Stenografický zápis 67. schůze, 5. února 2010


(Schůze zahájena v 9.06 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Ivan Langer
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Špika
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 9.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.27 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.56 hodin.)


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/3/- vrácený Senátem

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Braný
Senátor Jiří Bis
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Špika
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Urban
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jan Špika
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Bratský
Poslanec František Bublan
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Martin Bursík
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Špika


199. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1016/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Doktor


188. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Dolejš


97. Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Petr Bratský


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslankyně Marcela Mertinová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP