Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 7. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 7. schůze, 12. prosince 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Miroslav Grégr
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Milan Uhde


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 36) - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jan Třebický


2. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář


18. Návrh na změny ve složení komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Pavel Severa


19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou (? - red.) a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6.1996 (sněmovní tisk 30) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslankyně Vlasta Štěpová


20. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1966 (sněmovní tisk 39) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Třebický


21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1966 (sněmovní tisk 40) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Tomáš Květák


22. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu (sněmovní tisk 57) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Daniel Kroupa


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu (sněmovní tisk 32) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Daniel Kroupa
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


24. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 46) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec Petr Zajíc
Poslanec Karel Mach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Mach
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jan Černý


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 52) - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Miroslav Sládek


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 20) - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Karel Nejezchleb
Poslanec Zdeněk Škromach


27. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu (sněmovní tisk 58) - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Stanislav Gross


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót (sněmovní tisk 96) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jiří Karas


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu (sněmovní tisk 97) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vladimír Laštůvka


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 (sněmovní tisk 82) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Nájemník


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1966 v Montevideu (sněmovní tisk 86) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Šulák


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1966 v Praze (sněmovní tisk 88) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vilém Holáň


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1966 v Buenos Aires (sněmovní tisk 89) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1966 v Montevideu (sněmovní tisk 92) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Maštálka


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou podepsaná dne 14. října 1966 v Praze (sněmovní tisk 87) - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 13.02 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 14.29 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (sněmovní tisk 36) - druhé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Ivan Langer


36. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 28) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloš Melčák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.52 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopredseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zdeněk Krampera
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Novák
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Novák
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Krejsa
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Tollner
Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Pavel Tollner
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Schneider
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Krejsa
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Rudolf Šmucr
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Rudolf Šmucr
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Krejsa
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 18.26 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP