(19.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto: Ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 5 poslanců, z toho 4 se statusem člena a jeden se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy 5 poslanců, z toho 3 se statusem člena a 2 se statusem náhradníka.

Navrhuji přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí, že Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi v Meziparlamentní unii, Parlamentním shromáždění NATO, v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Parlamentním shromáždění Rady Evropy, ve Středoevropské iniciativě;

II. stanoví počet členů jednotlivých delegací Parlamentu takto: ve stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie 8 poslanců, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena, 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 5 poslanců, z toho 4 se statusem člena a jeden se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 10 poslanců, z toho 5 se statusem člena a 5 se statusem náhradníka, ve stálé delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy 5 poslanců, z toho 3 se statusem člena a 2 se statusem náhradníka.

A já tedy otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil... Mám tady faktickou poznámku od pana předsedy Stanjury, jestli to platí? To je asi špatně.

Takže otevírám rozpravu, o slovo nemám písemné přihlášky, ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Takže se ptám, jestli všichni souhlasí s návrhem usnesení, jak byl načten, a zahájím v této věci hlasování číslo... Prý jsem neukončil rozpravu, tedy přesto, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, nikdo nevystoupil, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

 

Pozměňovací návrhy nejsou, zahájíme tedy hlasování o tom návrhu, jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování číslo 49 v této věci. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Přítomno je 172 poslanců, pro bylo 146, proti 3, takže usnesení bylo přijato. Bod 14 je tímto vyčerpán a já jej končím.

 

Otevírám bod číslo 15, tedy

 

15.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených
stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Žádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobrý večer. My jsme v souladu s postupem, s jednacím řádem museli jako komise čekat, až ty předchozí body budou Sněmovnou projednány a odhlasovány. Nemáme v tuto chvíli ještě lhůtu. Takže já vás teď, pane předsedající, prosím o přerušení schůze na dvě minuty. Stačí mi dvě minuty. My se na komisi dohodneme a přijmeme usnesení k vyhlášení lhůty. Navrhuji - a možná se mohu i zeptat takto na sále. Já bych to dal na 20 hodin 30 minut, abyste měli hodinu, hodinu patnáct na zaslání podkladů na volební komisi. A volební komise by zasedla zítra v 8.30 hodin. (Nesouhlasný šum.) Ale prosím názory předsedů klubů, abychom vám mohli vyjít vstříc. Čekám na návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: První se hlásil pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak takhle to fakt nepůjde. Když jsem dneska na poradě předsedů klubů řekl, že bych chtěl mluvit o delegacích, tak mi bylo řečeno, že máme dostatek času, o delegacích se pobavíme někdy zítra, a schůzku máme zítra v 18.30 hodin. To samé ty komise. Takže nemůžeme. Když jsem slyšel 20.30, pane předsedo volební komise, tak jsem myslel, že to je k tomu body změny v orgánech Poslanecké sněmovny, to určitě zvládneme. Ale dneska určitě nezvládneme nominace do komisí ani do delegací. Stoprocentně ne. U těch delegací jsou tak nízké počty, že vlastně nemáme ani rozdělené mezi jednotlivé kluby, kdo bude mít náhradníka. A to jednání předsedů klubů je zítra v 18.30. Takže do té doby vůbec nejsme schopni dát nominace, když nevíme, kolik lidí na které pozice máme nominovat. Tak ten spěch by byl zcela zbytečný.

Já myslím, že úplně stačí, když komise a delegace, nominace budou do pondělního večera, nebo do pondělního rána a v úterý to můžeme potom schválit, jak jsme udělali členství ve výborech dneska. Myslím, že to by mělo vyhovovat všem poslaneckým klubům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní se hlásí pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já bych na to volně navázal. Já vás, kolegové z hnutí ANO, požádám, vyměňujte si informace navzájem, protože skutečně to dneska zaznělo. Zbytečně nás tady dostáváte pod tlak, my na to musíme reagovat. Při vyjednávání to dneska zaznělo, akorát si to zkoordinujte. Je to skutečně o tom - já souhlasím s tím návrhem, nechť se ten časový limit vyhlásí do pondělí. Bylo slíbeno, že se o tom bude nejprve zítra jednat a potom budeme postupovat dál. Jenom si v rámci hnutí ANO koordinujte postup. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr Chvojka.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nechci pana kolegu Kolovratníka kárat, protože on říkal, že o tom nevěděl. To ale znamená přinejmenším to, že pravá ruka neví, co dělá levá, protože to jednání opravdu proběhne až zítra o půl sedmé večer, takže 18.30. Ale i kdyby pan Kolovratník věděl, co dělá levá ruka, kdyby levá ruka věděla, co dělá pravá, tak beztak si myslím, že ta hodina na to by byla docela nemravná. To znamená připravit všechny návrhy, podepsat to, myslím, že hodina je na to hodně málo času. Takové nápady do budoucna už prosím ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se pan Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Já si s dovolením myslím, že pan předseda volební komise už pochopil, že přestřelil tady s tímto termínem a že upraví své prohlášení, protože opravdu to není možné v takovém termínu stihnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jsem připraven a ochoten tu kritiku snést, ale musím se omluvit. Já jsem tu informaci o avizovaném jednání vás předsedů klubů neměl, proto to berte tak, že jsem mezi vás vyslal výzvu, abyste na to reagovali. Rozumím tomu. Já tedy prosím teď, domluvme se na tři minuty, opravdu na chvíli na tu volební komisi. A pokud je to tak, jak jsem se teď od vás dozvěděl, že se teprve sejdete a budete zítra večer projednávat, tak není důvod žádným způsobem spěchat i kvůli čtvrtku, respektive tomuto týdnu. To znamená, já budu počítat, že ta lhůta pro podání návrhu bude do pondělí dopoledne, ať je čas u vás si vše promyslet, na komisi zpracovat. A komise by se tedy sešla až v příštím týdnu, aby ty volby komisí byly připraveny v klidu i pro kontrolu na příští týden. Takže než se sejdeme, než přerušíme, tak se ptám, jestli s tou lhůtou do pondělí dopoledne není žádný problém, jestli je takto akceptována. A pokud ano, tak prosím pana předsedajícího teď o přerušení na dvě minuty a volební komisi ke klavíru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ptám, jestli jsou ještě nějaké přihlášky... Jestli ne, tak tedy přerušuji schůzi na dvě minuty.

 

(Jednání přerušeno v 19.19 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP