(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se připojuji k návrhu pana předsedy Stanjury, to znamená, aby ty komise pro rodinu a práci Sněmovny byly voleny poměrným způsobem, nebo ustaveny poměrným způsobem, a ty ostatní důležité komise typu komise pro kontrolu GIBS, BIS, NBÚ, FAÚ, odposlechy atd. aby byly ustaveny na základě většinového systému. A řeknu vám, jaké důvody pro to mám.

Dneska počet členů v těchto komisích je určen zákonem. To číslo je v převážné většině číslo 7. To znamená, že tyto komise mají 7 členů, a pokud by zde došlo k obsazení těchto komisí na základě poměrného způsobu, tak to například znamená, že v žádné z těchto komisí nemá sociální demokracie ani jednoho člena. Stejně tak se to týká například KSČM. To znamená, to je to, co my nechceme. My chceme, když zde vzniká vláda jedné strany a jednoho muže, aby zvlášť když komise mají v této době velmi důležitou roli - když bude mít hnutí ANO například Ministerstvo spravedlnosti nebo vnitra, tak myslím, že je zvlášť v této době velmi důležité, aby v tomto případě nebylo obsazení komisí poměrné. Protože to by znamenalo, že v té komisi o počtu sedmi členů by ANO mělo tři nebo čtyři lidi a zbytek by přišel po jednom na tři strany. Což je samozřejmě špatně, pokud tady máme vznikající vládu bez absolutní kontroly.

Myslím si, že do budoucna je potřeba se zamyslet nad tím, aby se tento systém změnil. My jsme tady nikdy neměli devět stran a nikdy nedošlo k tomu, k čemu nyní hrozí, že dojde. To znamená, že zde máme devět subjektů, ale v těch důležitých komisích bude zastoupeno například jenom čtyři nebo pět subjektů. To znamená, já myslím, že v každé z těchto komisí by měl mít každý subjekt v Poslanecké sněmovně jednoho svého zástupce.

Já zítra ještě na vládě - bude to jedna z mých posledních věcí, které tam udělám - navrhnu rychlou novelu zákona v devadesátce a budu chtít, aby se tam tyto věci řešily a aby v této novele zákona, která sem přijde v rámci devadesátky, aby tam bylo stanoveno - a já vám to přečtu - že počet členů činí nejméně sedm. Poslanecká sněmovna může stanovit vyšší počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub, s tím, že je počet členů vždy lichý. To znamená, že pokud toto bude zítra na vládě přijato, tak to sem přijde ve velmi krátké době. Poprosil bych potom o případnou podporu k tomu návrhu zákona, protože je to velmi důležité.

To znamená - ještě jednou opakuji, je to potřeba opakovat - pokud tady budeme mít komise v době, kdy zde vzniká vláda jednoho muže a jedné strany, zvlášť když bude mít Ministerstvo vnitra a spravedlnosti, tak je nelogické, aby v těchto komisích ta strana měla například tři nebo čtyři zástupce a potom většina těch ostatních stran tam ani zastoupena nebyla. Takže poprosím o vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Já jsem tolerance sama, vážení, protože máte přednostní právo, a tak si můžete mluvit k čemukoliv. Jenom podotýkám, že zřízení těch ostatních kontrolních komisí jsou samostatné body 6 až 13 a ta debata patří tedy do jiného bloku. Ale můžeme si ji odbýt tady u těch komisí, které jsou zřízeny v podstatě pro vnitřní chod Sněmovny a pro ty rovné příležitosti. Takže tolik k tomu. Pokud se chcete ještě někdo vyjádřit k těm dalším komisím, tak si to prosím nechme na ty další body. Teď mi jde o komisi pro práci Sněmovny a komisi pro rovné příležitosti, abych to zkrátil.

K tomuto bodu pan předseda Faltýnek. Pane předsedo, než vám dám slovo, požádám potom některého z místopředsedů, aby mě zastoupil, protože se hlásím do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já se nepřidávám k tomu názoru kolegy Stanjury a Chvojky. Řekl jsem, že jsme u těchto komisí pro systém poměrného zastoupení, které v podstatě zobrazuje výsledek voleb. Vím, že s tím má spousta lidí v této Sněmovně problém, jak ty volby dopadly, aby my za to fakt nemůžeme. Takže navrhuji, a týká se to samozřejmě i těch dalších bodů, aby u všech těch komisí byl akceptován princip poměrného zastoupení. Budu navrhovat u těch komisí, kde to není stanoveno zákonem, konkrétně u komise GIBS, odposlechy, CEÚ a následně potom v lednu ÚZIS, aby ten počet byl zvýšen z devíti na deset. Tím pádem tam budou mít zástupce všechny strany, všechny subjekty.

A u toho, co říkal kolega Chvojka, že chce ten zákon rychle změnit, tam si myslím, že jsme pro, ale momentálně to platí tak, jak to je. Čili my navrhujeme poměrné zastoupení, protože ta argumentace, která dneska byla na poradě předsedů klubů poskládat to tak, jak je to na pásce, tak se stejně v těch sedmi na ty nejmenší dva nedostane. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní ještě pan předseda Stanjura. Pořád jsme v obecné rozpravě. Já se hlásím do podrobné. Takže já bych rád obecnou rozpravu ukončil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já bych tedy požádal pana předsedu Faltýnka. Když říká deset tam, kde to může stanovit Poslanecká sněmovna, aby nám řekl, jak se těch deset rozdělí mezi poslanecké kluby. Aby to bylo naprosto jasné, než o tom budeme hlasovat. Protože podle tabulky, kterou máme podle mě všichni stejnou z Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak to prostě není pravda, že každý klub bude mít jednoho zástupce při počtu deset. Ale možná se mýlím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak kolega Faltýnek chce reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím se pokusím odpovědět kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi. Pokud tedy mi náš tajemník neudělal špatnou tabulku, což by byla jeho první chyba v tomto volebních období, tak pokud by bylo deset členů v orgánu, tak hnutí ANO má čtyři podle poměrného zastoupení, blok dva, Piráti jeden, SPD jeden, KSČM jeden a ČSSD jeden. Při devíti tam dochází k půlení mezi ČSSD a KSČM. Ale neříkám to se stoprocentní jistotou, prověřím si to a eventuálně zjednám nápravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan předseda Stanjura. Znovu opakuji, že jednáme, diskutujeme tady o jiném bodu, než je otevřen, pánové předsedové.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No a tím pádem nebudeme diskutovat o těch ostatních šesti, takže to je v zásadě jedno.

Já myslím, že ta čísla jsou správná. Já to nijak nezpochybňuji. To znamená, ale neplatí, že při deseti má každý klub jednoho zástupce. To prostě neplatí z těch čísel. Klubů je tady devět. Takže jenom abychom věděli, že neříkáme celou pravdu. Kdyby těch deset bylo například navrženo většinovým způsobem, že hnutí ANO má dva a všechny ostatní kluby po jednom, tak si myslím, že to je věc, na které jsme schopni se shodnout. Ale tohle není - kromě toho, že je to sudý počet - tak to není to, že by tu každý klub měl svého zástupce v těchto důležitých komisích. To jsem jenom na mikrofon chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď místopředseda klubu KSČM Leo Luzar, potom předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl kolegovi Stanjurovi říci, že v určitém okamžiku, když vznikl Demokratický blok, jak se nazývají - jim vyhovuje, že jednají jednotně a požadují, ale z druhé strany když jim to nevyhovuje, tak najednou hovoří, že jsme tady čtyři a chceme každý svého zástupce. Čili tady by si měl tento blok ujasnit, jestli v těchto pozicích vystupuje jako blok, nebo jako jednotlivci. My se všichni ostatní tomu přizpůsobíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Luzarovi. Pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jen takový lehký povzdech. Dnes se dozvídáme, že už máme prakticky jména ministrů a za chvilku bude jmenovaná nová vláda. A v Poslanecké sněmovně diskutujeme, jaký počet bude mít jaká komise. Myslím, že to je skutečně anomálie, která v dějinách parlamentu nemá obdoby. A odpusťte mi mou konzervativní povahu. Osobně bych spíš očekával, že nejprve se skutečně domluvíme v klidu a bokem na počtu lidí v komisích, tak jak jsme to učinili ve výborech, a pak to samozřejmě šlo velice dobře, rychle a snadno. Tak aby se nám tady nepotkalo jednání o důvěře vlády s počtem členů komisí pro rodinu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP