(Jednání pokračovalo ve 13.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat. Otevírám bod 12, což je

 

12.
Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Připomínám, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně deset ověřovatelů. Konstatuji, že k dnešnímu dni bylo ustaveno devět poslaneckých klubů, z logiky věci by tedy vyplývalo, že Poslanecká sněmovna by v tomto volebním období měla mít osmnáct ověřovatelů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh, a otevírám k tomu rozpravu. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých ověřovatelů na osmnáct."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno je 180, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že jsme stanovili počet ověřovatelů na osmnáct. Končím bod 12.

 

Ještě tady mám omluvu pana ministra Štecha, ten se omlouvá, ano, z dnešní, tedy páteční schůze a je to z důvodu naléhavých pracovních záležitostí. Tak, to je omluva.

 

Otevírám bod 13, to je

 

13.
Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Usnesení volební komise číslo 8 ze dne 20. listopadu tohoto roku vám bylo rozdáno na lavice. Prosím pana předsedu volební komise, aby příslušné usnesení uvedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, dobré páteční odpoledne. Já za volební komisi konstatuji, že jsme návrhy poslaneckých klubů na ověřovatele Poslanecké sněmovny projednali v pondělí 20. listopadu, na začátku tohoto týdne, přijali jsme k tomu usnesení číslo 8. Tak jako v těch předchozích bodech vám všechny navržené ověřovatele představím podle abecedního pořadí, ale nebojte se, bude to teď trochu rychlejší, už není důvod, aby každý jednotlivě povstával, abyste se s ním opět seznamovali, už se přece jen aspoň trochu známe a ta role ověřovatelů nemá asi - aniž bych to chtěl zlehčovat - takovou váhu jako např. u mandátového a imunitního výboru.

Takže rychlé představení seznamu, v souladu s usnesením v abecedním pořadí: Stanislav Berkovec - navržen ANO, Jana Černochová za Demokratický blok - ODS, Jan Čižinský také na blok - KDU-ČSL, Petr Dolínek za sociální demokracii, Jaroslav Dvořák a Jaroslav Holík - oba dva navrženi SPD, Miroslav Kalousek za Demokratický blok - TOP 09, František Kopřiva - Piráti, Jana Krutáková - Demokratický blok, STAN, Leo Luzar KSČM, Jiří Mihola - blok, KDU-ČSL, Markéta Pekarová Adamová - také Demokratický blok, TOP 09, Vít Rakušan za Starosty a nezávislé, Kateřina Valachová - sociální demokracie, Jiří Valenta - KSČM, Petr Vrána - ANO, Veronika Vrecionová - Demokratický blok, ODS a Tomáš Vymazal - Piráti.

Volební komise navrhuje, abychom o tomto návrhu hlasovali veřejně, a měla by k tomu také proběhnout rozprava. Pokud by se někdo z vás rozhodl pro tajnou volbu, je i toto možné, ale v tomto případě už bychom o návrhu na to, že budeme hlasovat tajnou volbou, museli rozhodnout nejdříve hlasováním.

Takže já teď prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k návrhu ověřovatelů a také k návrhu na veřejnou volbu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane předsedo. A já otevírám debatu k oběma tématům, která avizoval pan předseda volební komise. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím asi pana předsedu o návrh usnesení, nebo ho mohu přečíst sám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Usnesení de facto už jsem konstatoval, můžete ho, pane předsedající přečíst a nechat hlasovat en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje nominované ověřovatele v tomto složení..." a teď bude ten seznam, který četl pan předseda volební komise. Žádné jiné usnesení jsem nezaznamenal, žádný návrh, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12, přihlášeno je 188, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že musíme schválit ověřovatele pro ustavující schůzi, tak budeme hlasovat ještě o jednom usnesení a já v souladu s § 54 odst. 3 našeho jednacího řádu navrhuji, abychom těmi ověřovateli pro ustavující schůzi určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Leo Luzara. Zeptám se, zda je jiný návrh. Pánové souhlasí, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno je 188, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat a ověřovateli ustavující schůze jsme tedy určili pány poslance Berkovce a Luzara. Končím bod číslo 13.

 

Ještě omluvím pana poslance Špičáka, ten se omlouvá od půl druhé do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Hrnčíř z pracovních důvodů od půl druhé do konce jednacího dne a paní poslankyně Šafránková z osobních důvodů také do konce jednacího dne.

 

Otevírám bod 14, což je

 

14.
Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna na základě § 32 jednacího řádu musí zřídit mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti a další výbory, na nichž se usnese. Pouze připomínám, že mandátový a imunitní jsme už zřídili a ustavili. A pro vaši informaci, v minulém volebním období pracovaly výbory hospodářský, ústavněprávní, pro bezpečnost, pro obranu, pro sociální politiku, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pro zdravotnictví, pro životní prostředí, výbor zahraniční a výbor zemědělský.

Teď je asi prostor pro vaše návrhy, otevírám tedy rozpravu a prosím předsedu klubu ANO pana poslance Faltýnka, aby nás seznámil s návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych na základě včerejší dohody předsedů poslaneckých klubů navrhl ustavit tyto výbory: organizační výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti, hospodářský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor. V podstatě to kopíruje minulé volební období. A mandátový výbor byl ustaven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Máme tedy pouze jeden návrh a to je vlastně totožný stav s minulým volebním obdobím. Takže návrh usnesení by zněl:

"Poslanecká sněmovna zřizuje

I. petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti;

II. a tyto další výbory: hospodářský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP