(14.10 hodin)

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Michálek a po něm pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, klub Pirátů rovněž podporuje návrh na to, aby mandátový a imunitní výbor měl 18 členů. Jde o to, aby v něm byly zastoupeny všechny politické strany. My jsme o tom vysílali informace do médií. Ze strany ANO byly signály, že podporují to, aby v čele výboru byl někdo z opozice. A žádali dokonce, abychom přišli s konkrétním jménem, čili vygenerovali jsme nominaci Petra Gazdíka do čela mandátového a imunitního výboru. A nyní přicházejí návrhy, které mají ten počet snížit tak, aby se tam zástupce STAN vůbec nedostal, a tedy logicky nemohl ani stát v čele toho výboru. Čili v podstatě jediné východisko, k čemu to vede, je, že ANO tady instaluje do čela mandátového a imunitního výboru komunistu a ten následně bude spolurozhodovat o vydání Andreje Babiše. Tohle je opravdu trend, se kterým my se nemůžeme ztotožnit, a proto vás žádáme, pokud má platit to, že výbor má mít zástupce opozice, má být v čele toho výboru zástupce opozice a nikoliv strany, která vede kvazikoaliční vyjednávání, už společně předkládá návrh na zdanění církevních restitucí, tak nemůže opravdu dojít k tomu, abychom manipulacemi s počtem členů výboru dosáhli toho, že tam STAN a další strany, které v opozici budou, nebudou mít vůbec žádného zástupce.

Historicky ta situace už tady byla. Klub Úsvitu přímé demokracie, Tomio Okamura, neměl zástupce v mandátovém a imunitním výboru a ta situace je v podstatě tlačila do toho, aby zde na jednání Sněmovny rozhodovali, aniž by měli podrobnou znalost věci. My si myslíme, že tohle je vrcholně nedemokratické, že všechny kluby by měly mít svého zástupce, a proto prosazujeme návrh, aby měl mandátový a imunitní výbor 18 členů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Tady znělo, že jsme tady z vůle voličů, to je pravda - jako že tedy kdyby měl komunista vést mandátový a imunitní výbor, tak to je nějaký ošklivý, nebo jak? My máme stejněprávné voliče jako vy všichni ostatní, takže povytahovat obočí nad tím, že by kterýkoli výbor měl vést komunista, mi připadá trošičku nemístné. Ale to jsem nechtěl, to jen jako odpověď na to, co tady znělo.

Proč 13 mimo jiné. Protože jsme v uplynulých dnech slyšeli, že právě ty strany, které tady předkládají, s výjimkou sociální demokracie tedy, se dohodly a přistupují k zahájení tohoto sněmovního období ve formě tzv. Demokratického bloku. A dokonce jsem viděl nějaké návrhy, kolik členů vedení Sněmovny, kolik výborů atd. atd. by takto ustavený Demokratický blok měl mít. Dokonce snad prý už - a to nevím, to mi když tak vyvraťte, šlo oficiální oznámení, že takovýto Demokratický blok byl vytvořen. No jo, ale v tom případě - a s tím jsme tak nějak také počítali i v tom počtu 13 - je Demokratický blok zastoupen. Mám pocit, že ano. A chtěl bych požádat, abyste podpořili můj návrh na 13 členů mandátového a imunitního výboru. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Fakticky, pane předsedo? (K poslanci Kalouskovi.) Pan předseda Kalousek faktická, potom fakticky pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si velmi vážím toho, že pan předseda Kováčik zaznamenal vznik něčeho, co se jmenuje Demokratický blok. Ale v takovém případě ho velmi poprosím, aby dočetl ještě pět vět dál, že to je sdružení podle jednacího řádu, které vzniká pouze za účelem ustavující schůze Poslanecké sněmovny, nikoliv za běžnou každodenní praxi volebního období, které nás čeká, a běžného jednání mandátového a imunitního výboru. Takže tento argument neobstojí před tím, že v mandátovém a imunitním výboru by měly být zastoupeny všechny frakce. Já vám to ofotím a dám vám to osobně, pane předsedo. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Mým prostřednictvím. (S úsměvem.) Prosím pana předsedu... Stahujete, ano. Tak v této fázi nemám žádné... Prosím pana vicepremiéra.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si odpustím patetická slova o demokracii, jenom z praktického hlediska. Pokud budou jakékoli volby, tak pokud tam nemá nějaký klub svého zástupce, tak neplní tu roli kontrolní, tzn. aby tam nedocházelo ze stran ostatních klubů k nějaké manipulaci, aby tam byla kontrola, že všechny volby proběhly tak, jak mají, že všechno je spočítáno, že všechny věci, které se týkají potom kontroly, jak všechno proběhlo, tak si myslím, že dává skutečně logiku, aby v tomto případě, pokud se tam něco ověřuje, pokud se tam hlasuje např. o vydání apod., tak je dobré, aby tam byli zastoupeni všichni. Skutečně daňového poplatníka to nestojí ani korunu, není to žádné korýtko. Je to jen funkce kontrolní pro případ, že tam dojde k nějakému takovémuto hlasování s tím, že ve velmi citlivých případech, jako je právě ohledně imunitního výboru, si myslím, že to dává smysl. Takže já bych se také přimlouval za to, aby tam každý poslanecký klub měl svého zástupce. Nebudeme tady potom muset event. vyslýchat to, že přišel někdo s tím, že nemá důvěru k výsledkům jednání, protože tam nebyl zástupce daného klubu. To dává asi logiku. Myslím, že to nelze aplikovat na všechny ostatní výbory. Ale v tomto případě, obzvlášť u takto citlivých věcí, si myslím, že je dobré, aby potom i mandátový a imunitní výbor mohl právě tuto funkci jednoznačně plnit, tzn. kontrolovat tyto věci, probírat je, aby tam byli zástupci všech. Myslím, že to není nic tak zásadního, abychom se na tom zasekli. Na druhou stranu je to jen otázka nějaké velkorysosti. Skutečně Sněmovnu ani občany to nebude stát nic.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Farský a potom paní poslankyně Němcová, řádné přihlášky.

 

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, argumentace tady zazněla. Já bych si přesto dovolil vás požádat. Nepochybuji o tom, že máte sílu na to prosadit si 13, 15 nebo kolik je potřeba členů. Ale já bych vás chtěl požádat, abyste nehlasovali silově, ale abyste hlasovali demokraticky. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Já přicházím jednak s poznámkou, kterou směřuji, vaším prostřednictvím prosím, k panu místopředsedovi Bělobrádkovi. Zúžit debatu pouze na to, jestli daňového poplatníka bude stát víc, nebo míň, pokud tam bude víc, nebo méně členů, to já bych si nedovolila. Myslím si, že tady je skutečně otázka toho případného demokratického deficitu, která nás má zajímat více. A v tuto chvíli, kdy mám dojem, že bylo řečeno už všechno, tak stejně bych chtěla po navrhovatelích těch konkrétních počtů, tedy ze strany KSČM, která navrhuje 13, ze strany ČSSD, která navrhuje 15, a ze strany STAN, kteří navrhují 18, aby nám řekli, kolik podle té přepočtové tabulky, která je tím poměrným číslem, by v jednotlivých případech v tom výboru zasedlo za jednotlivé strany poslanců. Věděli jsme dobře, že podle přepočtové tabulky při návrhu ANO, který byl stažen, při 11 členech by hnutí ANO mělo v tomto výboru 5 členů. Pokud by se stal předsedou, tak jak teď se o to usiluje, zástupce KSČM, bylo by to 6 z 11. A 6 z 11, asi umíme všichni počítat, znamená vždycky dostatečnou většinu na cokoli. Takže u počtu 11 to vím.

Prosím, aby navrhovatelé, kteří bezpochyby zejména počítali to, kolik hlasů tam pro co bude, nám tady natvrdo řekli, kolik těch hlasů pro co tam bude ve všech těchto třech variantách. Děkuji za to, pokud mi vyhovíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP