(11.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Abychom se z té situace nějak dostali, abychom dospěli k nějakému řešení, nabízím vám možnost, že bych teď vyhlásil přestávku do 13.30. Přestávka by obsahovala 60 minut na poradu klubu ODS, obsahovala by nějaký čas na oběd, protože stejně jsme se dostali do času oběda. A rád bych svolal potom na čas 13.10... požádal bych zdvořile předsedy všech klubů, zda by se dostavili do jednací místnosti předsedy Sněmovny, a že bychom se pokusili ještě i vzájemným dialogem dořešit po poradě klubu ODS tuhle situaci.

Jestliže má někdo námitku proti tomuto postupu, můžeme o ní hlasovat, jinak bych vyhlásil přestávku do 13.30. Nevidím žádnou námitku, proto vyhlašuji přestávku. Přerušuji schůzi, budeme pokračovat v čase 13.30 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP