Stenografický zápis 27. schůze, 29. ledna 2008

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Libý
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Pavel Bohatec
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec David Rath
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Petr Zgarba
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/4/ - zamítnutý Senátem

Senátor Miloslav Pelc


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Senátorka Alena Palečková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Bičík
Senátor Zdeněk Janalík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Petr Bratský


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. /sněmovní tisk 349/2/ - vrácený Senátem

Senátor Karel Šebek


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jaroslav Plachý


12. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Marek Benda


13. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miloslav Kala
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Kala
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Ladislav Šustr


16. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Marek Benda


17. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


20. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě /sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Antonín Seďa


21. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 276/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Tom Zajíček


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Morava
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Morava


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Hanuš


24. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Bičík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP