(18.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Rád bych na to ještě krátce navázal. Skutečně, lidovci se neúčastnili některých jednání, protože lidovci nebudou legitimizovat extremistické strany. Nebudou. Našimi partnery jsou demokratické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně po volbách. A jenom pro vás, zástupci hnutí ANO, kladu řečnickou otázku, zda dosavadní postup vašich vyjednavačů nepovažujete za zradu na vašich voličích. Na to si musíte odpovědět sami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás chápu, vážení kolegové, všichni máte přednostní práva. Nyní pan předseda Bělobrádek, poté pan předseda Fiala, poté pan místopředseda Luzar. Vidím vás, poznamenal jsem si. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já moc nerozumím tomu, jak je umožněno prosazovat váš program SPD tím, že prohlasujete návrh, který dává o jednoho člena více v komisích. Já bych pochopil, kdybyste udělali nějakou koalici, řekli si "máme nějaký program" a pro to hlasovali. Nebo tomu mám rozumět tak, a já tomu tak rozumím, že to, že hlasujete pro návrhy, které jsou pro ANO výhodné, už je koalice, která má umožňovat prosazovat váš program, to znamená, že buď budete podporovat menšinovou vládu, nebo budete ve většinové. Já v tom žádnou jinou logiku nevidím. Já bych pochopil, kdybyste řekli "ano, podpoříme menšinovou vládu, protože tam budeme mít nějaké programové body, které nám umožní náš program prosazovat". Tomu rozumím. Ale jak budete prosazovat svůj program tím, že bude mít hnutí ANO o jednoho člena v komisi více, tomu opravdu nerozumím.

My respektujeme, jak rozdali karty voliči. My to chápeme, je to zcela v pořádku, stejně tak, že jsme byli přehlasováni. Je demokracie, to je v pořádku. Ale my jsme tady řekli pouze fakta. Je tady hlasovací mašina, která je daná ANO, komunisty a SPD. A to je potřeba si říct, protože to je fakt. Já to nijak nehodnotím, je to demokracie, ale jenom říkáme to, co je pravda. Vaši hlasovací partneři od začátku ustanovení této Sněmovny jsou SPD a komunisté. Takže to je věc, která je zásadní. Pokud tedy respektujete poměrné zastoupení, pak vůbec nerozumím tomu, a žádnému z vašich argumentů jsem opravdu neporozuměl, proč jste nehlasovali v předcházejícím týdnu pro Petra Fialu jako zástupce ODS do vedení Sněmovny. Mohli jsme si odpustit dvoje hlasování, už jsme dávno mohli makat, kdybyste skutečně respektovali poměrné zastoupení. To jste neudělali. Já jsem rád, že jste si to nakonec rozmysleli a že jste dali možnost, aby i zástupce skutečné opozice měl svého zástupce ve vedení Sněmovny.

Pokud pan Okamura řekne, že tady není hlasovací koalice, tak jsme asi všichni nějak jinak interpretovali to, že v zásadě ve všech hlasováních tady hlasovaly tři strany pro všechny návrhy. Tak opravdu není, nebo je? Já bych jen připomenul, že jsme seděli na jednání s SPD, ale nebylo to jednání, které tady bylo svoláno v zásadě k jiným otázkám, než my si myslíme, že bychom o nich měli jednat jako všichni. Pak to dává smysl, abychom tam seděli. Ale na nějakých partikulárních, částečných zásadních jednáních ne.

Pokud SPD říkalo, že nechce obstruovat, tak nevím, co jiného byly první dvě volby místopředsedy Sněmovny za ODS než obstrukce. Kdybyste ctili poměrné zastoupení - a to chci říct, že ten rozdíl proti předcházejícím letům je, že současná vládní koalice neřekla, že bude ctít toto zastoupení. My jsme to neřekli. A udělali jsme to podle toho, že tady byla vláda, nějaká koalice, a pak se to doplnilo. My jsme to neříkali, my jsme to nesplňovali, ale když to někdo řekne, a to jste byli vy, tak to máte dodržovat. A vy to nedodržujete. V tomhle si protiřečíte jako v mnoha jiných věcech. Jenom zopakuji, že v minulých volebních obdobích, a obzvláště v minulém, tady byly pronášeny lži prostřednictvím pana předsedajícího od pana Okamury. Je na něj podáno trestní oznámení, protože tady za tím pultíkem vědomě lhal. To jenom na připomenutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pokračujeme ještě mimo bod vystoupením pana předsedy Radima Fialy. A potom pan místopředseda Luzar. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Jenom velmi krátce k mým dvěma lidoveckým předřečníkům. Prostřednictvím pana předsedajícího pane Bělobrádku, chápu, že nerozumíte, jak budeme prosazovat náš program. Tak to prosím nechte na nás, to zvládneme sami i bez KDU-ČSL.

Co se týká dalšího předřečníka pana Bartoška, vy jste tady, pane Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil o extremismu v souvislosti s SPD. Pokud máte nějakou fobii, jděte se léčit. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců sedících uprostřed sálu. Poslanci stále sedí abecedně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A nyní pan místopředseda Luzar. Jsem plný naděje, že můžeme pokračovat bodem č. 9. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, budu velice krátký. Já bych chtěl pouze upozornit kolegyně předřečníky na rozdíl mezi společným postupem a koordinovaným postupem. To je docela vážný rozpor a netřeba to v jedné věci zaměňovat a vytvářet z toho nějaký dojem o nějakém koordinovaném postupu. Z druhé strany, pokud jsem správně pochopil předřečníky ze strany lidové, jak tady hovořili, jaké zásady prezentují, doufám, že to znamená také to, že když budete prosazovat zákon, budete pro něj hlasovat a bude k tomu jeden komunista, který náhodou bude hlasovat s vámi, tak radši budete proti tomu svému návrhu, protože přece nesnesete, aby návrh podporoval někdo z komunistů. Takhle to totiž zaznělo. Zase bych rád, abyste si uvědomili, o co se tady teď jedná, že hlasujeme pro to, co jsme dlouhodobě hlásali a propagovali, a nemá to nic společného s nějakým dle vámi (vás?) koordinovaným postupem, o kterém vy mluvíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím pane kolego Luzare, mě by zajímalo, kde jste ve vašem programu nebo před volbami říkali, jestli má mít komise deset, nebo devět členů. To bych docela byl rád. Hlasovali jsme i pro některé věci spolu s komunisty, když to byly věci dobré, ale byli jsme vázáni především koaliční smlouvou. A pokud se komunisté k tomu přidali, tak jsme pro to hlasovali stejně. To znamená, tak to určitě není. Každopádně je tady jednoznačná hlasovací koalice, to nemůžete popřít, to je faktum. Hlasuje se jedno po druhém, možná že máte velmi zajímavé schopnosti nějaké telepatie, nebo jste si prostě jen sympatičtí, nebo jste stejná krevní skupina, ale je zajímavé, že dlouhodobě, celou dobu jak první, tak druhé schůze hlasujete rukou společnou a nerozdílnou.

Co se týká pana Fialy, předsedy klubu SPD, já si myslím, že když docházejí argumenty a docházejí fakta, tak se přechází do invektiv. A já jsem přesvědčen, že pokud tady nemáme právo na názor, tak to není nic nového. Ale urážka, a obzvláště jít do systému skutečně napadání a hovoření o duševním zdraví nebo o zdraví jako takovém, je nedůstojná této Sněmovny. Ale asi si budeme muset zvykat na nové praktiky, na to, že tady skutečně bude mnoho věcí nových. Já to považuji za ubohé a myslím si, že to je úplně stejné jako se posmívat postiženým, tak tady o někom mluvit, o jeho nějakých psychotických nebo duševních stavech, protože to fobie bezpochyby je. V tomhle případě myslím, že to bylo přehnané.

Já si myslím, že to, co tady zaznívalo z úst vašich a vašeho předsedy ještě třeba i v jiném tričku, bychom mohli označovat různě. Ale myslím si, že extremismus v tomhle směru je určitě něco, co se takto použít dá, a vůbec nemyslím, že je to nějaký útok na integritu té osobnosti. A pravdou je, a to je prokazatelné, že váš předseda tady lhal o hlasování europoslanců, dělal to vědomě, protože se to dá dohledat veřejně, a myslím si, že budeme velmi brzy vidět, jak dopadne eventuální výsledek, zda se toho ujmou skutečně orgány, které to mají hodnotit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP