Čtvrtek 29. května 1975

II

Slib prezidenta Československé socialistické republiky

(Za zvuku fanfár přichází nově zvolený prezident republiky.) (Shromáždění povstává.)

(Zvukový záznam)

Předseda FS A. Indra: Vážený soudruhu prezidente, upřímně Vás vítáme na dnešní schůzi Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Rád Vám oznamuji, že poslanci Sněmovny lidu i Sněmovny národů v souladu s vůlí československého lidu Vás na příští pětileté období zvolili jednomyslně prezidentem Československé socialistické republiky. (Potlesk.)

Podle článku 62 ústavního zákona o československé federaci se ujímáte funkce po složení slibu. Prosím Vás, soudruhu prezidente, abyste přistoupil k Ústavě Československé socialistické republiky a k ústavnímu zákonu o československé federaci, položil na ně pravou ruku a vykonal ústavní slib, který pak stvrdíte i svým podpisem.

Prezident republiky G. Husák: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republike a veci socializmu. Svoje povinnosti budem konať podľa vôle ľudu a v záujme ľudu, budem dbať o blaho Československej socialistickej republiky a zachovávať ústavu a ostatné zákony socialistického štátu. (Potlesk).

(Prezident republiky podepisuje slib. Sálem zní hymny.)

Předseda FS A. Indra: Vážený soudruhu prezidente, blahopřeji Vám jménem všech přítomných ke zvolení do čela našeho státu. Přejeme Vám dlouhá léta života, pevné zdraví a mnoho radosti z úspěchů naší společné práce pro rozkvět naší vlasti, pro trvalý a spravedlivý mír, pro nerozborné přátelství se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními státy socialistického společenství. (Potlesk.)

Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, děkuji vám všem i našim milým hostům za účast a končím společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

(Schůze skončena v 11.28 hod.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP