10. července 1968.

Komise poslanců Národního shromáždění ve složení předseda Rudolf Géryk, členové Jan Červinka, Emil Holáň, Jan Mátl, Magdaléna Lapárová, dr. Jozef Lukačovič, dr. Antónia Petrusová, Ferdinand Tomášik, Zdeňka Závodská, kterou ustavilo Národní shromáždění v dnešní schůzi pro volbu členů České národní rady, sděluje, že bylo poslancům vydáno 244 hlasovacích lístků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP