(13.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pokud nemá nikdo nic k tomuto návrhu usnesení, můžeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 188, pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme příslušné výbory zřídili. Tím končím bod 14.

 

Ještě přečtu omluvu paní poslankyně Golasowské, a to od půl druhé do konce jednání. Ano, do konce jednání.

 

Otevírám bod

 

15.
Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Připomenu vám, že výbory Poslanecké sněmovny se ustavují podle zásady poměrného zastoupení. A já v této fázi otevírám rozpravu a prosím opět pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Stejně jako v předchozím bodu bych chtěl na základě včerejší dohody všech předsedů poslaneckých klubů navrhnout tento počet (členů) výborů. Než řeknu konkrétní čísla, tak jenom jednu větu.

Je pravda, že debata včera k této záležitosti byla taková, že jsme nakonec kompromis našli, že jsme ustoupili, nebo ustoupily všechny strany v té debatě, a zvolili jsme filozofii takovou, když jsou tady poslanecké kluby, které mají stejnou velikost, tak aby u určitého počtu členů nedocházelo k dělení na poloviny mandátu. Tak jsme zvolili variantu, která vlastně tento problém odstraňuje a jsou vlastně tím pádem navrženy počty členů výborů tak, aby k této situaci nedošlo.

Čili konkrétní návrh zní následovně: organizační výbor 18 členů, petiční výbor 17 členů, rozpočtový výbor 24 členů, kontrolní výbor 17 členů, volební výbor 18 členů, výbor pro evropské záležitosti 18 členů, hospodářský výbor 24 členů, ústavněprávní výbor 22 členů, výbor pro bezpečnost 18 členů, výbor pro obranu 18 členů, výbor pro sociální politiku 24 členů, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 24 členů, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 24 členů, výbor pro zdravotnictví 24 členů, výbor pro životní prostředí 18 členů, zahraniční výbor 18 členů a zemědělský výbor 18 členů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že to je dohoda, tak to nepředpokládám, ale zeptat se musím. Není tomu tak. Chci ještě upozornit, že v případě výboru organizačního navržený počet členů výboru zahrnuje i předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

Zeptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Navrhuji, abychom hlasovali o všech výborech najednou, respektive o všech počtech členů výborů najednou. Samozřejmě pokud by zde zazněl návrh na oddělené hlasování, jsem připraven mu vyhovět.

 

Přeje si někdo oddělené hlasování nebo můžeme hlasovat najednou? Není námitka, budeme tedy hlasovat najednou o těch počtech, tak jak je přednesl pan předseda Faltýnek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 189, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme určili nebo stanovili počty členů jednotlivých výborů. Tím končím bod 15.

 

Můžeme pokročit k bodu

 

16.
Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Prosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já pouze konstatuji, že volební komise se dnes dopoledne k tomuto bodu sešla, přijali jsme usnesení per rollam číslo 12 a stanovili jsme lhůtu na naplnění, tedy na podávání návrhů na členy výboru Poslanecké sněmovny přes víkend, a to do pondělí 27. listopadu do 10.00 hodin dopoledne. Ještě jednou zopakuji: do pondělí 27. listopadu do 10.00 hodin dopoledne. V tuto chvíli je plán takový, že komise se sejde během pondělí odpoledne, tak, aby ta volba a naplňování výborů mohlo začít v úterý odpoledne na úterní schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit k tomuto sdělení. Vidím pana předsedu klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K tomu tedy vůbec nic. Nicméně za chvilku máme bod 17. My jsme před chvilkou udělali nějakou dohodu na jednání mezi předsedou Sněmovny a předsedy poslaneckých klubů, tak bych prosil, ať se to dá do souladu. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, je to připraveno k uvedení do souladu. Poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dovolte mi vše uvést do souladu. Budeme pokračovat bodem 17, kde navrhneme pořad druhé schůze Poslanecké sněmovny. Tam zařadíme, předpokládám na nějaký návrh z pléna, jako první bod volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. A pak bude zapotřebí vyhlásit lhůtu na nominaci. Takže my po skončení bodu 17 neskončíme schůzi, schůze bude přerušena za účelem krátkého zasedání volební komise a po zasedání volební komise budou vyhlášeny lhůty a ty budou totožné jako pro členy výborů, to znamená, dohodli jsme se v pondělí v devět nebo v deset. V pondělí v 10.00 hodin. A poté bude ukončena schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já se zeptám pana předsedy Stanjury, zda to je takto v pořádku. Ano. V tom případě dále k tomuto sdělení pana předsedy volební komise se nikdo nehlásí. Nemáme v této fázi o čem hlasovat, takže končím projednávání tohoto bodu a lhůty byly stanoveny na pondělí 10. hodinu. Tak, to je konec bodu 16.

A ještě než otevřu bod 17 tak zde mám žádost tří poslanců, paní poslankyně Jermanové, pana poslance Hlavatého a pana poslance Půty, aby mohli vystoupit před Poslaneckou sněmovnou. Takže v tomto pořadí prosím paní poslankyni Jermanovou.

 

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Takže hezké popoledni všem. Je to vlastně moje první a poslední vystoupení u tohoto řečnického pultíku v tomto volebním období. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří mi dali preferenční hlas. Bylo jich 14,5 tisíce. Já za to velice děkuji a s pokorou přijímám důvěru, kterou mi tímto vložili do rukou. Nicméně ráda plním sliby, které dávám, takže za chvilku zazní věta, na kterou všichni čekají.

Nicméně neodpustím si ještě chvilku, pokud mi budete věnovat pozornost. Chtěla bych poděkovat svému klubu hnutí ANO za dlouhodobou podporu. A chtěla bych poděkovat jednomu svému kolegovi, díky kterému jsem se v minulém období mnohé naučila. Velmi jsem se naučila sebeovládání. Naučila jsem se tomu, kudy já jít nikdy nechci. A když dovolíte, ráda bych mu předala malý dárek, aby na mě nezapomněl, stejně jako jsem nezapomněla a nezapomenu já na něj.

Takže pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, tady přijměte ode mě svetřík, ne mikinu. A možná se poraďte s odborníky na módu, co to znamená mikina a módní svetřík. (Za smíchu a velkého potlesku poslanců v sále vyjímá ze sáčku zelený svetřík a předává poslanci Kalouskovi.) A v tuto chvíli mi dovolte... (Poslanec Kalousek si svetřík s úsměvem přikládá na hruď.) No určitě vám nebude, protože to je ten autentický. Do toho se fakt nevejdete, při vší úctě.

Nicméně já se v tuto chvíli vzdávám svého poslaneckého mandátu a vám všem přeji mnoho úspěchů a konstruktivní spolupráce. Děkuji vám. (Silný potlesk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP