(12.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil řádně do rozpravy a počkal jsem. Chtěl bych připomenout, že jsme svolali na začátku kulatý stůl opozičních stran, a to právě s tím cílem, abychom vygenerovali nominanta opozice do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru. To je právě ten bod, který nyní projednáváme. Z tohoto jednání se omluvila KSČM a SPD s uvedením důvodu, že u kulatého stolu opozičních stran chybí hnutí ANO. To byl ten důvod, proč se omluvily. Takže jsme se sešli v užším složení a splnili jsme to, co jsme řekli, a vygenerovali jsme společného kandidáta opozice na předsedu mandátového a imunitního výboru. Hnutí ANO veřejně přislíbilo, že podpoří do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru zástupce opozice. K čemu ovšem došlo, je, že co nám tady bylo řečeno, přepustilo ten svůj výbor KSČM na základě dohody a na základě toho, že KSČM vydala prohlášení, že za určitých podmínek bude tolerující stranou. Ve výsledku tak funkci předsedy mandátového a imunitního výboru dostává KSČM, která ve volbách získala 7 % hlasů, a patří tedy mezi méně úspěšné opoziční strany, a nikoli kandidát, kterého vygenerovaly všechny ostatní opoziční strany, které zastupovaly 38 % voličů, což je obrovská, v podstatě naprosto dominantní opoziční síla. (V levé uličce se sdružují poslanci do hloučků a hlučí.)

Takže si tu situaci popišme, jak vypadá ve skutečnosti. ANO se zde dohodlo s trpaslíkem a přepouští mu v rámci nějaké tolerance pozici předsedy mandátového a imunitního výboru, který následně samozřejmě povede jednání o vydání předsedy hnutí ANO a předsedy poslaneckého klubu ANO k trestnímu stíhání.

Poprosil bych o klid v sále, pane předsedo.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Prosím všechny ty, kteří se spolu baví, prosím, rozpusťte ty diskusní hloučky, popřípadě diskusi přeneste do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže my už jsme tady včera byli svědkem toho, že pan předseda Kováčik přednášel svoje návrhy, a v podstatě to byly návrhy hnutí ANO, kde si tímto způsobem vybrali loutku, která přednášela jejich návrhy na počet členů a upravovala to podle těch výsledků. Následně paní profesorka Válková navrhla člena KSČM do pozice předsedy mandátového a imunitního výboru. Myslím si na rozdíl od ní, že takovéto informace patří na veřejnost a že občané mají právo vědět, jakým způsobem se generuje vedení Poslanecké sněmovny. Fakticky totiž dochází k tomu, co už tady bylo opakovaně řečeno, že zde vzniká vláda hnutí ANO s podporou KSČM a SPD.

Já samozřejmě respektuji a stejně tak všichni Piráti respektujeme výsledek voleb, nicméně považujeme za nutné říct, že my nejsme součástí tohoto bloku, této koalice ANO, SPD a KSČM.

Teď tedy nadejde to zásadní hlasování, kde uvidíme, které politické strany tvoří ten blok, které strany té vládnoucí koalice si dosadí svého předsedu mandátového a imunitního výboru, a chtěl bych zde deklarovat, že to není ten člověk, který má majoritní podporu v opozici, čili podporu mezi opozičními stranami, které volilo 38 % lidí. Čili uvidí to teď i občané v tomto zásadním hlasování, které naprosto obnažuje, jakým způsobem bude patrně fungovat vláda po další čtyři roky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, zaprvé bych chtěl požádat pana předsedu klubu Pirátů Michálka, aby se omluvil. Komunistická strana Čech a Moravy není žádná loutka. Je to politická strana, která vznikla v únoru 1990, registrovaná Ministerstvem vnitra tehdy ještě České a Slovenské Federativní Republiky v listopadu 1990. Od té doby působí v České a Slovenské republice a v České republice v demokratickém systému způsobem, který umožňuje být trvalou součástí české politické scény. My nejsme žádná loutka. (Mluví velice důrazně.) Máme vlastní politický program. To zaprvé.

Zadruhé to, že si vytvoříte blok, neznamená, že jste jedinými zástupci opozice. Tady sedí regulérní vláda České republiky, která ještě nepodala demisi. O žádné vládní koalici se zatím nejedná. A pokud budeme takhle jednat, tak tato vláda tady bude sedět hodně dlouho. Protože pokud nedojdeme k tomu, že zvolíme předsedu Poslanecké sněmovny, vedení a orgány Poslanecké sněmovny, tato vláda nebude moci podat ani demisi. Tak prosím, s tímto vědomím předstupujte před občany. Děkuji vám. (Tleská poslankyně KSČM Aulická Jírovcová.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k tomu, co zde řekl pan předseda Faltýnek ohledně jednání všech poslaneckých klubů. Osobně musím říci, že vítám tuto pozvánku k jednání všech poslaneckých klubů. Nicméně beru to jako přiznání, že dosavadní postup, který zvolil vítěz voleb ANO ohledně jednání, co se týče členství ve výborech a předsedů, nebyl úspěšný a nebyl šťastný. ANO avizovalo, že v Poslanecké sněmovně zavede nové pořádky. V případě jednání, které ANO zvolilo, se však neosvědčily. A já jsem moc ráda, že se vracíme opět k těm pořádkům starým, kdy k dohodě vždy došlo, pokud jednaly všechny kluby najednou, a to ještě před ustavující schůzí. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Dále nemám žádné přihlášky do rozpravy. Rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení, ten zní... Ještě tedy zavolám případně kolegy z předsálí.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Stanislava Grospiče ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru." (V plénu žádají o odhlášení.) Odhlásit? Ano. Takže vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Budeme hlasovat. Návrh usnesení jsem přečetl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 7, přihlášeno je 194, pro 115, proti 66. Tento návrh byl přijat. (Ojedinělý potlesk.)

Blahopřeji tedy panu poslanci Grospičovi ke zvolení do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru.

 

Končím bod 7 a otevírám bod 8. (V levé části sálu vstává poslanec Beitl: Nefungovalo mi hlasovací zařízení, hlasoval jsem proti.) Pane poslanče, jestli si přejete vyjádřit k hlasování, tak prosím na mikrofon. (Poslanec spěchá po schodech nahoru k předsedajícímu.) Dolů. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, nefungovalo mi hlasovací zařízení, hlasoval jsem proti. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Ale předpokládám, že to je pouze pro stenozáznam, že si nepřejete zpochybnit hlasování, pouze chcete uvést do stenozáznamu, jak jste hlasoval. (Poslanec Beitl: Ano.) Dobře, takže to není námitka proti hlasování.

 

Bod

 

8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Prosím tedy, pokud se výbor shodl na tom, že informaci přednese nový předseda, tak prosím pana předsedu Grospiče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP