(Jednání pokračovalo v 19.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy poprosím o klid v sále, budeme pokračovat. Ještě jednou - klid v sále! Pane zpravodaji, stačí vám to, nebo ne? Stačí, tak můžeme.

Prosím pana předsedu komise Kolovratníka, aby nás tedy seznámil s výsledky jednání.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ta ta malá účast v sále stačí, protože my tu informaci hned pošleme na všechny poslanecké kluby. Takže já konstatuji jako odolný předseda odolné volební komise, ty informace jsme si sladili a dohoda je taková, politická i na úrovni celé komise, že - prosím o pozornost - lhůta pro podání návrhů na naplnění komisí a stálých delegací, tak jak bylo odhlasováno dnes odpoledne, je do pondělí 4. prosince do 10 hodin dopoledne. Ještě jednou zopakuji, ta lhůta je v poklidu, aby na to bylo více dnů včetně víkendu, a je do pondělí 4. prosince do 10 hodin dopoledne. Takže já věřím i za volební komisi, že dojde alespoň v rámci možností k nějaké dohodě předsedů poslaneckých klubů, a vy si budete moci včas své návrhy a nominace promyslet.

A ještě jednou drobná omluva. Já jsem opravdu tu informaci neměl o tom, že vaše schůzka teprve proběhne, takže jsme se museli opět v komisi zařídit operativně.

Když mám slovo, tak ještě zopakuji to, co již proběhlo. Dnes diskutované změny v orgánech, ty už jsme na komisi přijali, máme tam několik návrhů a pro vás, pro plénum, tedy avizuji, že pokud bude vůle a bude na to čas, tak ty změny v orgánech, to doplnění do výborů, bychom mohli zrealizovat tento týden ve čtvrtek. Ze strany komise ty nominace budou přijaty a budou projednány tak, aby ve čtvrtek mohly být hlasovány.

A to je ode mě teď večer úplně všechno. Děkuji za pozornost a trpělivost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Rozhlédnu se, jestli ještě nejsou nějaké přihlášky do rozpravy. Zopakuji, že lhůta pro podání návrhů do komisí a delegací je do pondělí 4. 12. do 10.00 hodin. A tím bod 15 končím.

 

A pokračujeme bodem 16. Já si jen nejsem jist, jestli jsou všichni v sále, protože jsem měl spoustu omluvenek apod., takže vás odhlásím. A otevírám bod

 

16.
Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny
a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Tedy, vážené dámy a pánové, chtěl bych vás informovat, že předseda Poslanecké sněmovny vydal rozhodnutí číslo 1 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny, a to na středu 29. listopadu 2017, a jejich řízením předseda Poslanecké sněmovny pověřil následující poslance:

poslanec Leo Luzar bude pověřen řízením petičního výboru, který se sejde v 16.30 hodin v místnosti petičního výboru č. 301, Sněmovní 1;

poslance Romana Kubíčka řízením kontrolního výboru, který se sejde ve 12.00 hodin v místnosti č. 206 ve Sněmovní 3;

poslankyni Miroslavu Němcovou řízením volebního výboru, který se sejde ve 13.30 hodin v místnosti č. 23 ve Sněmovní 4;

poslance Jana Zahradníka řízením výboru pro evropské záležitosti, který se sejde ve 13.30 hodin v místnosti č. 6 ve Sněmovní 3;

poslance Ivana Adamce řízením hospodářského výboru, který se sejde v 9.00 hodin v místnosti hospodářského výboru č. 306 ve Sněmovní 1;

poslankyni Helenu Válkovou řízením ústavněprávního výboru, který se sejde v 10.30 hodin v místnosti č. 55 ve Sněmovní 4;

poslance Alexandera Černého řízením výboru pro obranu, který se sejde v 10.30 hodin v místnosti č. 314 (správně 311) ve Sněmovní 4;

poslankyni Janu Černochovou řízením výboru pro bezpečnost, který se sejde v 16.30 hodin v místnosti č. 23 ve Sněmovní 4;

poslankyni Janu Pastuchovou řízením výboru pro sociální politiku, který se sejde ve 10.30 hodin v místnosti č. 48 na Malostranském náměstí 7;

poslance Bohuslava Svobodu řízením výboru pro zdravotnictví, který se sejde v 15.00 hodin v místnosti č. 48 na Malostranském náměstí 7;

poslance Miroslava Grebeníčka řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se sejde v 9.00 hodin v místnosti č. 106 ve Sněmovní 4;

poslankyni Věru Kovářovou řízením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který se sejde v 15.00 hodin v místnosti č. 211 ve Sněmovní 4;

poslance Jana Zahradníka řízením výboru pro životní prostředí, který se sejde v 9.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1;

poslance Karla Schwarzenberga řízením zahraničního výboru, který se sejde ve 12.00 hodin v místnosti zahraničního výboru č. 250 ve Sněmovní 1;

poslance Pavla Kováčika řízením zemědělského výboru, který se sejde ve 12.00 hodin v místnosti č. 108a, Sněmovní 4. Za omluveného poslance pana Kováčika bude pověřen poslanec Jaroslav Faltýnek.

A tito všichni jsou pověřeni až do doby, než budou zvoleni předsedové výborů po stvrzení Poslaneckou sněmovnou.

Dále sděluji, že schůze ustavujícího organizačního výboru bude svolána na čtvrtek 30. listopadu v polední přestávce, a to do místnosti č. 106.

Připomínám ještě rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. V případě voleb předsedů výborů organizaci volby zajišťují jednotlivé výbory samy, to znamená, že návrhy kandidátů se předkládají výboru.

To jsou veškeré informace k bodu číslo 16. Ptám se, jestli se někdo hlásí - s faktickou pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Asi pan místopředseda chtěl vyhlásit rozpravu, tak já se hlásím jako první do rozpravy. Jenom aby zase nevzniklo to, co dneska na mandátovém a imunitním. My se snažíme jako předsedové klubů dohodnout, kolik bude místopředsedů výborů a jak budou rozděleny. Na té dohodě se pracuje, tak pro všechny prosím, abyste zítra na výborech nevolili místopředsedy a zkusili to nechat na nás. My se zítra večer zkusíme dohodnout a pak by to mohlo být o týden později. Jenom ať nevznikají komplikace a pak se to nemusí měnit, pokud by ta dohoda byla jiná, než která by vznikla ad hoc na tom či kterém výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP