(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud nikdo další, obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Já jsem se přihlásil do rozpravy, požádám tedy kolegu Pikala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy pro záznam přebírám předsedání a prosím pana místopředsedu, aby přednesl s přednostním právem svoji poznámku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, dovolím si tady již potřetí navrhnout Poslanecké sněmovně zřízení stálé komise pro Ústavu České republiky a dovolím si krátké odůvodnění.

Takovou stálou komisi má Senát trvale od svého vzniku od roku 1996 a je určitou nevýhodou Poslanecké sněmovny, že neměla takový orgán, který by byl zrcadlový vůči druhé komoře Parlamentu. Ono to v podstatě postačovalo a už po deseti letech platnosti Ústavy České republiky při té velké konferenci tehdy v Senátu padlo několik návrhů, a to jak ze strany politiků, tak ze strany odborníků, teoretiků na Ústavu, že by bylo vhodné, abychom se případnými změnami Ústavy zabývali, řekl bych, systematicky, nikoliv abychom krájeli ty změny ad hoc.

Ta první změna tenkrát proběhla, když jsme dobu pro zadržení Policií České republiky měnili z 24 hodin na 48, protože všichni uznali, že za 24 hodin to policie prostě stihnout nemůže. Byl to návrh, který byl onou salámovou metodou, ale byl nutný, protože to ohrožovalo fungování konkrétního orgánu státu. Potom už to bylo složitější a největší změna prošla ve chvíli, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta. A ty ostatní věci přinesl spíš život po roce 2004, kdy ta záležitost začala být akutní se změnou článku 10a, to znamená s platností těch mezinárodních smluv a s jejich účinností a zapojením do našeho ústavního systému, to znamená závaznost těch mezinárodních smluv a jejich nadřazenost některým zákonům v oblasti lidských práv.

Po diskusi, která proběhla k 25. výročí přijetí Ústavy České republiky, jsme se dostali k tomu, že v této Poslanecké sněmovně sedmého volebního období bylo několik návrhů ústavních zákonů, které nikdo neprojednával. Ústavněprávní výbor měl zatraceně těžkou situaci, protože jako garanční výbor projednával řadu návrhů zákonů a tu, řekl bych, promiňte mi, teoretickou dlouhodobou práci nemohl zvládat při náporu těch zákonů a norem, které jím probíhaly. A ta komise v tom variabilním týdnu, který pro to je vyčleněn, prostě nezasedla, protože nebyla zřízena. Řada kolegů potom na konci sedmého volebního období přijala myšlenku, že to byla naše chyba.

A já bych rád, abychom tuto chybu v osmém volebním období neopakovali, a proto navrhuji zřízení stálé komise pro Ústavu České republiky. Přál bych si, abychom to nyní přijali, aby toto volební období bylo ve znamení pozitivního hodnocení platnosti Ústavy České republiky a všechny změny aby se potom soustřeďovaly do té ústavní změny, tedy aby se soustředily do této komise, abychom je mohli projednávat a případně jednat i dvoustranně s horní komorou Parlamentu, s naším Senátem.

Navrhuji komisi ustavit 18člennou a na principu parity, nikoliv poměrného zastoupení, protože tady nejde o něco, co by mělo platit jedno volební období. Každá politická strana by tam měla dva zástupce. Myslím si, že pro práci komise, pro informovanost členů jednotlivých klubů by to samozřejmě bylo výhodné, protože by mohly svým způsobem jednat a informovat své kluby o diskusi, která na té komisi probíhala. Myslím si, že by to bylo nejen vhodné, ale bylo by to i důležité pro to, abychom nepřijímali potom zbrkle některé věci, které jsou přímo účelové, ať už jde o změny, které se tady tradovaly v minulém volebním období, anebo ty, které opravdu po té teoretické diskusi právě k tomu 25letému výročí platnosti Ústavy přijali jak politici, tak odborníci, ale i ústavní právníci, kteří pracují v České republice.

A ta jedna změna je nabíledni, to je to stejné jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, kde je ta, řekl bych, rozdílnost v ústavním textu, kterou si nikdo nepřejeme, jistě bychom ji rádi udělali, ale je potřeba, aby se to prodiskutovalo, aby to mělo potom hladký průběh, abychom ty půtky, které vedeme o obyčejných zákonech, nepřenášeli do půtek o Ústavu České republiky, které bychom si měli všichni vážit.

Tolik tedy můj návrh. To není poznámka, to je procedurální návrh k tomu, abychom zřídili třetí stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky tak, jak jsem řekl, s 18 členy na principu parity. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za příspěvek a za návrh a rozhlížím se, jestli se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ano, pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych si jenom dovolil načíst - děkuji za slovo - ten svůj návrh, který jsem tady řekl, aby tyto dvě komise měly počet členů 18.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili návrh, aby tyhle dvě zřizované komise měly počet členů 18. (Střídání předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi za jeho návrh. Znamená to, že nebudeme, tak jak jsem řekl v úvodním slově, mluvit o čísle 15, protože to je jediný návrh, který padl v rozpravě, a tedy je v podrobné rozpravě na číslo 18. Budeme tedy hlasovat o zřízení těch komisí v obsazení 18 členy. Takže to je tento návrh. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení, které přečtu.

1. Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1990 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a stálou komisi pro Ústavu České republiky.

2. Určuje počet členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na 18, stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny na 18 a stálé komise pro Ústavu České republiky na 18.

Stanoví, že komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a komise pro Ústavu České republiky bude stanovena většinovým způsobem, tedy principu parity, protože § 115 mluví o ustavení většinovým způsobem s tím, že by to byla dohoda naší Poslanecké sněmovny.

Než nechám hlasovat o tomto návrhu na usnesení, ptám se, jestli chcete hlasovat jednotlivě nebo mohu nechat hlasovat o všech třech komisích najednou tak, jak jsem přečetl návrh na usnesení. Mohu nechat hlasovat najednou? Nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího?

 

Zahájil jsem hlasování číslo 26 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 26. Z přítomných 183 pro 169, proti 1. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji vám. Byly zřízeny tři stálé komise Poslanecké sněmovny, končím bod číslo 5.***
Přihlásit/registrovat se do ISP