(Jednání pokračovalo v 11.45 hodin.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 11.45 hodin, bude tedy pokračovat.

Pan předseda Michálek již nehlasuje s kartou číslo 3, ale má svoji. Náhradní kartu 7 má pan poslanec Jáč, kartu číslo 1 má pan poslanec Bžoch.

My jsme stále v bodě 6, který vzhledem k tomu, že byl vyčerpán, končím.

 

7.
Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
 

Otevírám bod 7, což je návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru. Podle § 50 odst. 1 písm. s) jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci po zvolení výborem Sněmovna.

Chtěl bych vám oznámit, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou poslance Stanislava Grospiče.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Před chvílí si většina členů mandátového a imunitního výboru zvolila jako předsedu tohoto výboru komunistického poslance Grospiče. Od včerejška slyším z řad samozřejmě komunistů, ale také SPD a hnutí ANO uznalá slova jako "doktor Grospič je právník, odborník, už pracoval v mandátovém a imunitním výboru či v ÚPV". Samé výmluvy pro to, jak podpořit stalinistu do čela tohoto výboru. A proto vás chci ještě před hlasováním seznámit s několika výroky pana poslance Grospiče, které zazněly tady na mikrofon a které - pokud mi nebudete věřit - najdete ve stenozáznamu Poslanecké sněmovny.

11. února 2011, když se projednával poslanecký návrh zákona o protikomunistickém odboji, tak jsem tady připomenul a citoval z tohoto zákona - tedy tento zákon, který v té době byl platný a je doposud platný - citoval jsem tuto pasáž: "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou." A vyzval jsem všechny diskutující k tomuto bodu, aby řekli, zda byli, nebo nebyli členy této zločinné organizace. Pan poslanec Grospič, doktor Grospič, právník a odborník, řekl tato slova: "Nestydím se, že jsem byl členem Komunistické strany Československa před rokem 1989, a jsem na to hrdý. Věřím, že budu i nadále aktivním členem komunistické strany, a jsem dalek politizace a politických soudů nad onou historií. A jen pro ty, kteří psali tento zákon nebo kopírovali tento zákon od Senátu, podívejte se na to, jak vy sami" - tím myslel nás, kteří jsme to navrhovali - "definujete účastníky protikomunistického odboje. Paralela s obdobným příkladem v historii, kterým byly třeba psány norimberské zákony, je naprosto zřejmá."

Takže pan doktor Grospič přirovnal zákon o protikomunistickém odboji k norimberským zákonům, on to přece musí vědět, on je právník.

O čtyři měsíce později měl pan poslanec Grospič dlouhý projev k témuž návrhu zákona. A já cituji z toho asi třístránkového projevu jenom několik vybraných vět: "Ano, každý společenský režim" - teď můj komentář, tím myslí naši demokratickou republiku - "má své hrdiny. A nemá-li je, musí si je vymyslet, musí je vytvořit. A tato vláda a poslanci" - tím myslel tehdejší vládu - "také říkají, že si je musí zaplatit. Chtěl bych říci, že každý vývoj a každá historická etapa má své zákonitosti. Někdy se vývoj opakuje." A znova se připomenul jako znalec práva. "A hovořil jsem zde v prvém čtení tohoto zákona o paralele s norimberskými zákony. Odpor v letech 1948 až 1989, pokud existoval," pokud existoval, "směřoval pouze proti československému politickému a ústavnímu systému. Ano, individuální nebo skupinový odpor obyvatel proti režimu se projevoval i v letech poválečných, ale označení třetí odboj zde není na místě a ani to není pro protikomunistické hnutí padesátých let používat. Tento odpor měl někdy formy ozbrojených akcí, ale převážně akcí, které směřovaly" - a teď dobře poslouchejte - "směřovaly proti potlačování lidské důstojnosti, glorifikovaly vraždy a byly přímo upláceny zahraničními vojenskými službami. Je potřeba klást si otázku," pokračoval doktor Grospič, právník a odborník, "zda lidé, kteří se dopouštěli této činnosti," to znamená protikomunistického odboje, "kteří mají být tímto zákonem oslavováni, nenaplňovali skutkovou podstatu vlastizrady, a jak by proti takovým lidem bylo postupováno v jakékoliv jiné zemi včetně oněch proslulých západních demokracií, na něž se dnes v návrhu zákona odvoláváte." A ukončil své vystoupení touto větou: "Navrhovaný zákon o třetím odboji je plivnutím do tváře všech poctivých lidí."

Když to čtu a slyším znovu, tak jsem stejně rozčilen a pobouřen jako před těmi šesti lety. Takže každý, kdo dnes bude hlasovat pro pana poslance Grospiče, se musí stydět - samozřejmě s výjimkou komunistů, tomu samozřejmě rozumím. Podle doktora právníka a odborníka, zkušeného komunistického poslance, je zákon o třetím odboji srovnatelný s norimberskými zákony. Ti, kdo bojovali proti komunistickému režimu, byli vlastizrádci uplácení zahraničními vojenskými službami.

Já pevně věřím, že tento kandidát nezíská většinu v této Poslanecké sněmovně. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP