(10.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vyjádřil lítost nad tím, že Petr Fiala nezískal podporu na pozici místopředsedy Sněmovny. Za lidovce mohu říci, že jsme jej podpořili. To, co je pro mě zjištění, to je pouhé konstatování, že Demokratický blok zastupuje 48 poslanců této Poslanecké sněmovny. To je, řekněme, 25 procent. V porovnání s jinými stranami, které mají svého místopředsedu již zvoleného, to vnímám jako vyjádření - jednak je to nepoměr a potom je potřeba si uvědomit, že skutečně život není vždycky pouze a jenom o zákonech, někdy je to o lidské slušnosti, etice a respektování určitých daností.

Budeme-li chtít všechno řešit zákonem, možné to je, ale ze života se vytratí slušnost. Minimálně bych považoval za správné a lidsky slušné, aby předseda druhé nejsilnější politické strany po volbách měl zastoupení v jedné z nejvyšších ústavních funkcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Farský. Připraví se pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan Fiala nebyl zvolen. Ta čísla jsou jasná. Není složité je rozklíčovat a najít si, že ta hlasovací mašinérie, která tady probíhá od pondělí, má jen další pokračování.

Párkrát tady v tomto týdnu zazněla slova o potřebné velkorysosti. O tom, že vítěz voleb dosáhl úžasného výsledku. Takřka 30 procent. Ale žádný z těch minulých vítězů voleb, který měl více než tento vítěz voleb, se nikdy nechoval takto silově a takto demonstrativně silově. Tady chybí absolutně jakákoliv velkorysost. Tady se jenom demonstruje síla. A není to... dneska to tady proběhlo takto veřejně a viděli jsme to při tom hlasování při druhém kole, kdy jsme viděli, jak se hlasovalo.

Já pořád jsem přesvědčen o tom, že snad ne všichni lidé, kteří byli zvoleni za ANO, s touto koalicí, která se tady tolikrát už tento týden zopakovala, souhlasí. To vám všem vyhovuje to, že jste v koalici s komunisty a s okamurovci? To vám to nikomu nevadí? Přijde vám to v pořádku? A dneska to tady proběhlo veřejně.

Ale my jsme měli včera jednání předsedů klubů. A to bylo první jednání po tom, co jsme jako Starostové a nezávislí několikrát, ať už samostatně, nebo jako součást Demokratického bloku, žádali o schůzky s vítězem voleb, protože sice tady bylo vždycky tradicí, že vítěz voleb svolával, ale bohužel nám se pozvání v tom prvním týdnu po volbách nedostalo k jednání, tak jsme si o schůzku řekli sami. Schůzku jsme skutečně dostali 8. listopadu. A na konci té schůzky, která vůbec nebyla o jednání, ale na které bylo jenom řečeno: tak nám řekněte, jak si to představujete. Tak jsme řekli, že nám je blízký výbor pro veřejnou správu, že chápeme, že naše síla není tak velká, abychom na tom mohli trvat, ale že je to náš návrh. Závěr od zástupců ANO bych jednoduchý. Žádný. Zapsali si, co jsme říkali, a tím to skončilo. A řekli, že se nám v dalším týdnu ozvou. Neozvali. Reakce byla nulová a Demokratický blok, když si vyžádal schůzku, tak ta schůzka byla ze strany zástupců ANO půl hodiny předtím, než měla začít, odmítnuta. Když jsme zažádali o náhradní termín, nedostali jsme ho.

To není velkorysost. To není jednání. To je jenom válcování. To je jenom demonstrace síly, kterou nám tady teď předvádí hnutí ANO se svou nevyřčenou koalicí s SPD a komunisty. Včera to proběhlo úplně stejně na tom jednání předsedů výborů. Po tom, co jsme se hodinu přeli o tom, jestli výbor má mít 18, nebo 19 členů. Jestli 22, nebo 24 - a v polovině případů, a to musím říct, hnutí ANO ustoupilo, v polovině případů ustoupil zbytek - tak závěr byl jednoduchý. Bylo nám nadiktováno, kdo bude předsedy výborů, ale o tom už se debata nepřipouštěla. Když jsme ji v jednom případě otevřeli, jenom jsme říkali "Fakt je nutné, aby předsedou bezpečnostního výboru byl zástupce okamurovců, a ještě člen, který se v minulých dnech takovým způsobem ukázal jako nekompetentní?", tak nám bylo panem Faltýnkem a panem Fialou odpovězeno, že o tom se debata vůbec nepovede.

Takto probíhají jednání. To nejsou jednání. To je diktát! To jsou ultimáta. Ber nebo neber. A dneska nám to znovu ukázalo. My se snažíme být vstřícní. Víme, že jsme ve volbách nebyli zdaleka tak úspěšní jako hnutí ANO. Ale i tak zastupujeme 260 tisíc voličů jako Starostové a nezávislí. A Demokratický blok zastupuje 1,4 milionu. Přesto se dějí tyto věci, které se dějí. Já pořád chci věřit tomu, že není to tak, že všichni, kteří kandidovali za hnutí ANO, že tímto způsobem jim tato cesta vyhovuje a dokážou ji ve svých regionech také vysvětlit.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan vicepremiér Bělobrádek, poté pan předseda Stanjura, poté pan ministr Chvojka a poté pan předseda Faltýnek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jen říci, že ti, kteří zvolili místopředsedy Poslanecké sněmovny, by měli ještě jednou zvážit, jestli udělali dobře, jestli je to v souladu s jejich svědomím a vědomím, s tím, co tady přísahali při tom slibu. Jestliže místopředsedou Sněmovny bude člověk, který napadá média a svobodu médií. Jestli to bude člověk, který lže úplně běžně jak na půdě Poslanecké sněmovny, nebo i v předvolební kampani. Já si nemyslím, že to je zrovna něco, na co byste měli být hrdí. Nicméně to je věc každého a je to demokracie. Respektujeme výsledky voleb. Ale nemyslím si, že to je šťastné.

A doplnil bych svého předřečníka. Skutečně ta jednání byla taková, že jsme řekli, ne že chceme nějaký výbor, ale že máme nějaké tři prioritní. A nedozvěděli jsme se, že tedy je nakonec v té celkové dohodě nějaký. A já se ohrazuji proti tomu, co říkal pan Faltýnek, že by nám byl ten výbor nabídnut, ale bylo nám sděleno, že bychom ho měli mít. To se nikdy nestalo.

Stejně tak nám nikdy nebyla nabídnuta jednání o vládě. To sice pan Faltýnek neustále říká, ale protiřečníci se svým šéfem, s panem Babišem, který veřejně řekl, že o tom ani nikdy neuvažovali. Takže jeden z nich lže. A jestli to je jeden, nebo druhý, to já jim nebudu dělat soudce. Ale každopádně my jsme nikdy nabídku na jednání o vládě nedostali. A byl bych rád, aby tato nepravda už dále nezaznívala. My jsme řekli svoje podmínky již před volbami a tyto podmínky platí, to jsme na jednání potvrdili. A když jsme se zeptali, jak si představují vládní angažmá a uspořádání vlády, tak řekli, že to není na pořadu dne, že ta debata je o vedení Sněmovny, o výborech, což bylo i vlastně při svolávání deklarováno.

Takže já jsem přesvědčen, že taktika, která tady byla, těch partikulárních jednání, těch jednotlivých jednání bilaterálních, se příliš neosvědčila. A jsem rád, že se konečně kluby včera sešly - a vidíte, s jakým výsledkem. Přes ty deklarace, které tady byly o tom "pojďme pracovat a buďme velkorysí", tak se ukázalo, že to tak není. A já souhlasím s kolegou Stanjurou. Ten, kdo nepolíbí prsten, tak je za to... prostě mu je jasně ukázáno, kdo je tady šéf a jak to vypadá. A ti, kteří pro to hlasovali, tak se k tomu přidali, k těmto manýrům. A je to samozřejmě na každém z vás. Já to samozřejmě nebudu nějak hodnotit. Kdo jsem já, abych druhého nějakým způsobem kritizoval z tohohle pohledu? Já určitě nejsem taková morální autorita. To v žádném případě. Na druhou stranu budu rád, aby si o tom aspoň někteří zapřemýšleli, protože takhle se podle mě dlouhodobě, slušně nedá v rámci Poslanecké sněmovny spolupracovat a kohabitovat. Já jsem přesvědčen, že je velmi důležité, abychom si ty věci řekli, a není to žádná hanba.

Ale tak to řekněte dopředu a řekněte, že vám nevyhovuje třeba konkrétní kandidát za ODS, vy, kteří jste ho nevolili. Já jsem to od nikoho neslyšel. Řekněte, že má kandidovat někdo jiný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP