(18.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Já neříkám, že elektronické recepty přinášejí veškeré benefity, které mají mít. Ale na tom samozřejmě musíme pracovat. Musíme změnit zákon tak, aby tam byly ty interakce, ty duplicity atd., to musíme udělat. Ale odložit celý ten projekt o čtyři, o pět let mi přijde skutečně nerozumné z mého pohledu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se omlouvám panu poslanci Adamu Vojtěchovi za nepřesné nebo neúplné uvedení jeho jména.

Nyní už nemáme faktické poznámky, ale máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Ludvík, připraví se pan předseda Stanjura. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Někomu se derniéra povede, dámy a pánové, mně se tedy zjevně nedaří. Ale já bych právě chtěl říct jednu věc. Já jsem opravdu právě kvůli tomuhle nechtěl. Protože to jsou opravdu dvě oddělené diskuse. Zítra ráno na zdravotním výboru mám přednést zprávu o eReceptu. Bude velmi dlouhá, bude připravená. Bude tam přítomen pan ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Blahuta, budou tam všichni náměstci z ministerstva. Myslím si, že to je to fórum, kam ta debata patří. A ne k tomu, že se tady otevírá při vší úctě k současné Poslanecké sněmovně při tomto projednávání, které je opravdu technicistní normou, které má v podstatě zabránit tomu, aby Česká republika nebyla pokutována.

Já jenom několik poznámek k tomu, co zaznělo. Víte, Česká republika není výjimkou. Ve většině zemí Evropy je velký odpor lékařů proti elektronickým receptům ze začátku. Ono je to trochu jako s kouřením, ale to taky bude určitě ještě debata. Nicméně je všude vůči tomu určitý odpor. Ono si to po jisté době sedne, protože faktem je, že ten systém se stane velmi transparentním.

Pan kolega z Pirátů říkal, že my nevíme, nemáme Národní registr zdravotnických pracovníků. My už ho máme. On je od 1. listopadu v pilotním provozu, oficiálně bude spuštěn 1. února. Nicméně najednou bude opravdu vidět, kdo co předepisuje, kde se ty léky vydávají, jaké léky se vydávají. My dodneška nemáme spoustu údajů, které potřebujeme. My nevíme, když vám lékař předepíše lék a lékárna ho zamění, že došlo k té záměně. My nevíme jak. My nevíme, když vám lékař předepíše lék, kde si ho ten pacient vyzvedne, kde se ty léky koncentrují. A já chci říct jednu podstatnou věc. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018 je z tohoto důvodu u nárůstu obyčejných léků napsána nula. Státní ústav pro kontrolu léčiv odhaduje velmi, velmi konzervativně úsporu v řádu 1 mld. korun z eReceptu. My jsme dali do vyhlášky v podstatě úsporu 400 mil., proto je tam ta nula, protože původní nárůst měl být 400 mil. korun.

Takže v této chvíli já si opravdu nemyslím, že teď by se tahle debata měla vést tady. Ona se má opravdu podle mě vést zítra na výboru, ale budiž. Tak jenom v téhle chvíli hrajeme nejen se sankcí 1,75 mil. eur, my hrajeme ještě s průšvihem ve výši 0,5 mld. korun ve zdravotním pojištění a to už je daleko důležitější. Takže já bych znovu poprosil v téhle věci, jestli je možno diskusi o eReceptu odsunout. Já říkám, já to předám svému nástupci. Je tam závazek SÚKLu minimálně první kvartál nepodnikat žádnou sankci, nepodnikat nic jiného než edukovat, pomáhat.

A zároveň bych ještě chtěl zdůraznit, ta prožluklá vyhláška, o které mluvil kolega pirát, tak ta zítra vyjde ve Sbírce zákonů, nicméně už ji tady dneska mám, takže si ji můžete přečíst. A v podstatě řeší opravdu problém úplně všeho. Ona v podstatě ten elektronický recept dovoluje, ať přijde jakákoli pohroma, včetně totálního výpadku elektrické energie. Podotýkám, když dneska vypadne elektřina, lékárny nevydávají léky, to jen jako pod čarou. Ale nicméně řeší výpadky energie, řeší výpadky internetu, řeší to, že je lékař někde na výjezdní službě, řeší cokoli. V podstatě pro pacienty se nemění vůbec nic. Místo papírového receptu dostanou papírovou průvodku. Jenom někteří, určitě kolegové z klubu Pirátů, si nechávají recepty potom posílat esemeskou nebo mailem. To určitě jo. Ale drtivá většina občanů bude mít stále stejný papírový recept.

Takže já se strašně omlouvám, nemyslel jsem si, nebo nechtěl jsem, aby tady byla debata na téma eRecept. Zjevně je, bude zítra pokračovat na výboru. Nic není v České republice nikdy dokonale připraveno. Ale ta situace je taková, že by eRecept neměl přinést žádné významné problémy a naopak může přinést poměrně významné úspory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Před přednostním právem tady mám ještě faktickou poznámku - pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já vám děkuji za slovo. Pane ministře, v tom vašem výkladu, kde je ten pacient? Ten pacient nemá šanci říct: Já nechci elektronickou formu, já chci papírovou. Já nechci jako psychiatricky nemocný člověk být. Není to tam.

Dámy a pánové, o co teď jde? My tím, že zkrátíme dobu projednávání na tři dny, tak vlastně umožníme to, aby se to projednalo ve výborech. Byly pozměňovací návrhy. Tady jsou pozměňovací návrhy z ODS, která to chce pět let, někdo to chce na půl roku, někdo na rok. My se tu vlastně snažíme jen o to, aby se od 1. 1. tento, promiňte, nesmysl... Lékaři to nechtějí! A proč to nechtějí? Kdyby to bylo pro ně výhodné, tak po tom rádi půjdou. Oni to nechtějí. Mimochodem, tady je spousta starších lékařů, kteří vůbec pomalu nemají někteří ani chytrý mobil. My vlastně jenom uděláme to, že umožníme od 1. 1., aby se oni nebáli, aby své praxe neprodávali nebo z nich neodcházeli, aby se tam ty další vstupy, které tam mají přijít, např. evidence, vlastně vědění o interakcích, aby ten lékař, když už to bude elektronicky psát, tak aby tam bylo to, co se slíbilo. Není to tam. Nic jiného neuděláme, než teď to oddálíme možná o rok, když se tady domluvíme, někdo podá pozměňující návrh, pět let je nesmysl, prostě nějak se domluvíme. A víte co? Budeme luxusní pro pacienty a budeme luxusní pro lékaře, kteří to píšou!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já děkuji předřečníkovi prostřednictvím předsedy, že jsme tady slyšeli lékařskou komoru. Z hlediska tohohle bych chtěl jenom odpovědět, že recepty, i když jsou elektronické, tak se tisknou i na papír a je tam i obsažený lék, který tam je. Kdyby věděl, jak se to zavádí, tak by věděl, jak by to bylo.

A ještě jedna poznámka. Účastnil jsem se v minulém období několika seminářů, které byly nejenom ve Sněmovně, ale i v Senátu, a ptal jsem se opakovaně představitelů České lékařské komory, svazu lékařů, proč tímto způsobem neorganizovaly své lékaře a neinspirovaly je. Slyšel jsem tady i to, že většina jich je starších a nejsou schopni se to naučit. U mě na oddělení pracuje sedmdesátiletá lékařka. Naučila se na počítači, naučila se i tohle. Je to o tom, jestli chceme, nebo nechceme, nebo jestli opravdu hledáme problém tam, kde není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. A než přijde, načtu jednu omluvu. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů dnes od 18 hodin. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poděkovat, že v té debatě zaznělo konečně slovo pacient. My jsme měli - já se tím netajím - asi před dvěma měsíci setkání s vedením Sdružení praktických lékařů. Debatovali jsme tam tento problém. A Sdružení praktických lékařů to nechce od 1. ledna se zdůvodněním, že to jim ani jejich pacientům nic nepřináší. A ptali se, jak bychom postupovali my, kdybychom byli vládní strana a něco takového navrhovali. A to je ten problém. Socialisté věří, že to mají povinné úplně všichni. A to bych mohl jmenovat patnáct zákonů, které jsme tady schválili, povinnost - 97 % málo, 100 % musí být. A tak dále. Ale rozumný ministr zdravotnictví by to připravil motivačně, jak to např. měli v Německu. Ti, kteří se připojí dobrovolně v prvním roce, by dostali nějakou bonifikaci, peníze z veřejného zdravotního pojištění, čím později by se připojili, tím menší by dostali bonifikaci. To všechno tam je. Jestli si tady stěžuje i budoucí ministr zdravotnictví, že jsme to měli řešit minule, tak i minule jsem byl v opozici. Tak to je tak trošku stížnost tady na ministra zdravotnictví za ČSSD. Já se klidně připojím k té stížnosti. Ale jsme v reálném čase.

A já bych poprosil všechny, ať se nedívají z Prahy. Jenom z Prahy. Opravdu ordinace praktického lékaře na venkově není věc, o kterou je obrovský zájem. A reálně někteří starší lékaři říkají: už toho máme dost, neustále nám stát ztěžuje podmínky, my tu praxi raději zavřeme. A nepřijde tam jiný lékař. Nepřijde. Takže zkusme pomoci těmto lidem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP