(10.50 hodin)
(pokračuje Bělobrádek)

Já si myslím, že v Poslanecké sněmovně by měla být zachovávána nějaká pravidla, některá jsou, některá nejsou. Já doufám, že bude zvolen kandidát za ODS. Je to druhá nejsilnější strana, je to opoziční strana, je to strana přes různé peripetie demokratická. Konečně, peripetie jsme měli všichni, pokud nejsme noví. I když mnozí noví obsahují velké množství politiků z jiných stran, takže mě vždycky baví, když někdo řekne, že není politik, a už je ve druhé straně nebo ve třetí nebo ve čtvrté u některých případů, a to včetně těch, kteří zastávají vládní funkce.

Stejně tak bych chtěl na závěr říci - podívejte se ještě jednou, co říká například pan Okamura, co řekl po svém zvolení, co řekl dnes. Já se musím zastat médií, protože i režimy, které jsou nedemokratické, mají parlamenty, dokonce mají volby, některé, ale rozdíl mezi tím, kde je demokracie a kde není, je právě svoboda slova a nezávislá média. A nad tím se prosím zamyslete, koho jste někteří z vás zvolili. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí pan předseda Stanjura, poté pan - ne, pan Stanjura stahuje svůj příspěvek. Takže poprosím pana ministra Chvojku o slovo. Po něm pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane předsedo. On pan kolega Kováčik říkal, že volba je tajná a za tou plentou je každý sám, takže jak může kdo vědět, jak kdo volil. Nicméně jsou nějaká čísla a myslím, že leccos se z toho dá dovodit.

Tady se ukázalo, že stejně tak jako u volby předsedy mandátového a imunitního výboru funguje ta - slovy mého místopředsedy Honzy Birkeho - ďábelská koalice, která prostě není v pořádku.

My jsme tady - a včera to počítal pan předseda Faltýnek - měli ke včerejšku 21 různých jednání, jestli to říkám správně, 21 různých jednání, což je docela dost měsíc po volbách, a teprve včera jsme se na těch věcech dohodli finálně s tím, že celou tu dobu, celý ten měsíc, celých těch 22 s tím včerejším jednáním se neustále mluví o poměrném zastoupení jako tom svatém grálu jednacího řádu, a je tu něco, co by mělo platit podle názoru ČSSD.

My jsme volili pana kolegu Fialu jako poslanecký klub ČSSD, a to z jednoho důvodu. My tady celý měsíc právě mluvíme o tom poměrném zastoupení, pan předseda Fiala je zástupce druhé nejsilnější strany v této Sněmovně, a já si myslím, že to, co se stalo teď, je do jisté míry ukázka toho, jak Sněmovna může v budoucnosti fungovat. Pokud by měla fungovat takhle, tak se mi to hrubě nelíbí. To znamená, slovo by mělo platit, dohody o tom, že se zde všechno bude odvíjet podle poměrného zastoupení, by měly také platit. A souhlasím s tím, pokud je tady výhrada vůči nějakému kandidátovi, tak se to má říci veřejně a ne takto pokoutně tím, že ho nezvolíme.

To znamená, já jsem z toho zklamaný. Věřím, že takhle ta Sněmovna fungovat nebude, protože pokud by takhle fungovala, tak si myslím, že nemá budoucnost.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Fiala.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil dvě kratičké poznámky. První je reakcí na vystoupení pana předsedy Farského. Když jsem ho poslouchal - potom bych poprosil, času máme dost, jestli by na to mohli reagovat další kolegové, kteří seděli na tom včerejším jednání. Já mám pocit, že jsem byl někde úplně jinde, pane kolego. Já nevím, proč tady říkáte kolegům nepravdy. Budu používat těchto jemných výrazů - nepravdy. Proč si vymýšlíte nesmysly? To není absolutně pravda, pane kolego. Já vás prostřednictvím předsedajícího prosím o to, abyste byl objektivní v informování Poslanecké sněmovny a naší veřejnosti.

Vy hovoříte o nějakém diktátu, ale to jednání - a podívejte se do pozvánky, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího - bylo svoláno k ustavení výborů, tam jsme se shodli, že ustavíme výbory, které byly v minulosti, v minulém volebním období, nebyl žádný problém, a o počtu členů, tam jsme se dohadovali. A není pravda, jak vy říkáte, že my jsme ustoupili x-krát a ta druhá strana y-krát. My jsme ustoupili osmkrát a čtyřblok šestkrát, aby bylo jasno, konkrétně. My jsme ustoupili, že jdeme u těch středních výborů na 18 členů a že u těch větších výborů, které byly 25, tak že budou 24.

A pokud se týká debaty o - z vašeho pohledu - diktátu o rozdělení těch výborů, tak já jsem pouze zrekapituloval těch x bilaterálních jednání, kde jsme slyšeli požadavky jednotlivých stran a jejich priority. Z toho vznikl nějaký průnik, úplně stoprocentně samozřejmě nebyli všichni spokojeni, ale de facto jsme si tam včera potvrdili to, na čem jsme se dohodli během těch tří týdnů. A bylo to tak odprezentováno i včera vlastně jako nějaké závěry po tom našem společném jednání. Takže já jsem z toho jednání osobně měl dobrý pocit, a nemyslím si tedy, že to bylo nějaké konfliktní a diktát, jak vy to tady popisujete. Ale ať se k tomu klidně vyjádří i ostatní kolegové. Čili shodli jsme se na tom, které výbory dnes ustavíme, jaký bude počet ve výborech, tam byl kompromis, a jediný sporný bod, který zůstal, byl vlastně u požadavku čtyřbloku, kde je k diskusi pět výborů, s tím, že jsme poprosili o čtyři priority. A ty priority zazněly v průběhu těch jednání těch tří týdnů. Ze strany ODS zazněly priority na školský výbor, obranný nebo bezpečnostní a ústavněprávní a ze strany KDU-ČSL zaznělo těch priorit více, ale jedna z nich byla výbor pro evropské záležitosti.

A vy sám jste včera, prostřednictvím pana předsedajícího, na tiskové konferenci říkal, že jste si vědomi toho, že máte takový volební výsledek, že nepočítáte s vedením výboru. Tak nevím, proč tady říkáte informace z nějakého jiného jednání. Já jsem asi seděl někde úplně jinde.

A pokud se týká volby místopředsedy Sněmovny za ODS, tak já za sebe říkám, že budu apelovat na naše kolegy na klubu, abychom podpořili Petra Fialu na tuto pozici.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Fiala, potom paní předsedkyně Adamová Pekarová a pan předseda Farský se hlásí s faktickou. Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, faktickou nemohu udělit. Mám to chápat jako přednostní právo? Ano.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Hezké dopoledne. Já se jenom musím ohradit, co tady bylo řečeno o tiskové konferenci a panu Okamurovi panem Bělobrádkem prostřednictvím pana předsedajícího. Vždyť tak to přece vůbec není. Pane kolego Bělobrádku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste tu tiskovku asi vůbec neposlouchal. My přece nejsme vůbec proti médiím. My budeme rádi poskytovat informace. Budeme chodit do přímých přenosů, budeme pořádat tiskové konference, mohou se nás ptát na cokoliv, ale prostě u některých médií máme pochybnosti o jejich objektivitě. Projevilo se to i před volbami. A nejenom my, ale i další jiné strany mají pochybnosti o jejich objektivitě a s takovými médii my prostě nebudeme spolupracovat. Ale když se nás budou ptát, tak na tiskových konferencích, v přímých přenosech, budou nás zvát do pořadů, do přímých pořadů, tak aby to nemohli sestříhávat, budeme rádi chodit a budeme rádi odpovídat.

Média samozřejmě musí mít volnost. Média jsou důležitým, řekl bych, hlídačem demokracie v každé zemi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně, já se omlouvám, vy nemáte přednostní právo. (Vystoupit chtěla poslankyně Adamová Pekarová.) A předseda klubu? Jako další se hlásil pan Farský a po něm by byl pan Stanjura.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. K panu Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem na tom jednání byl a tak to bylo. Možná by stálo za to říci, když pan Faltýnek říká "my", za koho mluví. To přesně byla včera i moje otázka, na kterou jsem odpověď nedostal. Jestli když se mluví o tom, jakým způsobem budou sestaveny komise a že budou v rukou opozice, koho počítá do té opozice a koho počítá do koalice. Na to jsem odpověď nedostal. Ale když jsem se zeptal, jak je možné dávat bezpečnostní výbor okamurovcovi, tak výstup byl ten, že po dohodě s panem Fialou - Radimem Fialou - prostě patří SPD. Takže přesné hranice jakékoli dohody byly ty, které dovolí koalice ANO, SPD a komunisté. A to je to "my", které tady reprezentoval pan Faltýnek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP