(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech, budeme pokračovat v přerušeném bodu, kterým je bod 11 - Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny. Ještě mi dovolte přečíst jednu omluvu. Pan poslanec Vlastimil Válek se omlouvá od 9 hodin do 11 hodin z pracovních důvodů z dnešního jednání.

Vítám pana předsedu volební komise u pultíku a předávám mu slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já za slovo děkuji a mám tu pro vás, kolegyně a kolegové, výsledky volby místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Ve volbě bylo odevzdáno 195 lístků. Bylo vydáno 195 lístků a také odevzdáno. Kvorum nutné pro zvolení, pro úspěšnou volbu, tedy bylo 98.

Přečtu vám výsledky opět v abecedním pořadí: Petr Fiala získal 83 hlasů - a rovnou tedy oznámím výsledek - a nebyl v prvním kole zvolen. Vojtěch Filip získal 121 hlasů a byl zvolen, stává se místopředsedou Sněmovny. Jan Hamáček, ten získal nejvíce, 143 hlasů, a byl také zvolen místopředsedou. Tomio Okamura 102 hlasů, také byl zvolen, a Vojtěch Pikal dostal také shodný počet 102 hlasů a stává se místopředsedou Poslanecké sněmovny. Takže asi můžeme prvním čtyřem kandidátům poblahopřát a pogratulovat. (Potlesk.)

Tak a volba bude pokračovat, jak jsme avizovali. Do druhého kola tedy postoupil jeden kandidát, protože zůstalo jedno místo neobsazené, a tím postupujícím je pan poslanec Petr Fiala. My v tuto chvíli už máme urny připravené, volba je připravena, takže pokud budete souhlasit - aspoň tak jsme se předběžně domluvili s panem předsedajícím -, zorganizovali bychom to druhé kolo teď okamžitě a bude to rychlejší, protože už budeme vybírat jen jedno jméno.

Takže já, pane předsedající, opět poprosím o přerušení tohoto bodu k provedení volby a domluvme se, že na vydávání lístků dáme 12 minut, to znamená do 10.15, do čtvrt na jedenáct, na sčítání budeme mít 15 minut, to znamená v 10.30 bychom oznámili výsledek druhého kola tajné volby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. To je rekordní termín.

S přednostním právem ještě pan předseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat za důvěru a těším se na spolupráci. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Dovolte mi, abych také popřál nově zvoleným místopředsedům, a poprosím je, aby po přestávce už zaujali místa zde nahoře. Sám jsem zvědavý, kdo si sedne napravo a kdo vlevo. (Pobavení v sále.)

Vyhlašuji pauzu do 10.30 za účelem konání druhého kola voleb.

 

(Jednání přerušeno v 10.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP