FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1987

V. volební období

44

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

předkládá

podle § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb., návrh, aby byli zvoleni

soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky

plk. JUDr. Jozef Halčin,

dosavadní předseda senátu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. Požadavky ustanovení § 39 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců splňuje, jak již bylo osvědčeno při jeho volbě dne 15. prosince 1977. Výkonem, funkce v uplynulém desetiletí potvrdil, že i nadále má předpoklady pro její úspěšný výkon,

plk. JUDr. Josef Hlaváček,

dosavadní předseda senátu vyššího vojenského soudu v Příbrami,

mjr. JUDr. Michal Mikláš,

dosavadní předseda senátu vyššího vojenského soudu v Táboře.

Oba rovněž splňují zákonné podmínky ustanovení § 39 zákona o organizací soudů a o volbách soudců. Ve svých dosavadních funkcích prokázali, že mají politické i odborné předpoklady pro úspěšný výkon funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

S kandidaturou všichni souhlasí.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou k nahlédnutí v sekretariátech předsedů sněmoven.

Odůvodnění návrhu

Soudruh Jozef Halčin byl zvolen do funkce soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky v souvislosti s kádrovým doplňováním vojenského kolegia 15. prosince 1977.

Současně byl ustanoven do funkce předsedy senátu. Úkoly, připadající na něj ve vojenském kolegiu plnil spolehlivě a odpovědně, s využitím svých odborných znalostí z trestního práva a zkušeností získaných při výkonu funkce prokurátora v oblasti vojenské prokuratury.

Má všechny předpoklady pro další úspěšný výkon funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR.

Soudruzi Josef Hlaváček a Michal Mikláš dosud pracují jako předsedové senátu vyššího vojenského soudu. Soudruh Hlaváček pracuje u vyššího vojenského soudu jako soudce od roku 1975 a funkci předsedy senátu vykonává již od roku 1978. Soudruh Mikláš začal vykonávat funkci soudce u VVS v roce 1982 a od roku 1983 je předsedou senátu. Oba soudruzi mají velmi dobré znalosti trestního práva. K plnění úkolů přistupují velmi odpovědně. Dobře organizují práci svého senátu. Oba mají smysl pro zobecňování a koncepčnost práce.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady pro úspěšný výkon funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR.

V Praze dne 28. října 1987

Místopředseda ÚV NF ČSSR:

Prof. MUDr. T. Trávníček, CSc. v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP