Digitální knihovna | ČNR 1968

Česká národní rada
1968

Usnesení


č. 1ze dne 10.7. 1968 o volbě předsedy České národní rady
č. 2ze dne 10. 7. 1968 o volbě pracovní skupiny pověřené přípravou programu 2. schůze České národní rady
č. 3ze dne 31. 7. 1968 o zaslání pozdravu delegacím KSČ a KSSS jednajícím v Čierné nad Tisou
č. 4ze dne 31. 7. 1968 o schválení návrhu na jednací a pracovní řád České národní rady (tisky 1 a 2)
č. 5ze dne 31. 7. 1968 o zřízení orgánů České národní rady a o volbě jejich členů
č. 6ze dne 18. září 1968 k Návrhu zásad federativního uspořádání Československé socialistické republiky (tisk 3)
č. 7ze dne 18. září 1968
č. 8ze dne 18. září 1968
č. 9ze dne 18. září 1968 o doplňovací volbě člena předsednictva a předsedy organizační komise
č. 10ze dne 4. října 1968, kterým Česká národní rada předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky iniciativní návrh ústavního zákona o československé federaci
č. 11z 5. schůze konané dne 23. a 24. října 1968
č. 12ze dne 4. prosince 1968
Přihlásit/registrovat se do ISP