(14.20 hodin)

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Ještě fakticky pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, možná kdyby to bylo všechno předjednáno, tak jsme to nemuseli řešit tady. Tady myslím, že je trochu manažerské selhání těch, kteří vyjednávali.

A druhá věc. Chtěl bych paní kolegyni Němcové prostřednictvím pana předsedajícího říct, že já jsem to na nic nezúžil. Já to neignoruji. Jenom jsem se snažil vysvětlit i praktickou stránku, nikoli že bych zpochybňoval věci, které se týkají zastoupení a demokracie, to v žádném případě. Jen jsem si dovolil k tomu dát i tu praktickou stránku, to znamená, že potom by mohlo docházet ke zpochybnění usnesení tohoto výboru, pokud by tam neměly svoje zástupce všechny poslanecké kluby. V tomto případě u tohoto výboru to považuji skutečně za důležité. To se netýká těch ostatních výborů.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Myslím, že bude nejjednodušší, když ty počty přečtu z tabulky, kterou mám k dispozici, a nemusí vystupovat tři navrhovatelé.

V případě počtu členů 13 je složení výboru následující: ANO - 5; ODS - 2; Piráti - 1,5; SPD - 1,5. Tam bude muset dojít k nějaké politické dohodě. KSČM - 1; ČSSD - 1; KDU-ČSL - 1; TOP 09 - 0; STAN - 0.

U 15 je to: ANO 6; ODS 2; Piráti 2; SPD 2; KSČM, ČSSD a KDU-ČSL po jednom; TOP 09 a STAN 0.

Na 18 je to: ANO 7; ODS 2; Piráti 2; SPD 2; KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN po jednom.

Takto to je podle tabulky poměrného zastoupení.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan kolega Pikal s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Musím se přiznat, že je mi to trošku hloupé, ale chtěl bych upozornit všechny, jak to vlastně funguje, protože v případě, že se dohodneme na třinácti členech, kde vzniká jedna polovina, tak jednací řád Sněmovny jasně říká ve své příloze u volební komise, že se počet členů zvyšuje, protože se nedá rozdělit. Takže třináct, pokud počítáme s tím, že všechny kluby podají svoji nominaci samostatně, že nedojde k nějakému postavení bloku, je vlastně patnáct. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. To bude asi muset vyřešit volební komise v případě toho, že budou podány všechny nominace. Já pouze vycházím z čísel, které mám k dispozici. Děkuji.

Kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Martin Kolovratník je zkušený předseda volební komise. (Rozhlíží se.) Už ho vidím. Sedával tam, tak se dívám na staré místo. Tak možná by nám mohl říci, kdy pokud by náhodou Sněmovna odhlasovala 13, jak má klub napsat nominaci na jeden a půl. Mně to není úplně jasné. Přece pokud podle nějakého poměrného systému například klubu ODS připadnou 2, tak přece nemůžou napsat 3. Pak nedávají ty nominace žádnou logiku. Takže pokud je tam jeden a půl, ať se na mě pan předseda Kováčik nezlobí, tak nám to může možná vysvětlit on, jestli napíšou jenom křestní jméno, nebo jenom příjmení. Jestli to bude třeba za komunisty pan poslanec Pavel Kováčik a k tomu Vojtěch, tak tomu rozumím, to je jeden a půl nominace. Ale takhle to úplně myšleno asi není.

 

Předsedající Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den, dámy a pánové. K vlastnímu překvapení vystupuji už na této schůzi. S tím jsem nepočítal.

Čistě z věcného hlediska do diskuse. Jednací řád v této věci předpokládá v prvé řadě dohodu klubů na prvním místě. Jestliže vystoupení pana kolegy za Piráty mělo znamenat jednoznačné prohlášení, že se nechtějí dohodnout, nebo ne, to by bylo třeba upřesnit.

Zadruhé bych chtěl říct, že se ta situace, buď třeba jeden a půl nebo 0,5 u různých počtů, a za současné situace to vypadá, že se tyto kluby střetnou na těch půlkách ještě i v jiném výboru. Takže úplně nejžádoucnější a předvídaná situace jednacím řádem je, že se ty kluby dohodnou. K té dohodě by mělo dojít nejlépe na jednání volební komise.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Ještě fakticky pan poslanec Pikal, potom řádně paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Omlouvám se, nejsem právník, nemám právní vzdělání, jsem pouhý informatik. Ale článek 5 přílohy 2 odstavec 5 písmeno d) jasně říká, že nelze-li takto rozhodnout a místa ve výboru, komisi nejsou přidělena, zvětší se počet členů výboru o jedna. To je ten případ, o kterém se bavíme. Děkuji. (Rozpaky v sále.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Potřeboval bych tedy pouze ujistit, tady se mluví o komisích, pravděpodobně to lze vztáhnout i na výbory... Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Přihlásila jsem se k řádnému slovu, ale budu krátká, takže by se to možná vešlo i do faktické poznámky. Překvapilo mě vystoupení pana poslance Vondráčka, o kterém se mluví, nebo už jsou ty dohody podle mě napevno uzavřeny, že bude náš budoucí předseda této komory. Já bych očekávala, že jako budoucí předseda Poslanecké sněmovny, který má navenek i dovnitř reprezentovat všechny síly, které sem byly zvoleny, tady vystoupí ne s tím, co říkal, ale naopak s tím, že řekne: já jako ten, kdo má stát v čele vás všech, žádám, aby ten počet v mandátovém a imunitním výboru byl takový, abyste tam všichni mohli být zastoupeni, aby práce Poslanecké sněmovny mohla postupovat tak, abych já s hrdostí a ctí mohl stát v jejím čele. Ne tady ty technicistní věci, kterými nás zahlcujete a které teď vůbec nejsou zajímavé. Teď je zajímavé, jakým způsobem, a já vás k tomu vyzývám, pane poslanče Vondráčku, prostřednictvím pana předsedajícího, byste se vy jako budoucí předseda Poslanecké sněmovny stavěl k této otázce počtu členů k mandátovému a imunitnímu výboru.

 

Předsedající Jan Hamáček: Teď tu mám jednu faktickou. To je poznámka pana poslance Vojtěcha Filipa. A potom je řádně přihlášen pan předseda Bartošek, pan poslanec Rakušan a pan ministr Jurečka, za předpokladu, že nechtějí uplatnit přednostní práva, tak to bude v tomto pořadí. Pokud by pan ministr chtěl přednostní právo, tak ho předřadím před pana poslance Rakušana. Prosím fakticky, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen opravdu fakticky. To neznamená, když Sněmovna rozhodne o třinácti členech, že je jich patnáct. To logicky nejde. To se opravdu technicky neřeší. Řeší se to tím, že ten, kdo má vyšší počet z těch obou klubů, které mají na jeden a půl nárok, dají dva návrhy, a ten, kdo má vyšší z toho druhého návrhu, ten je zvolen. Dočtěte si, pane kolego, volební řád. Tam to zjistíte. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Prosím oslovovat kolegy mým prostřednictvím. Pane předsedo, to je faktická? Ne, takže potom až po panu ministrovi. Prosím pana předsedu Bartoška.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Chtěl bych zde říct jednu skutečnost, a to je taková, že vždycky vítěz voleb skutečně udělal dohodu napříč kluby, bylo domluveno, jakým způsobem se rozdělí předsednictví v jednotlivých výborech, včetně stanovení počtu členů a tak dále. A je potřeba si uvědomit, že vítěz voleb rezignoval na to, aby tyto věci domluvil. Máme ustavující schůzi, která je nepřipravena. A je potřeba si uvědomit, že ji nepřipravili zástupci hnutí ANO, konkrétně pan Babiš, Faltýnek a Vondráček, kteří vyjednávali za hnutí ANO. Stejným způsobem jsou nepřipraveny další výbory a další pozice v Poslanecké sněmovně. A je potřeba si uvědomit jednu věc, jak jsme jako Poslanecká sněmovna vnímáni, že nejsme schopni se ustanovit ani na tom, jestli mandátový a imunitní výbor bude mít 15, anebo 18 členů. Takže v konečném důsledku se to obrací proti poslancům Poslanecké sněmovny. Ale zodpovědnost za to, že nejsme domluveni, jde za vítězem voleb a to je hnutí ANO.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan poslanec Rakušan, potom pan ministr Jurečka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP