FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

V. volební období

3

Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky předkládám Sněmovně lidu Federálního shromáždění ČSSR návrhy na

- volbu volební komise (příloha 1)

- volbu předsedy mandátového a imunitního výboru a členů výboru (příloha 2)

- volbu předsedy sněmovny (příloha 3)

- zřízení dalších výborů sněmovny (příloha 4) - volbu předsedů výborů (příloha 5)

- volbu členů předsednictva a místopředsedů sněmovny (příloha 6) - volbu 20 členů předsednictva Federálního shromáždění

(příloha 7)

- volbu členů výborů (příloha 8)

- volbu ověřovatelů sněmovny (příloha 9)

Alois Indra

člen předsednictva ÚV KSČ a předsednictva

ÚV NF ČSSR

V Praze dne 10. června 1986

Příloha 1

VOLEBNÍ KOMISE

poslanci:

JANDA Stanislav

KRYLL Josef

LÁDR Jiří

LICHNER Ján ŠKULA Jozef

VRÁBELOVÁ Marcela
Příloha 2

PŘEDSEDKYNĚ MANDÁTOVÉHO A IMUNITNÍHO VÝBORU

poslankyně ŽELEZNIKOVÁ Eva

57 let, KSČ, předsedkyně ÚVOS pracovníků

potravinářského průmyslu

ČLENOVÉ MANDÁTOVÉHO A IMUNITNÍHO VÝBORU

poslanci:

BRABENEC František

KALMÁROVÁ Magdaléna

KAPITOLA Luděk

KUČERA Zdeněk

LICHNER Ján

PAKÁN Ján

PAULECHOVÁ Mária

RABAS Václav

ROČŇÁKOVÁ Aranka

STEJSKAL Ladislav

ŠKULA Jozef

TOMS Stanislav

Příloha 3

PŘEDSEDA SNĚMOVNY LIDU

poslanec VEDRA Vladimír

60 let, KSČ, místopředseda SN ve IV. v.o.

Příloha 4

ZŘÍZENÍ DALŠÍCH VÝBORŮ SNĚMOVNY LIDU

ústavně právní

zahraniční

branný a bezpečnostní

pro plán a rozpočet

pro průmysl, dopravu a obchod

pro zemědělství a výživu

pro kulturu a výchovu

pro sociální politiku
Příloha 5

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ SNĚMOVNY LIDU

poslanci:

HŮLA Alois

66 let, KSČ, místopředseda Sněmovny lidu ve IV.v.o.

ŽELEZNIKOVÁ Eva

57 let, KSČ, předsedkyně ÚVOS pracovníků potravinářského průmyslu

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA SNĚMOVNY LIDU

poslanci:

DOBIÁŠ Jan

34 let, KSČ, vrchní mistr n.p. Praga

CHODUROVÁ Drahomíra

51 let, KSČ, šička OP Prostějov

SIDOR Viktor

59 let, KSČ, děkan Agronomické fakulty VŠZ

Příloha 6

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ SNĚMOVNY LIDU

poslanci:
ústavně právního ČEŠKA Zdeněk
57 let, KSČ, rektor UK Praha
zahraničníhoŠTĚPÁN Miroslav
40 let, KSČ, politický pracovník MěV KSČ Praha
branného a bezpečnostního SAKMAR Lumír
60 let, KSČ, předseda KVOS pracujících v hornictví
pro plán a rozpočetHŮLA Alois
66 let, KSČ, místopředseda Sněmovny lidu ve IV.v.o.
pro průmysl, dopravu a obchodRIGO Emil
60 let, KSČ, náměstek podnikového ředitele
pro zemědělství a výživu SOMMER Alexander
49 let, KSČ, zástupce ředitele Výzkumného ústavu živočišné výroby
pro kulturu a výchovuPEKAŘOVÁ Jana
45 let, KSČ, zástupkyně ředitele Střední zdravotní školy
pro sociální politikuKRYLL Josef
51 let, KSČ, zámečník

Příloha 7

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

poslanci:

BELKO Jozef

57 LET, KSČ, podnikový ředitel n.p. Smrečina

BENDA Břetislav

60 let, KSČ, předseda ústřední rady ČSVTS

BIĽAK Vasil

68 let, KSČ, tajemník ÚV KSČ

FEKETE Jozef

59 let, KSČ, ředitel n.p. Agrokomplex

HOFFMANN Karel

62 let, KSČ, předseda ÚRO

HŮLA Alois

66 let, KSČ, místopředseda SL ve IV.v.o.

INDRA Alois

65 let, KSČ, předseda FS ve IV.v.o.

JAKEŠ Miloš

63 let, KSČ, tajemník ÚV KSČ

JANDA Stanislav

57 let, ČSL, místopředseda JZD Komorno

KUČERA Bohuslav

63 let, ČSS, místopředseda FS ve IV.v.o.

KUŽELOVÁ Václava

46 let, KSČ, vedoucí KPÚ JZD Krásná Hora

LENÁRT Jozef

63 let, KSČ, první tajemník ÚV KSS

MALÍKOVÁ Vlasta

53 let, KSČ, uvolněná předsedkyně ZV ROH n.p. Maryša

OBŽEROVÁ Margita

41 let, B, skladová účetní JZD Mír

ŠTAFA František

54 let, KSČ, primátor hl.m. Prahy

ŠTIX Václav

38 let, B, strojní zámečník Důl Gottwald

VÁVROVÁ Dobromila

54 let, KSČ, tkadlena n.p. Veba

VEDRA Vladimír

60 let, KSČ, místopředseda SN ve IV.v.o.

ŽALMAN Zbyněk

66 let, ČSL, místopředseda ČNR ve IV.v.o.

ŽELEZNIKOVÁ Eva

57 let, KSČ, předsedkyně ÚVOS pracovníků potravinářského průmyslu

Příloha 8

VÝBORY SNĚMOVNY LIDU

ČLENOVÉ ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU

poslanci:

BAGÍN Pavol

BARTONČÍK Josef

BLAŽEK Oldřich

BUŠÍKOVÁ Mária

FANTA Lubomír

FREISLER Adolf

KOKAVCOVÁ Eva

MOLTAŠOVÁ Jana

OBŽEROVÁ Margita

PANČUROVÁ Júlia

PÁTEK Vladimír

RADA Zdeněk

ROČŇÁKOVÁ Aranka

SIDOR Viktor

SLABÁ Drahomíra

ŠTAFA František

VÁVROVÁ Dobromila

ZAMAZAL Stanislav

ČLENOVÉ ZAHRANIČNÍHO VÝBORU

poslanci:

BODISOVÁ Elena

BOCHENEK Miroslav

DAVID Václav

GÁLOVÁ Judita

KAPITOLA Luděk

MICHALSKI Karel

NEUBERT Jiří

PANSTER Heribert

STEJSKAL Ladislav

SVĚRČINA Otakar

TIMANÍKOVÁ Emília

TOMS Stanislav

VYMĚTAL František

ČLENOVÉ BRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU

poslanci:

DŽUPINA Andrej

HAŠANA Július

HORÁČEK Václav

KLÍCHA Jaroslav

KŮSOVÁ Irena

MALÍKOVÁ Vlasta

MATYÁŠ Jaroslav

OLÁHOVÁ Elena

PAKÁN Ján

PECHOVÁ Věra

ŠKODA Oldřich

ŠOLTÉS Michal

ČLENOVÉ VÝBORU PRO PLÁN A ROZPOČET

poslanci:

BELKO Jozef

BEZECNÝ Jiří

BROKEŠ Slavoj

BÚŘIL Jaromír

FLÍDR Jan

HLAVAČKA Jan

CHODUROVÁ Drahomíra

KOŠALA Pavol

KŘÍŽKOVÁ Jarmila

KUCHÁROVÁ Erika

KULJOVSKÝ Rudolf

LOBERŠÍNER Jan

MICHÁLKOVÁ Štefánia

NEMČEK Ján

NIEDOBOVÁ Hildegarda

PUCHMELTR Josef

STÁRKOVÁ Danica

STUCHLÍKOVÁ Věra

TAJOVSKÁ Marie

TICHÝ Richard

ZUBAJOVÁ Danka

ČLENOVÉ VÝBORU PRO PRŮMYSL, DOPRAVU A OBCHOD

poslanci:

AXMANN František

BENDA Břetislav

ČERNÍK Josef

ČMELO Alojz

DOBIÁŠ Jan

HAVLÍČEK Jiří

KLIHA František

KMEŤ Ľudovít

KONTRÍKOVÁ Mária

KRÁLOVÁ Marie

KUBEŠ František

KUČERA Zdeněk

LAŠTOVIČKA Zdeněk

MATOUŠEK Jaroslav

MINÁROVÁ Anna

PETRŽELKOVÁ Věra

PLESKOTOVÁ Hana

RAŠIN Rastislav

STRÁNSKÁ Jaroslava

SZABÓ Ľudovít

ŠIMŮNKOVÁ Jaroslava

ŠGORICA Jozef

TICHAVSKÝ Stanislav

TRANGOŠ Jozef

VÉBR Karel

VRÁBELOVÁ Marcela

ČLENOVÉ VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVU

poslanci:

BENDŽÁK Ján

DOLNÍK Milan

DYMÁČKOVÁ Marie

FEKETE Jozef

JANDA Stanislav

JENDREJČÁKOVÁ Mária

JONÁŠ Pavol

KALKUS Jaroslav

KOLDA Stanislav

KRÁTKÁ Alena

KUČERA Jan

KUŽELOVÁ Václava

MADARÁSZ Alexander

MOTTLOVÁ Danuše

MÜLLER Jiří

PAULECHOVÁ Mária

PROCHÁZKA František

RÁBEL Jan

ŘÍMAN Rudolf

SACHETOVÁ Jitka

SALVOVÁ Anna

ŠTRBA Petr

VAVŘÍNOVÁ Miroslava

VONDROUŠ Věroslav

ČLENOVÉ VÝBORU PRO KULTURU A VÝCHOVU

poslanci:

ČUMPL Zdeněk

DUBOVÁ Mária

GDOVINOVÁ Ružena

GRYGAROVÁ Alena

HAJKO Vladimír

JIRÁSEK Jan

KALMÁROVÁ Magdaléna

LÁDR Jiří

LICHNER Ján

MALÝ František

PAŽÁK Alojz

RABAS Václav

STÝBLOVÁ Valja

SVOBODA Jaroslav

ŠPANIEL Miroslav

ŠTIX Václav

ŠTRBOVÁ Mária

UJLAKY Gejza

VONDRUŠKOVÁ Anna

ZELENKA Jan

ČLENOVÉ VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU

poslanci:

BARTOŠKOVÁ Věra

BARUŠ Vlastimil

BEŠÍKOVÁ Ivana

BIBEŇ Vladimír

BRABENEC František

BURÁŇOVÁ Anna

FLÜSSLEROVÁ Helena

FREIOVÁ Marie

HADAČOVÁ Marie

KORF Jindřich

KRÁLÍČKOVÁ Hana

KUBINSKY Florián

MIKUNDOVÁ Oldřiška

NOVÝ Jiří

SZALA I Vojtech

ŠKULA Jozef

ŠRENKEL Benjamin

ŠVIRLOCHOVÁ Irena

TREFNÝ Otto

VENNAUER Jaroslav

Příloha 9

OVĚŘOVATELÉ SNĚMOVNY LIDU

poslanci:

BARTOŠKOVÁ Věra

KRÁTKÁ Alena

KUBEŠ František

LÁDR Jiří

LICHNER Ján

ŠIMŮNKOVÁ Jaroslava

ŠKULA Jozef

ŠOLTÉS Michal


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP