(17.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl po vystoupení našeho řečníka Petra Třešňáka, který se k této věci krátce vyjádří, požádat o přestávku 30 minut na poradu klubu k této věci, protože se tady dává na náklaďák trošku jiný zákon, než kterého se původně týká ta transpozice, a potřebujeme si rozmyslet, jestli to můžeme s čistým svědomím podpořit, či ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jenom konstatuji, že je tu požadavek pana předsedy Faltýnka za hnutí ANO o přestávku v délce 10 minut po skončení obecné rozpravy. Takže si myslím, že bychom to mohli spojit a vyhlásit potom třicetiminutovou přestávku.

Nyní má slovo pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem to chtěl slyšet z politických důvodů, pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Protože mě by zajímalo - já chápu to, že tady ODS chce navrhnout nějakou záležitost, která se týká jiné věci, než je předmět zákona. Chápu, že jste sehnali druhý poslanecký klub, který říká "my to zablokujeme". Dobře, to můžete. Ale já jsem chtěl vědět, jaký je názor vlády, současné vlády, jaký je názor sociální demokracie. Jestli tedy chceme už teď jednat o něčem jiném, než je předmět toho zákona. Proto jsem to navrhl. Já vím, že pro prodloužení je to potřeba, a tady jsem to chtěl slyšet z čistě z politických důvodů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak. Pokud není nikdo s přednostním právem, tak má slovo pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Někteří zde dnes měli derniéru, tak u mě je to tedy premiéra. Protože my naprosto chápeme klub ODS, proč chtěl zkrátit lhůtu. A vlastně i pan ministr Ludvík to tu dnes zmínil, že se to proměnilo v debatu úplně o něčem jiném, než bylo předloženo, a to je tedy odložení eReceptu.

Pokud jde o stanovisko klubu Pirátů, tak to je poměrně jasné. My eRecept v této podobě, jak je předložen, nebo jak má začít fungovat od 1. 1., odmítáme, protože nevěříme, že ten ostrý provoz lze k 1. lednu skutečně spustit. Nepochybujeme o tom, že by systém měl dříve nebo později fungovat, avšak ten současný paskvil, který má mnoho nedostatků, je nutné dotáhnout jak po té legislativní, tak po technické stránce.

A možná jenom pro připomenutí, proč zde vlastně eRecept je. Pokud si správně pamatuji, tak to byl jistý pan poslanec Boris Šťastný, který dal jistému zákonu v roce 2011 přílepek a eRecept se tím pádem stal povinným. Za tu dobu si žádný z ministrů zdravotnictví včetně současného ministra zdravotnictví v demisi nebyl schopen poradit s následující agendou:

Nikdo nezměnil výjimkovou vyhlášku, která měla být v detailní podobě podle mého názoru už minulý rok hotova a která by měnila systém fungování eReceptu. A také jak bude s těmi elektronickými recepty nakládáno.

Ministerstvo také nezajistilo dostatečnou personální podporu SÚKLu, který si teď neumí poradit s registracemi jako takovými.

Dále ministerstvo nezprovoznilo Národní registr zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb a kvůli tomu musí řešit SÚKL právě tuto agendu, kterou nestíhá. Stát měl přece dávno vědět, kdo je lékař, lékárník, kdo je lékárna. Takováto evidence dosud neexistuje a SÚKL si to pytlíkuje tímhle způsobem.

To, co mělo ministerstvo dávno odstranit, je požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis, což u eReceptu skutečně nemá smysl a celý systém je tak zbytečně složitý a lékaře to navíc otravuje a přináší to i další bezpečnostní problémy.

A dále, co nestihlo ministerstvo zavést, jsou ty dodatečné moduly, o kterých se velice často mluví, a to je kontrola interakcí, dvě položky na recept, opiátové recepty a vydávání například léků bez toho tištěného receptu, to znamená na občanku.

Co z toho plyne? To, že SÚKL nestíhá, lékaře to bude zbytečně od 1. 1. šikanovat a vlastně nikdo neví, jakým způsobem bude probíhat kontrola například u vydávání papírových receptů. Tím mám na mysli - co se ke mně dostal jistý polotovar té vyhlášky, který nevím, jestli je finální, tak ten v § 12 právě řeší vystavení toho papírového receptu a v bodě 3 - technickým důvodem podle odstavce 2 je zejména výpadek - a je zde mimo jiné - služeb provozovatele internetového připojení. Když to doženu ad absurdum, tak si tady teď mnoho lékařů od 1. ledna začne vybírat nespolehlivé poskytovatele internetových připojení, aby se tomuto vyhnuli. Proto si myslím, že tato vyhláška by měla být skutečně detailně dopracována a podpořen i návrh, alespoň za nás, pravděpodobně na odložení platnosti eReceptu po poradě našeho klubu.

Takže tímto děkuji a omlouvám se, bylo to mimo původní debatu k návrhu, ale tím byla vlastně fakticky panem Stanjurou a panem Ludvíkem otevřena. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Plzák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám, pane předsedající. Já budu hovořit k panu ministrovi. Vy tady kroutíte hlavou, ale ona je to opravdu pravda. Mí dva kolegové, jeden ortopéd, jeden obvodní lékař, si zažádali na ten SÚKL opravdu v říjnu. Do dneška nedostali odpověď. A tady zaznělo, že budou šikanováni ti lékaři. Oni nebudou šikanováni. Oni prostě řekli, že nebudou předepisovat léky. Co můžou jiného dělat? A lékařská komora řekla jasně: my nemůžeme přece odepřít péči pacientům. Takže i s rizikem té veliké pokuty to prostě budeme psát na ty papírové recepty.

Jak se mají ti doktoři zachovat, když jste jim z toho SÚKLu neodpověděli? My budujeme něco, my dáváme větve na strom, který nemá kořeny. Ten certifikát máte jeden pro účtování s pojišťovnou, musíte si vystavit nový certifikát zase pro tohle. Každý platí na rok. Musíte si to platit. Víte sám, že ten systém je nedokonalý. A já si myslím, že alespoň roční odklad, aby ten SÚKL se vzpamatoval a udělal ten systém uživatelsky příjemný, to by prostě stálo za to. Nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přihlášku pana ministra eviduji, ale elektronické faktické poznámky mají přednost, takže má slovo pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v minulém volebním období jsme tady vedli dlouhou diskuzi o eReceptu. Je mi velmi líto, že tady mnozí používáte nepravdivé informace a politizujete záležitost, která je naprosto jasná. Já jsem to přesně očekával, protože v České republice všichni řešíme záležitosti těsně nakonec. Já jsem tušil, že tuhletu záležitost naši kolegové - a já to řeknu naprosto natvrdo - připraví proto, aby ten eRecept zbourali. Myslím si, že pět až osm miliard úspor házíme z okna. Mluvíme tady o rozpočtu, plamenně říkáme, kde máme šetřit, a teď nám klidně tohle nevadí.

Další záležitost je - v Kraji Vysočina jsme s tím začali v květnu. Naše nemocnice kromě jedné, která jede na 35 %, jedou na 90 % a nikdo s tím nemá žádný problém. Kdo chce, hledá důvody, kdo nechce, hledá způsoby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Nyní tady mám... Ještě se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Adam. Pardon, pan poslanec Vojtěch. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Já se omlouvám.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Dámy a pánové, dobrý den. Já si myslím, že samozřejmě tohle není debata o elektronických receptech, ale o zákonu o léčivech, o transpozici směrnice. Na druhou stranu pokud tady ta debata už byla otevřena, tak je třeba říct, že prostě na těch elektronických receptech se pracuje zhruba poslední tři roky. Já jsem zažil diskuzi, kdy se na konci roku 2014 říkalo, že to není připraveno a odloží se to o další tři roky. Dneska jsme na konci roku 2017 a čtrnáct dní nebo měsíc předtím, než má zákon nabýt účinnost, tak říkáme, že to odložíme, já jsem slyšel o pět let. O čtyři roky, o pět let.

Mně to přijde naprosto... Za prvé vyhazování peněz státu, které do toho byly investovány, a za druhé i neúcta k těm lékařům, kteří už se na to připravili, k lékárnám, které zainvestovaly do vybavení, a podobně. Pokud jsme to měli řešit, nebo měli jste to řešit vy jakožto zákonodárci v minulém volebním období, tak jste ten návrh měli dát mnohem dřív. Protože teď je to skutečně na poslední chvíli a podle mě to znejisťuje celý segment zdravotnictví i ty pacienty, kteří už mediálně očekávají, že elektronické recepty budou fungovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP