FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1988

V. volební období

99

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Vláda ČSSR předložila dne 19. září 1988 vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo vládní návrh podle čl. 58 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a usneslo se dne 21. září 1988 vydat jej jako zákonné opatření ve znění uveřejněném ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky pod č. 141/1988 Sb.

Podle čl. 58 odst. 4 cit. ústavního zákona je třeba, aby Federální shromáždění dodatečně schválilo toto zákonné opatření.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 21. září 1988 č. 141 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

V Praze dne 29. září 1988


předseda Federálního shromážděníSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP