(14.30 hodin)

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ani já jsem nečekal, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny budu vystupovat, ale když tady slyším tu technicistní diskuzi o tom, jestli 13,5 vlastně znamená 15, a my tady máme poměrně jednoduchý a přehledný návrh pana předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Farského o tom, aby mandátový a imunitní výbor měl 18 členů, respektoval tak základní demokratickou danou, že mandátový a imunitní výbor prostě má být zastoupen všemi hnutími a stranami ve Sněmovně, a mně opravdu překvapuje, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny se ukazuje, že velkorysost vítěze, kterým je bezesporu hnutí ANO, je prostě nulová! Podívejte se, že my si neříkáme o funkce. My jsme ochotni být pouhými členy mandátového a imunitního výboru bez toho, abychom za to měli korunu nějakého příplatku k našemu poslaneckému platu. My si říkáme dobrovolně o práci, my si říkáme dobrovolně o to, abychom mohli plnit roli opozice v Poslanecké sněmovně. Já skutečně nechápu a chtěl bych to od někoho vysvětlit, kde je ta bariéra k tomu, aby prostě měly všechny strany a hnutí možnost pracovat v mandátovém a imunitním výboru. Vždyť se přeci o nic nejedná. My vás o to tady s pokorou žádáme, s pokorou nejmenších klubů žádáme vítěze voleb, aby byl velkorysý. O nic jiného tady dneska nejde! Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan ministr Jurečka, potom pan předseda volební komise.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, musím říci, a jsou tady lidé, kteří mi to potvrdí, minimálně pan Faltýnek. Pan poslanec Faltýnek je schopen deklarovat to, že před čtyřmi lety, když byla vítězem voleb sociální demokracie, tak jsme zhruba po třech týdnech jednání měli jasno o představě ustavující schůze Poslanecké sněmovny, o rozdělení jednotlivých výborů, dokonce i obsazení podvýborů. Tehdy jsme chodili k Romanu Sklenákovi coby vítěznému zástupci a předsedovi poslaneckého klubu ČSSD a já jsem tam chodil za KDU-ČSL a tyto věci jsme dojednávali jako rodící se vládní koalice, a pak se tyto věci stihly oddiskutovat i s opozičními stranami v Poslanecké sněmovně a tato schůze byla prosta těchto dohadů o tom, jestli 13, 15 nebo 18. Prostě na těch věcech byla shoda napříč celou Poslaneckou sněmovnou.

Mě mrzí, že tady teď tu diskuzi musíme absolvovat, a mrzí mě to o to víc, protože před dvěma týdny, když jsme byli na druhém jednání za KDU-ČSL na klubu ANO, tak když jsme odcházeli, tak tehdy jak pan poslanec Vondráček, tak pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Babiš nám řekli, když já jsem říkal: je problém, pokud tady není jasně ustanovená vládní koaliční většina - to já nevím, jestli je, nebo není, to nevíme nikdo, ale pokud není, tak je potřeba svolat jednání všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a dohodnout se na tom, jakým způsobem proběhne ustavující schůze a jakým způsobem budou rozděleny jednotlivé výbory, včetně počtů jejich členů, včetně podvýborů. Bylo nám přislíbeno, že ta schůzka se odehraje v týdnu před jednáním Sněmovny, před jednáním ustavující schůze. Minulý týden žádná taková schůzka nebyla. Takže my tady teď budeme řešit mandátový a imunitní výbor. A jakým způsobem to budeme řešit, až se budou ustavovat jednotlivé výbory? To tam také necháme ty jednotlivé výbory tak dlouho diskutovat o tom, jaké má být rozdělení, jaké mají být počty atd.?

Takže já bych možná apeloval na to, ještě pořád je na to čas, aby vítěz voleb, kterého respektujeme, je to ANO o parník před námi všemi, aby jednak bylo velkorysé teď, protože si myslím, že i poslanci ODS, i poslanci ČSSD za posledních osm let mají zkušenost s tím, že jednou někdo může být nahoře a jednou také dole, takže je potřeba, aby opravdu mandátový a imunitní výbor měl zastoupení všech stran v Poslanecké sněmovně. Takže já bych byl rád, abychom se k tomu postavili, jak říká pan poslanec Rakušan, velkoryse, ale zároveň abychom si řekli, jestli toto chceme absolvovat v příštích dnech u diskuzí a jednání každého dalšího výboru, když ta dohoda tady prostě není. A to je to, co nám nejvíc vadí, co jsme kritizovali, že prostě není dohoda, která byla slibována.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, že ta dohoda není, že je to už v úvodu takhle složité, ale holt tak asi bude vypadat naše volební období, že to nebudeme mít tady ve Sněmovně jednoduché. Já za volební komisi a za sebe chci poděkovat panu poslanci Stanjurovi za ta slova o zkušeném předsedovi volební komise, ale musím říci, že tohle je i pro mě nová situace. Neměli jsme takovýto spor nebo takovýto nesoulad za poslední volební období.

A já se teď zdržím těch politických proklamací nebo prohlášení, budu hovořit čistě technicistně. Potvrzuji slova pana poslance Pikala, který se díval do volebního řádu velmi pečlivě. Skutečně v článku 5 odst. 5 paragraf (?) d) tohle podchycuje a říká, budu citovat: "nelze-li takto rozhodnout a místa ve výboru nejsou přidělena," to znamená, dojde k nějakým zbytkům, to jsou ty poloviny, "zvětší se počet členů výboru nebo komise o jednoho a postupuje se znovu podle algoritmu písmen a) až d)". Problém je v tom, že pokud takhle budeme postupovat, tak potom budu vycházet z toho, že ten nově ustavený blok podá svoje nominace - podle informací já už oficiálně ten dokument mám u sebe, to znamená, nově ustavený Demokratický blok podá svoje návrhy tak, jak avizoval, tak potom číslo 13 se stává dokonce číslem 16. Až na počtu 16 dochází opět matematicky k té rovnováze a jsou rozděleny mandáty na celé počty.

A za sebe ze své zkušenosti, co mohu říci, jak z toho ven, on volební řád také v článku 5 v odst. 2 říká: "Návrhy na členy výboru nebo komise předkládají komisi poslanecké kluby. V návrhu uvedou kandidáty pro jednotlivé výbory nebo komise v pořadí, které je závazné." To znamená, od každého z vás dostaneme očíslovaný seznam - 1, 2, 3, 4. A já tam vidím dvě možnosti. Buď se dohodneme na komisi, že ti, kteří jsou - teď mi promiňte ten výraz - takzvaně za čarou, to znamená, už tam zbývá ten zbytek 0,5, tak komise nemůže tu nominaci přijmout, a pak by nemohli být do toho orgánu, a teď nemluvím pouze tedy o mandátovém a imunitním výboru, ale teoreticky o dalších orgánech, kde by k tomu sporu došlo, anebo komise může navrhnout ono zvýšení počtu členů. Ale tady chci říct, nemyslím si, a je to možná na debatu i s legislativou, že volební komise může navrhovat nebo může měnit samovolně počet členů nějakého orgánu. Musel by to být návrh, který předložíme vám, Sněmovně, a o tom návrhu by se muselo hlasovat.

A pak mě napadá ještě jedno možné řešení, jak z té situace ven. Pokud teď za malou chvíli Sněmovna hlasováním rozhodne o nějakém počtu - já teď nechci předjímat a prosím, berte to opravdu ilustračně, pokud by to například bylo ono číslo 13, tak my obdržíme do komise dnes večer třeba 15, 16 nebo 17 návrhů, tak pak druhé a možná demokratické řešení by bylo to, že my ten seznam jako komise předložíme plénu a bude se hlasovat o každém jednom navrženém poslanci, a členy toho orgánu se tedy stanou ti, kteří opět získají největší počty hlasů. Ale berte to teď jako moji rychlou reakci na ten spor. Uznávám, že tahle druhá varianta by jednacímu a volebnímu řádu neodpovídala úplně zcela. To respektuji. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My tedy určitě preferujeme dohodu, protože to, co teď nastínil pan předseda Kolovratník, je sice možné, ale znamená to, že ve středu nebudeme volit předsedu Sněmovny. Protože když dneska odhlasujeme 13, pak přijde 15 nominací, musíme postupovat podle zákona, a jednací řád je zákon, to znamená, ve středu se vrátíme k tomu, že určíme znova počet členů mandátového a imunitního a znova vyhlásíme lhůty na nominace a volit budeme v pátek. Tak sami zvažte, co je lepší. Buď se dohodnout, v tomto případě na 18, a ve středu normálně dopoledne volit, jak všichni počítáme, nebo to necháme takhle. Zjistíme, že 1,5 nejsme schopni naplnit. Vy nám jako volební komise podáte tuto zprávu. Nemůžeme takhle postupovat, že budeme hlasovat po jménech ve smyslu, že rozhodneme, kdo má dva a kdo má jeden, to popřeme zákon. To znamená, jediný logický krok by byl, že ve středu přijdete sem, vy jako předseda volební komise, a řeknete 13, jsou tam půlky. Abychom naplnili zákon, navrhuji, aby Sněmovna stanovila jiný počet. Až to stanovíme, tak znova budete muset vyhlásit lhůty na nominace... (Projevy nesouhlasu z pléna.) Musí to tak být. V tom případě se neustaví mandátový a imunitní výbor a nemůžeme dál pokračovat. To je celé. Nám to nepřipadá vhodné, ani efektivní. Nám připadá mnohem rychlejší pro ustavující schůzi Poslanecké sněmovny dohodnout se, udělat dneska nominace, ve středu je potvrdit a jít volit předsedu Poslanecké sněmovny a všechny ostatní volby, které máme na této schůzi před sebou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP