Pondělí 28. dubna 1969

Na základe vzájomného porozumenia chceme aktívne rozvíjať i naše vzájomne prospešné styky s inými štátmi, aktívne podporovať politiku mierového súžitia a spolupráce s krajinami s odlišným spoločenským zriadením a aktívne sa zúčastňovať na vytváraní podmienok a na príprave konferencie o európskej bezpečnosti v zmysle budapeštianskej výzvy socialistických krajín.

Vážené poslankyne, vážení poslanci! Nemal som v úmysle vypočítavať dnes všetky úlohy, ktoré stoja pred Federálnym zhromaždením. Plne sa prihlasujem k záverom a dokumentom, ktoré už boli v tomto smere vypracované a ktoré tieto úlohy určujú a vymedzujú. Súčasné zložité a ťažké obdobie vo vývoji našej socialistickej spoločnosti si žiada od každého zodpovednosť, disciplínu a od nás všetkých jednotný postup. Len vtedy môžeme zvládnuť dnešnú situáciu a postupne dať nášmu socialistickému rozvoju, ďalšej ceste vpred našej krajiny potrebnú istotu a patričnú dynamiku.

Chcel by som vás i celú verejnosť, všetkých občanov ubezpečiť, že i kroky, ktoré som podnikol na aprílovom pléne, som robil s vedomím zodpovednosti voči našej krajine, voči jej ľudu, a že nebudem šetriť sily, aby som i vo funkcii predsedu Federálneho zhromaždenia pracoval pre záujmy socializmu a našej Československej socialistickej republiky. /Potlesk./

Predsedajúci prof. dr. Hanes, podpredseda Federálneho zhromaždenia: Ďakujem predsedovi Federálneho zhromaždenia Dubčekovi za jeho prejav. Ubezpečujem ho iste i v mene vás všetkých, že ho budeme v jeho zodpovednej práci plne podporovať. Prosím súdruha predsedu Federálneho zhromaždenia, aby sa ujal vedenia schôdze. /Predseda Federálneho zhromaždenia Dubček preberá vedenie schôdze./

Predseda Federálneho zhromaždenia Dubček:

Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia! Vo svojom vystúpení som uviedol, že zo všetkých síl budeme napomáhať, aby sa úspešne splnil pracovný program Federálneho zhromaždenia. Verím, že sa pri tom môžem spoliehať na účinnú podporu poslancov oboch snemovní. Zostáva nám teda pustiť sa s chuťou do ďalšej práce, pre ktorú potrebujeme dobré pracovné a súdružské prostredie, ktoré si musíme spoločným úsilím vytvárať. Dovoľte, aby som vás i našich občanov pozdravil pri príležitosti blížiaceho sa Prvého mája a Dňa oslobodenia.

Ďakujem vám a končím zasadanie Federálneho zhromaždenia.

/Koniec schôdze o 16.50 hod./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP